Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 39/2021

Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 39/2021

Số kí hiệu VB1971
Ngày ban hành 25/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 25/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 24 tháng 9 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 39, từ ngày 26/9 đến ngày 01/10/2021)
-----
Chủ nhật (26/9):
Chiều:  - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.       
             Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ hai (27/9):
Sáng:   - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), đi thăm chúc thọ, mừng thọ các cụ thọ 90, 100 tuổi nhân Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10/2021 trên địa bàn huyện Đồng Phú (theo Kế hoạch số 301/KH-UBND, ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh).
Thành phần cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PPPTPNV1).
Địa điểm: tại huyện Đồng Phú.
Phương tiện: Xe 93A-2277.
Chiều:  - 14 giờ 00 – 14 giờ 45:  Họp Lãnh đạo Cơ quan UBKT Tỉnh ủy (lần 1).
               Thành phần: Các đ/c Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKTTU.
             - 14 giờ 45 – 16 giờ 00:  Hội nghị cán bộ chủ chốt Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
               Thành phần: Các đ/c Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKTTU; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Trưởng, phó các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan; Bí thư Chi bộ; Phó Chủ tích Công đoàn; Bí thư Chi đoàn.
             - 16 giờ 00 – 16 giờ 30:  Họp Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy “mở rộng”.
               Thành phần: Các đ/c Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKTTU; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Trưởng Phòng Nghiệp vụ Cơ quan.
               - 16 giờ 30 – 17 giờ 00:  Họp Lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (lần 2).
               Thành phần: Các đ/c Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan UBKTTU.
               Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Ghi biên bản các cuôc họp: đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PPPTPNV1)
Thứ ba (28/9):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban pháp chế), dự kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:     - 14 giờ 00 – 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
       Địa điểm: tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
             - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
             Địa điểm: tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ (29/9):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh, thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Địa điểm: tại Hội trường B – Công an tỉnh.
             - 07 giờ 30 Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Địa điểm: tại Hội trường ĐUKCQ&DN tỉnh.
Chiều:   - 14 giờ 00:  Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 39/2021.
               Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU.
               Cùng dự: Trưởng phó đoàn kiểm tra số 07, 20, 21, 22; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan.
Nội dung: giao ban công tác tuần.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 14 giờ 00:  Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU), làm việc với công dân.
               Thành phần: Phòng Nghiệp vụ 1 Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (30/9):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 15/2021.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức cán bộ.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Loan – PCN).
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số vụ việc.
Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến triển khai Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng.
Hình thức họp: trực tuyến qua phần mềm Zoom – Đường dẫn: https://zoom.us/j/6513632555).
Thành phần cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTV), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV), đ/c Bùi Trọng Thoại (CV), đ/c Trần Ngọc Nhi (CV).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì họp đoàn kiểm tra số 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.
Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
           Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
             Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ sáu (01/10):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến – HĐND tỉnh.
Chiều:   - 13 giờ 30:  Họp UBKT Tỉnh ủy phiên thứ 11.
               Thành phần: Các đ/c Thành viên UBKTTU.
Nội dung: thông qua dự thảo báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra, giám sát.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Ghi biên bản cuộc họp: , đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PPPTPNV1).
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây