Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 03/2024.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 03/2024.

Số kí hiệu VB 2389
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/01/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 03, từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 19/01/2024)
-----
Thứ hai (15/01):  
Sáng: - 08 giờ 00: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, công bố thông báo kết luận kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại UBND tỉnh.
- 09 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283-QĐ/TU, ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai Quyết định, Kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2024.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 03/2024.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 03/2024. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp báo cáo nội dung theo Kế hoạch 94-KH/VPTU, ngày 05/01/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy.
3. Báo cáo dự thảo Chương trình làm việc năm 2024 của UBKT Tỉnh ủy. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (16/01):   
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024. (Thời gian: Cả ngày).
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Về công tác cán bộ; hiệp y quy hoạch cán bộ ngành dọc; (2) Kế hoạch quy hoạch cán bộ năm 2024; (3) Báo cáo tổng kết công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023; dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2024; (4) Kế hoạch luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra Đảng giai đoạn 2023 - 2025; (5) Báo cáo nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển năm 2023; (6) Xin ý kiến Công văn về kết quả quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031; (7) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Trung ương.
2. Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Trung ương.
3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Kế hoạch về khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024 (tiếp).
Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong tình hình mới; (2) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; (3) Báo cáo kết quả rà soát chồng lấn, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị triển khai Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; (4) Nội dung góp ý quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ tư (17/01):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị giao ban công tác năm 2023 giữa Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các tỉnh, thành ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (18/01):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Tổng kết hoạt động HĐND năm 2023 và Sơ kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Thứ sáu (19/01):  
Sáng: - 08 giờ 00 - 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2024.
Nội dung:
1. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; (2) Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên và đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Nội dung (1) đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV); nội dung (2) đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Tờ trình số 67-TT/ĐHĐND về kết quả giám sát theo Kết luận tại Thông báo số 1705-TB/TU ngày 04/7/2023 của BTV Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phiên họp chuyên đề).
Nội dung: Thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.
Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Nội dung: Đoàn 108 thông qua báo cáo.
Thành phần: Các đồng chí Thành viên UBKT Tỉnh ủy, thành viên Đoàn 108. Cùng dự ghi biên bản: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Thư ký UBKT Tỉnh ủy, đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu PNV1-TH, CQUBKT Tỉnh ủy.


 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH
 

Nguyễn Thị Bích Liên
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây