Lịch TT và BTVTU tuần thứ 51/2023

Lịch TT và BTVTU tuần thứ 51/2023

Số kí hiệu VB2386
Ngày ban hành 16/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 51 năm 2023 (từ ngày 18/12 đến ngày 22/12/2023)
------
Thứ Hai (18/12):  
   Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 45/2023. Địa điểm: Tại   phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ. Thành phần mời dự. Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
2. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; (2) dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; (3) dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung về công tác nội chính. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh.
4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Báo cáo sơ kết Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; (2) Báo cáo sơ kết Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; (3) Báo cáo sơ kết Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; (4) Báo cáo sơ kết Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (5) Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phần dự: Do BCS đảng UBND tỉnh bố trí
5. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (2) Công tác chuẩn bị và dự thảo Báo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ năm 2023; (3) Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2024; (4) Báo cáo nội dung chuẩn bị giao ban giữa Thường trực Ban Bí thư với các tỉnh, thành ủy; (5) Dự thảo Chỉ thị Tết Nguyên đán 2024; (6) Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị khóa X về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Thành phần mời dự nội dung (1): Đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở TNMT, Sở GTVT, Sở LĐTB&XH, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê.
Chiều:        - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy
                   Nội dung:
                   1. Đoàn kiểm tra 1012 báo cáo: Cập nhật, bổ sung các nội dung của Đoàn 1012 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh. Thành phần dự: Trưởng, phó đoàn 1012.
                   2. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; (2) dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
                   3. Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2024.
4. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (2) Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2024; (3) Dự thảo Chỉ thị Tết Nguyên đán 2024.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Địa điểm: Tại Phòng Lễ Tân Tỉnh ủy.
- 14h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể Ban giám đốc Sở KHĐT năm 2023. Địa điểm: Tại sở KH&ĐT. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ Ba (19/12):
    Sáng:      - 08h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự trực tuyến phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 do Bộ Ngoại giao tổ chức. Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh để kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023. Địa điểm: Tại Phòng họp B-Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 15 (giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình). Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Nguyễn Chí Toàn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và cán bộ tham mưu Cơ quan Thường Trực Ban Chỉ đạo.
   Thứ Tư (20/12): 
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc ở cơ sở (phường Long Phước, thị xã Phước Long).
(Giao Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình, bố trí thành phần cùng đi).
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 5 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội. Thành phần cùng dự: Phó trưởng BCĐ 35 tỉnh; bộ phận thường trực Ban chỉ đạo (Quân đội, Công an, Thông tin và Truyền thông), 01 cán bộ tham mưu giúp việc BCĐ.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Thứ năm (21/12):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 và triển khai Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh kinh tế do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Công an (số 30, Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
- 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đi thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2023 tại tỉnh Đắc Lăk.
                    (Nội dung, chương trình, thành phần đoàn đi theo Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh)
                   - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 05 Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Thứ Sáu (22/12):
    Sáng:      - 06h00’: Thường trực Tỉnh ủy viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023). Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
   Chiều:      - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Vũ Tiến Điền - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự trực tiếp phiên toàn thể về công tác xây dựng Đảng trong lĩnh vực đối ngoại và công tác đảng ngoài nước. Địa điểm: Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây