Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2022.

Số kí hiệu VB2136
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/03/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 12, từ ngày 19/3/2022 đến hết ngày 25/3/2022)
-----
Thứ bảy (19/3)
Sáng: - Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự đón, tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Chính phủ (theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh).
Chủ nhật (20/3)
Sáng: - 07 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tham gia các hoạt động cùng với Đoàn Công tác Chính phủ (theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh).
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự và làm việc với Đoàn Công tác Chính phủ (theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ hai (21/3)
Sáng: - 08 giờ 00 - 10 giờ 30: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 12/2022
Nội dung: Giao ban công tác tuần.
Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Hội đồng nâng lương.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU); Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Bùi Duy Linh (KTV); đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Ban đề tài KHCN cấp tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU); Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU); Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU); Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU); Đỗ Xuân Hùng (TPNV3); Lê Văn Đông (TPNV2); Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (22/3)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc với UBND huyện Đồng Phú.
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 40, làm việc với Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 22/3/2022 đến hết ngày 25/3/2022).
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), họp Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thứ tư (23/3)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc với UBND huyện Hớn Quản.
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện Hớn Quản.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), dự họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định 505-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thứ năm (24/3)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đi khảo sát Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
Địa điểm: Tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Địa điểm: Tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (25/3)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 7/2022 (thời gian: 01 ngày).
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 08 giờ 30: Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên.
- 08 giờ 30 - 08 giờ 45: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: (1) Chuyên đề hằng năm về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025”.
- 08 giờ 45 - 09 giờ 00: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên.
- 09 giờ 00 - 10 giờ 00: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022.
- 10 giờ 00: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022; (3) Báo cáo công tác tài chính cấp ủy tỉnh năm 2021.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 7/2022.
Nội dung:
Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 344 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua dự thảo: (1) Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2025; (2) Đề án “Hội Nông dân với các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2021 - 2025”; (3) Đề án “Tổ chức Công đoàn với việc chăm lo đời sống người lao động, giai đoạn 2021 - 2025”; (4) Đề án “Đội thanh niên tình nguyện Bình Phước tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 - 2025”; (5) Đề án “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”; (6) Kế hoạch “Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội”.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy dọn dẹp vệ sinh Cơ quan.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
               Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây