lịch tuần 38/2023 của BNCTU

lịch tuần 38/2023 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2359
Ngày ban hành 17/09/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                           Bình Phước, ngày 15 tháng 09 năm 2023
        *                            LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 38/2023
                            (từ ngày 16/09/2023 đến ngày 22/09/2023)THỨ HAI (ngày 18/09):
Sáng:
- 08 giờ 00: Họp giao ban tuần. Thành phần: Lãnh đạo Ban; Trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ; Đ/c Bùi Thị Hoa (CV phòng NV 1). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra 889  của Bộ Chính trị với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia học Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh ( đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: cả ngày.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra 889 của Bộ Chính trị với Sở Nội vụ. Địa điểm: tại Sở Nội vụ.
THỨ BA (ngày 19/09):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự tiếp công dân định kỳ tháng 09/2023 (Cùng dự Đ/c Hoàng Văn Bính – TP NV 3;Đ/c Nguyễn Thị Huyền ( PTP NV 3) Phòng Nghiệp vụ 3 chuẩn bị nội dung).Địa điểm: Tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra 889 của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài. Địa điểm: tại Thành ủy Đồng Xoài.
- Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Đ/c Bùi Đức Thưởng ( Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cơ quan) tham gia đóng thế vai họp HĐND tỉnh trong nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra 889  của Bộ Chính trị với Đảng ủy Công an tỉnh. Địa điểm: tại Công an tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 20/09):
Sáng:
- 07 giờ 30 đến 09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) họp HĐND tỉnh trong nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43 –KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 -NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Địa điểm: Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- 08 giờ 30: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng ban) dự buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra 889  của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long. Địa điểm: tại Thị ủy Phước Long
Chiều:
-16 giờ 00:Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV-Trưởng Ban) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023. Nội dung: (5) Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông qua: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; (06) Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua: Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.  Địa điểm: Phòng họp B -Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM(ngày 21/09):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng Ban TT) dự Khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023. Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2) tham gia học Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh ( đối tượng 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Thời gian: cả ngày.
THỨ SÁU (ngày 22/09):
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh ủy.
- Các đồng chí Phó Trưởng Ban làm việc tại cơ quan.
Nơi nhận:                                                                      
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban              
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

                                       


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây