Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 51/2021.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 51/2021.

Số kí hiệu Vb2070
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung


TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 12 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 51, từ ngày 18/12/2021 đến ngày 24/12/2021)
-----
Thứ bảy (18/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo chương trình riêng).
- 07 giờ 30: Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU, đi kiểm tra thực địa một số tuyến đường tại thành phố Đồng Xoài.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
               Địa điểm: Tại thành phố Đồng Xoài.
Chủ nhật (19/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo chương trình riêng).
Thứ hai (20/12):
Sáng:      - 08 giờ 00:  Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn) chủ trì họp đoàn kiểm tra.
               Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm số 356-QĐ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
                 - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập năm 2021.
                 Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
               - 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Sông Bé năm 2021.
               Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty cổ phần cao su Sông Bé.    
Chiều:    - 13 giờ 30 - 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 51/2021.
               Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
               Nội dung: Giao ban công tác tuần.
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               - 15 giờ 00 - 17 giờ 30:  Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, CT HĐTĐKT), chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan.
               Thành phần: Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan, gồm: đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Phạm Quang Tuyến (Bí thư Chi đoàn).
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (21/12):
Sáng:       - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài năm 2021. (Thời gian: cả ngày).
                 Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
               - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng Đoàn Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU), làm việc tại Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Đồng Xoài.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
               Địa điểm: Tại Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Đồng Xoài.
Chiều:    - 14 giờ 00 - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). 
- 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
                          Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) dự hội nghị trực tuyến góp ý hoàn thiện Đề án tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, do Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW tổ chức.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ (22/12):
Sáng:      - 08 giờ 00:  Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm số 356-QĐ/TU, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu.
               Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm số 356-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
               Địa điểm: Tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng Đoàn Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU), làm việc với đảng viên.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng Đoàn Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU), làm việc với đảng viên.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (23/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm số 356-QĐ/TU, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu.
               Thành phần: Thành viên Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm số 356-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
               Địa điểm: Tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, tập thể, lãnh đạo Huyện ủy Đồng Phú năm 2021. (thời gian: từ ngày 23/12/2021 đến ngày 24/12/2021).
               Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Chấp hành - Trụ sở  Huyện ủy Đồng Phú
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng Đoàn Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU), làm việc với đảng viên.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00: Họp UBKT Tỉnh ủy phiên thứ 15.
               Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3); đ/c Lê Văn Đông (TPNV2); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); Trưởng, Phó đoàn kiểm tra số 33.
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
               Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (24/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
               Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình (BCN 344) thông qua dự thảo Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
               Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2021.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.       
               Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). 
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây