Lịch tuần 43/2023 của BNCTU

Lịch tuần 43/2023 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2364
Ngày ban hành 22/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                           Bình Phước, ngày 20 tháng 10 năm 2023
        *                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 43/2023
                            (từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023)THỨ HAI (ngày 23/10):
Sáng:
- 08 giờ 00 – 08giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 2). Nội dung: Thực hiện quy trình công tác cán bộ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30 – 08 giờ 45: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 45 – 09 giờ 15: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. 
- 09 giờ 15 – 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 5). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09 giờ 45: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( Phó Chủ tịch Công đoàn) tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2023. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: Đến hết ngày 27/10/2023.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) tiếp tục dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( Phó Bí thư chi bộ) chủ trì sinh hoạt Chi bộ tháng 10/2023. Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ. Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
THỨ BA (ngày 24/10):
Sáng:
- 09 giờ 00 - 10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Làm việc với đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Ủy viên BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì nắm tình hình công tác PCTN,TC tại Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh. Thành phần cùng đi: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Tại Cục Quản lý thị trường tỉnh.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 15 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 37/2023. Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Tờ trình số 691-TTr/BCSĐ ngày 9/10/2023 về dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng: Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Ủy viên BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì nắm tình hình công tác PCTN,TC tại Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước. Thành phần cùng đi: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 25/10):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8, Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Ủy viên BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì nắm tình hình công tác PCTN,TC tại Đảng ủy Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước. Thành phần cùng đi: Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Bùi Thị Dung ( CV phòng NV 3). Địa điểm: Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 13 giờ 30: Các đồng chí Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1) dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM(ngày 26/10):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 (Cùng dự Đ/c Hoàng Văn Bính – TP NV 3;Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) Phòng Nghiệp vụ 3 chuẩn bị nội dung).Địa điểm: Tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) Họp rà soát, thống nhất việc giao biên chế và quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo quy định. Thành phần cùng dự: Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1). Địa điểm: Hội trường cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng ban) tham gia Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm:Phòng họp A– UBND tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023. Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng ban) tham gia Đoàn Giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Địa điểm: Huyện ủy Hớn Quản.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1) tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 37/2023. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: Đến hết ngày 29/10/2023.
THỨ SÁU (ngày 27/10):
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV –  Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ PCTN tỉnh) chủ trì nắm tình hình công tác PCTN,TC tại Đảng ủy Sở Tài chính. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Ủy viên BCĐ PCTN,TC tỉnh); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) ( Phòng NV 2 chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Sở Tài chính tỉnh.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
 
Nơi nhận:                                                                      
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban              
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

                                       

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây