Lịch TT và BTVTU tuần thứ 41/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 41/2023

Số kí hiệu VB2377
Ngày ban hành 08/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 41 năm 2023 (từ ngày 09/10 đến ngày 13/2023)
------
 
Thứ Hai (09/10)
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2023 (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Theo Quyết định số 1202-QĐ/TU ngày 29/9/2023 của BTV Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Nguyễn Hồng Trà – UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Đỗ Đức Hòa – TUV, PTB TT BTC Tỉnh ủy; Đ/c Đỗ Đại Đồng – PCT UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Tiến Cường – PTB TT BTG Tỉnh ủy; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, GĐ sở GD&ĐT; Đ/c Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng phòng chính sách cán bộ BTCTU.
    Chiều:    - 14h00’Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau: Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
+ 14h00’-15h00’: Làm việc với đồng chí Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh.
+ 15h00’ – 16h00’: Làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
+ 16h00’: Làm việc với đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III/2023 (Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Thứ Ba (10/10): Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 (thời gian: đến ngày thứ Tư - 11/10/2023). Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
Thứ Tư (11/10):  
     Sáng:     - 08h00’: Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
     Chiều:   - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                  (Về hình thức, nội dung, chương trình, thành phần dự theo Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Thứ năm (12/10):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 35/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo(1) Công tác cán bộ; (2) dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp thẩm quyền ban hành quyết định lương và phụ cấp theo lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Phước; (3) Chủ trương về Hội đồng Đào tạo cán bộ của tỉnh; (4) Quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                  2. Văn phòng Tỉnh ủy:  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 09 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023. Thành phần dự: GĐ sở KH&ĐT, GĐ sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, GĐ sở TN&MT.
                  3. Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo thực trạng và giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
                  4. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo văn bản chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.
                  5. UBKT Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ năm 2011 đến nay.
                  - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức về lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; đại diện Thường trực, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; đại diện cấp ủy các chi bộ cơ quan Hội quần chúng cấp tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh (giao Thường trực Đảng  ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh mời).
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW  của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới” do Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Thứ Sáu (13/10):
    Sáng:      - 08h00’ – 09h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
                  - 09h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
                  - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Khách sạn Legend, Khu đô thị Xuân Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây