Lịch TT và BTVTU tuần thứ 32/2022

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 32/2022

Số kí hiệu VB2199
Ngày ban hành 04/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 05 tháng 8 năm 2022
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 32 năm 2022(từ ngày 8/8 đến ngày12/8/2022)
------
Thứ bảy (06/8):
    Sáng:         - 08h00’: Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid 19 dự họp trực tuyến BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid 19. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ hai (08/8):
    Sáng:         - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷlàm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
    Chiều:       - 14h00’: Đ/cNguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Đăng về tình hình kinh tế - xã hội 07 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Đăng.
   Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; các sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, TN&MT, NN&PTNT, Công thương, VHTT&DL, GD&ĐT; KH&CN; Ban quản lý Dự án tỉnh.
Thứ ba (09/8):
    Sáng:         - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 49/2022.Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
 Nội dung:
- 08h00’- 08h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh uỷ, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 08h30’ – 10h00’: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: Báo cáo việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Công văn số 264-CV/BCS ngày 04/8/2022 xin chủ trương tổ chức các hoạt động 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972 – 28/8/2022). Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
- 10h00’: Hội đồng quản lý Quỹ ASXH: Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ ASXH. 
Thứ tư (10/8):
    Sáng:         - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 26/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
 Nội dung:
  - 08h00’- 08h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên.
 - 08h30’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Tiến độ thực hiện dự án tuyến đường Đồng Phú-Bình Dương. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
 - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnhdự Hội thảo khoa học “Quan điểm, định hướng giải pháp phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng Đô thị - Công nghiệp – Dịch vụ của khẩu xanh, bền vững giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Hội đồng lý luận Trung ương và Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức. Địa điểm:Tại Khách sạn Sunrise, số 81, đường Hoàng Lê Kha, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Thứ năm (11/8):
    Sáng:         - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh  tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá X. Địa điểm:Tại phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long.
     Chiều:       - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh  tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá X. Địa điểm:Tại phường Phú Đức, thị xã Bình Long.
Thứ sáu(12/8):
     Sáng:        - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh  tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá X. Địa điểm:Tại phường An Lộc, thị xã Bình Long.

     
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn

 
Nơi nhận: 
- Vụ III-Ban Tổ chức TW, 
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng, 
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây