Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 48/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 48/2022.

Số kí hiệu VB2255
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 48, từ ngày 26/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022)
-----
Thứ bảy (26/11):
Sáng: - Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đi khám sức khỏe định kỳ theo Thông báo số 141/TB-BBVCSSKCB ngày 15/11/2022.
Địa điểm: Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất, số 1 đường Lý Thường Kiệt, phường 07, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ hai (28/11):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, ĐB. HĐND tỉnh), dự họp Tổ đại biểu số 1 và số 4 HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại phòng họp A - Trụ sở UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 (từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 01/11/2022).
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 48.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban, đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mời dự: Đ/c Tạ Thu Thủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
-  15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp đánh giá tập thể, công chức, người lao động năm 2022.
Thành phần: Các đồng chí Lãnh đạo Cơ quan, Các đồng chí Ủy viên UBKTTU, đại diện Chi ủy Chi bộ, đại diện BCH Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên và Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ.
 Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (29/11):
Sáng: - 08 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020-2025.
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
- 15 giờ 00 - 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 68/2022.
Nội dung: UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1564-TB/TU ngày 27/12/2017 về kết quả giám sát đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng BQL KKT tỉnh; (2) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; (3) Xin chủ trương Tờ trình số 30-TTr/CQUBKTTU ngày 28/10/2022 của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ tư (30/11):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 35/2022 (thời gian: 01 ngày).
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 09 giờ 00: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2023; (2) Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy; (3) Báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12/2022.
- 09 giờ 00 - 10 giờ 00: UBKT Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.
- 10 giờ 00 - 10 giờ 30: Đoàn giám sát 657 (theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên.
- 10 giờ 30: Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 35/2022.
Nội dung:
- 14 giờ 00 - 16 giờ 30: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh . Thành phần dự họp do Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
- 16 giờ 30: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Kết quả thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Hội đồng thẩm định Trung ương; Chương trình, nội dung hợp tác với tỉnh Lâm Đồng.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ năm (01/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 12/2022 (thời gian: 01 ngày).
Nội dung: (1) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; (2) Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; (4) Báo cáo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2023 ; (5) Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy; (6) Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.
Thành phần: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy, các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (02/12):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp kiểm điểm Chi ủy Chi bộ.
Thành phần: Các đồng chí Chi ủy Chi bộ, tập thể Lãnh đạo Cơ quan; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
     

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1, trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,           
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây