Lịch tuần 22/2024 của BNCTU

Lịch tuần 22/2024 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2392
Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/05/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

iTỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                       Bình Phước, ngày  25 tháng  5 năm 2024
        *      

                           LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 22/2024
                         (từ ngày 27/05/2024 đến ngày 31/05/2024)

THỨ HAI (ngày 27/05/2024):
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Chánh Văn phòng; Trưởng, phó các phòng NV 1,2,3; Đ/c  Bùi Thị Hoa (CV Văn phòng). Địa điểm: Hội trường BNCTU.
THỨ BA (ngày 28/05):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban - Phó trưởng Đoàn Giám sát 07 của BCĐ PCTNTC tỉnh); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2 – Thư ký Đoàn Giám sát 07) họp Đoàn Giám sát 07 của BCĐ PCTNTC tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban - Trưởng Đoàn Kiểm tra 1358 của BTVTU) chủ trì họp Đoàn kiểm tra 1358. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Bùi Thị Dung (CV Phòng NV1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ TƯ (ngày 29/05):
Sáng:
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban - Trưởng đoàn giám sát 1371) chủ trì họp Đoàn Giám sát 1371. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP  Phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban - Trưởng đoàn Kiểm tra 05 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì họp Đoàn Kiểm tra 05 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Bùi Thị Dung (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban - Trưởng Đoàn Giám sát 06 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì họp Đoàn giám sát 06 của BCĐ PCTN,TC tỉnh. Nội dung: Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2). Địa điểm: Hội trường BNCTU.
THỨ NĂM (ngày 30/05):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban) nghỉ phép đến hết ngày 31/5/2024.
THỨ SÁU (ngày 31/5):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp Tổ Giám sát đối với đảng viên của Chi Bộ Ban Nội chính năm 2024. Thành phần: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( Phó Bí thư CB – TP NV 2 – Tổ trưởng); Đ/c Bùi Thị Điệp (Chi ủy viên - Chánh Văn phòng – Tổ phó); Đ/c Trịnh Ngọc Anh (Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng NV1); Đ/c Lê Thế Hoàng (CV phòng NV 1- thư ký) và Đ/c Võ Văn Hiệp đảng viên được giám sát. Mời dự: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 09 giờ 00: Họp Tổ Kiểm tra đối với đảng viên của Chi Bộ Ban Nội chính năm 2024. Thành phần: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( Phó Bí thư CB – TP NV 2 – Tổ trưởng); Đ/c Bùi Thị Điệp (Chi ủy viên - Chánh Văn phòng – Tổ phó); Đ/c Nguyễn Thị Huyền (Phó Trưởng phòng NV3); Đ/c Nguyễn Thị Thảo Nhi (CV phòng NV 2 - thư ký) và Đ/c Văn Tấn Tài đảng viên được kiểm tra. Mời dự: Đ/c Hoàng Văn Bính ( TP NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban            
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

 
  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban Nội chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây