Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2024

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 14/2024

Số kí hiệu VB 2399
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/03/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 14, từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 05/4/2024)
-----
Thứ hai (01/4):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) chủ trì họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 14/2024.
Nội dung:
+ Giao ban công tác tuần 14/2024.
+ Đoàn Kiểm tra số 113, 114, 115 báo cáo kết quả kiểm tra với Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; đại diện Đoàn Kiểm tra số 113, 114, 115.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU),  dự họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy về công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, Thủ trưởng Cơ quan), làm việc với công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Có thông báo riêng.
- 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Lê Quang Vũ (PPNV3).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 30: Đoàn kiểm tra số 1283 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (02/4):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Lê Quang Vũ (PPNV3).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 1283 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với tổ chức đảng.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (03/4):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT), chủ trì họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 04/2024.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU),  dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2024.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Tờ trình số 707-TTr/BTCTU ngày 28/3/2024 về công tác cán bộ; (2) Báo cáo kết quả rà soát công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Phó trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh), làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
- 14 giờ 30: Tổ xác minh TSTN 120 của UBKT Tỉnh ủy công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1-TH), đ/c Phạm Quang Tuyến (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (04/4):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU),  dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2024.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ ngành dọc; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2023; (4) Phương án sắp xếp Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
2. Ban Chỉ đạo tổ chức Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh: Báo cáo xin chủ trương bổ sung chương trình học tập, nghiên cứu các lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024; (2) Phương án quản lý, sử dụng khu đất Nhà khách tỉnh.
4. BCS đảng UBND tỉnh: Báo cáo công tác quy hoạch tỉnh từ năm 2020 đến nay.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) chủ trì họp UBKT Tỉnh ủy.
Thành phần: Thành viên UBKT Tỉnh ủy; Thành viên Đoàn kiểm tra số 113, 114, 115; đ/c Nguyễn Văn Điệp - PTP NV1-TH ghi biên bản.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 28 (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
Thứ sáu (05/4):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 18/202 (Thời gian: 01 ngày).
Nội dung:
1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024.
2. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
3. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
4. Báo cáo công tác quy hoạch tỉnh từ năm 2020 đến nay.
5. Xin chủ trương một số khu đất do Tỉnh ủy quản lý.
Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ bảy (06/4):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Địa điểm: Tại Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU, Trưởng ban Giám sát), làm việc theo thông báo của Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (Thời gian: Từ ngày 06/4/2024 đến ngày 07/4/2024).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu Văn thư.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
PHÒNG NV1-TH 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây