Lịch UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2020

Lịch làm việc của UBKT Tỉnh ủy tuần 22/2020

Số kí hiệu VB794
Ngày ban hành 24/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 24/05/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                             Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2020
                 *
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 22, từ ngày 25/5 đến ngày 22/5/2020)

Thứ hai (25/5):
Sáng:    - 09 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV,CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: thông qua dự thảo Văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30: Đ/c Vũ Lương (TUV, PCNTT UBKTTU), dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác theo Công văn số 2443-CV/KTĐUK ngày 19/5/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCN UBKTTU), dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: tại Thị ủy Phước Long.
Chiều:    - 14 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (TUV, PCNTT UBKTTU), dự tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
- 15 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (TUV, PCNTT UBKTTU), dự làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Tại Thị ủy Bình Long.
Thứ ba (26/5):
Sáng:    - 09 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV,CN UBKTTU), dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (TPNV1 CQ UBKTTU).
Thời gian: từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 27/5/2020.
Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh.
Thứ (27/5):
Chiều:  - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV,CN UBKTTU), đ/c Vũ Lương (TUV,PCNTT UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: Báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3776-CV/TU ngày 28/4/2020 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ năm (28/5):
Sáng:   - 07 giờ 30: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCN UBKTTU), dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long làn thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Thành phần cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU).
Thời gian: từ ngày 28/5/2020 đến hết ngày 29/5/2020.
Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự Hội nghị kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: tại Hội trường giao ban – Bộ CHQS tỉnh.
Thứ sáu (29/5):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV,CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: thông qua dự thảo Văn kiện và Phương án nhân sự, Chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 10 giờ 30 – 11 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV,CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: thông qua Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00: Đ/c Phạm Phước Hải (UVBTV,CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên 08/2020.
Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy;                           
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy;                                                             
- Các Phòng nghiệp vụ;                                                              
- Lái xe;
- Lưu CQUBKT TU.
 
            
        ỦY VIÊN UBKT PHỤ TRÁCH


                  Nguyễn Thị Loan
                   
 
 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây