Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2022.

Số kí hiệu VB2147
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 08/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 15, từ ngày 09/4/2022 đến hết ngày 15/4/2022)
-----
Thứ bảy (09/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid 19.
Địa điểm: Tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Thứ hai (11/4)
Sáng: - Các đồng chí Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương theo chế độ.
Thứ ba (12/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 15/2022.
Nội dung: Giao ban công tác tuần.
Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra 44, làm việc với tại huyện Bù Đăng (từ ngày 12/4/2022 đến hết ngày 15/4/2022).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU, Trưởng đoàn); đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3, Phó đoàn); Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC); Phan Mậu Thái (KTV).
Địa điểm: Tại huyện Bù Đăng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh), dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
Nội dung: Báo cáo kết quả tổng hợp và đề nghị xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
Địa điểm: Tại Phòng C - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Phó đoàn), chủ trì họp Đoàn giám sát 526.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU, Trưởng Đoàn kiểm tra 27, 28-QĐ/UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU), làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra 27, 28, 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU.
Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
Thứ tư (13/4)
Sáng:  - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
Chiều: - 14 giờ 00 - 15 giờ 00:  Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2022.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Báo cáo quy trình thực hiện nhân sự bầu Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng C - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Địa điểm: Tại Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Thứ năm (14/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), dự Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Địa điểm: Tại Trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Gia Mập.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp quý I/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Địa điểm: Tại Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), Đoàn giám sát 526 triển khai Quyết định, Kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại Thị ủy Bình Long.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Tại Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (15/4)
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2022.
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 09 giờ 00: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 334 về Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển thương mại, thương mại điện tử giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến; (2) Kế hoạch phát triển thương mại biên giới tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
- 09 giờ 00 - 10 giờ 00: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án Phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2030.
- 10 giờ 00: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án Phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2030; (2) Đề án “Phát triển hệ thống sơ chế, bảo quản sau thu hoạch giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (lần thứ 8, mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự làm việc với UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại Trụ sở UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), dHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 15 (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), Đoàn giám sát 526 triển khai Quyết định, Kế hoạch.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
 Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1 trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây