Lịch tuần 16/2022 của BNCTU

Lịch tuần 16/2022 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2152
Ngày ban hành 17/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

     TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH             Bình Phước, ngày 15 tháng 04 năm 2022
                        *                                                                                   
                           

                                                LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 16/2022
                                   (từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022)


THỨ HAI (ngày 18/04):
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 80 giờ 30: Hội ý cấp ủy, Lãnh đạo Ban. Thành phần: Cấp ủy Chi bộ; Lãnh đạo Ban; Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 30: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa ( CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- Đ/c Bùi Thị Điệp ( Chi ủy viên) tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thời gian: đến hết ngày 22/4/2022.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia đoàn Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở trên địa bàn tỉnh. (Theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). Địa điểm: tại phòng họp của Thanh tra tỉnh.
THỨ BA (ngày 19/04):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Ngọc Thanh ( Phó Trưởng ban) tham gia đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại UBND tỉnh (Theo kế hoạch 30/KH-ĐĐBQH ngày 17/2/2022 của ĐĐBQH tỉnh). Địa điểm: tại trụ sở UBND tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3 ) tham gia Đoàn giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Chơn Thành ( Theo kế hoạch số 10/KH-HĐND-PC ngày 28/3/2022 của HĐND tỉnh). Địa điểm: tại trụ sở UBND huyện Chơn thành.
THỨ TƯ (ngày 20/04):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, lần thứ 8, mở rộng; (Cùng dự Đ/c Trịnh Ngọc Anh – PTP NV 1). Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban); Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 16 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) dự Lễ bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Phước năm 2022. Địa điểm: Hội Trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 21/04)
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 11/2022 (Cùng dự Đ/c Trần Ngọc Thanh - Phó Trưởng ban; Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng - Trưởng phòng NV 2; Đ/c Trần Thị Hồng Lê  - PTP NV 2. Nội dung: Cơ quan Thường trực Ban chủ nhiệm 344 thông qua Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Trịnh Ngọc Anh (PTP NV 1); Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung, khóa 2021-2023. Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: đến hết ngày 22/4/2022 .
THỨ SÁU (ngày 22/04):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan
- 08 giờ 00: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia đoàn Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các sở trên địa bàn tỉnh. (Theo Quyết định số 667/QĐ- UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh). Địa điểm: tại trụ sở Thanh tra tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30 đến 15 giờ 30: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ.
  + 13 giờ 30 – 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  + 14 giờ 00 – 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  +14 giờ 30 – 15 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  + 15 giờ 00 – 15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
- 15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV – Phó Trưởng ban) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 8/2022. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
- Đ/c Trần Ngọc Thanh (Phó Trưởng ban)  làm việc tại cơ quan.
Lưu ý:
* Toàn thể cán bộ, công chức người lao động của Ban thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Trung ương và của tỉnh.
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban                
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
             
               TRƯỞNG BAN
               
                        (Đã ký)
                     
                         
                       Nguyễn Minh Hợi                                              


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây