Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

Thứ sáu - 24/03/2017 21:50 5.242 0

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

Ban Biên tập gửi đến bạn đọc danh sách Ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015
CÁC ỦY VIÊN
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA IX
NHIỆM KỲ 2010 – 2015


Nguyễn Tấn Hưng
15/5/1955
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy
 Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Võ Đình Tuyến
03/7/1954
Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Trương Tấn Thiệu
19/05/1955
Từ năm 2008 - 2012: Phó Bí thư Tỉnh ủy  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Từ năm 2013: Nghỉ hưu

Lê Văn Châu
14/04/1963
Từ tháng 4/2014: Phó Bí thư Tỉnh ủyNguyễn Văn Trăm
20/11/1959
Từ tháng 03/2013: Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhNguyễn Văn Lợi
14/4/1961
Từ năm 2010 - 9/2014: UVTVTU - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Từ tháng 10/2014: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhNguyễn Huy Phong
03/02/1957
UVTVTU - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhPhạm Văn Tòng
10/4/1956
UVTVTU - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhBùi Văn Danh
06/02/1955
UVTVTU - Bí thư Thị ủy Đồng Xoài

Nguyễn Phi Hùng
20/01/1958
UVTVTU - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


Trần Văn Gôm
07/12/1954
Từ 2010 - 2013: UVTVTU - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Từ năm 2013 - tháng 03/2014: Trưởng Ban Dân vận
kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Trịnh Thị Nga
18/08/1961
UVTVTU - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy


Giang Văn Khoa
01/10/1956
UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyNguyễn Văn Tính
01/02/1954
UVTVTU - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủyNguyễn Văn Giới
14/6/1954
UVTVTU - Chủ nhiệm Uỷ bna Kiểm tra Tỉnh ủyHoàng Văn Huệ
27/07/1962
Từ năm 2010 -5/2015: UVTVTU - Giám đốc Công an tỉnh
Tháng 6/2015: Chuyển công tác làm việc tại Bộ Công an (cư quan phía nam)Trần Thắng Phúc
08/08/1962
Năm 2015: UVTVTU - Giám đốc Công an tỉnh


Nguyễn Thanh Vân
19/01/1958
Từ năm 2010 - 2014: UVBTV - Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh
Từ năm 2014 - 2015: UVTUTU - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nguyễn  Văn  Dũng
10/05/1962
Từ năm 2010 đến tháng 7/2014: TUV - Bí thư Huyện ủy Chơn Thành.
Từ tháng 7/2014 đến năm 2015: UVTVTU - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Trần Tuệ Hiền
19/02/1969
Từ năm 2010 - tháng 02/2014: TUV - Bí thư Đảng ủy Công ty Cao su Phú Riềng
Từ tháng 03/2014 đến 2015: UVTVTU - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Bí thư Thị ủy Đồng Xoài

Trần Ngọc Trai
14/5/1962
Từ năm 2010 - tháng 7/2014: TUV - Bí thư Huyện ủy Đồng Phú
Từ tháng 7/2014 - năm 2015: UVTVTU - Giám đốc Sở Tài chính

Huỳnh Thị Hằng
14/09/1975
Từ năm 2010 - tháng 10/2014: TUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Từ tháng 10/2014 - tháng 8/2015: UVTVTU - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Từ tháng 8/2015: Bí thư Thị ủy Bình Long

Huỳnh Quang Tiên
20/02/1959
Từ năm 2010 - 2015: TUV - Bí thư Huyện ủy Bù Đăng,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Từ tháng 03/2015 - 10/2015: UVTVTU - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Võ Thành Công
21/10/1962
Từ năm 2010 - 4/2013: TUV - Bí thư Huyện ủy Hớn Quản
       Từ tháng 4/2013 - tháng 6/2015: TUV - Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Chỉ đạo khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp tỉnh Bình Phước
        Từ tháng 7/2015: TUV - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
.
Phạm Công
16/09/1961
Từ tháng 03/2011- tháng 12/2013: TUV - Giám đốc Sở Tài chính
Từ tháng 12/2013 -năm 2015: TUV - Chánh văn phòng Hội đồng
nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước

Dương Văn Dũng
01/05/1956
TUV - Bí thư Huyện Bù Gia Mập

Đoàn Tấn Dũng
18/6/1956
Từ năm 2010 - tháng 03/2013: TUV - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng
Từ tháng 4/2014 - năm 2015: TUV - Bí thư Huyện Ủy Bù Đốp
Năm 2015: TUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hà Anh Dũng
14/5/1973
Từ năm 2010 - tháng 11/2014 2015: TUV - Chánh văn phòng Tỉnh ủy
Từ tháng 11/2014: TUV - Bí thư Huyện Ủy Bù Đốp


Nguyễn Tiến Dũng
10/10/1959
Từ năm 2010 - tháng 11/2014: TUV - Ủy viên thường trực;
Trưởng Ban Ngân Sách - Kinh tế Hội đồng nhân dân tỉnh
Từ tháng 12/2015: TUV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Nguyễn Minh Được
12/10/1956
TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh


Tôn Ngọc Hạnh
29/08/1980
TUV - Bí thư Tỉnh đoànNguyễn Minh Hợi
30/04/1972
Từ năm 2010 - tháng 4/2015: TUV - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
 khối Doanh nghiệp tỉnh. Từ tháng 5/2015: TUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủyĐiểu Hơn
30/9/1956
TUV - Trưởng Ban Dân tộc  Hội đồng nhân dân tỉnh


Hồ Văn Hữu
20/8/1957
TUV - Giám đốc sở Công thươngBùi Mạnh Hùng
08/6/1956
TUV - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhNguyễn Văn Hùng
21/02/1958
TUV - Giám đốc Sở Giáo dục  và Đào tạoNguyễn Văn Liên
02/05/1961
TUV - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnhTrần Tuyết Minh
31/08/1969
TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyVũ Thành Nam
04/12/1956
TUV - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tưNguyễn Văn Năm
20/11/1954
TUV - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhHuỳnh Văn Nước
29/09/1956
TUV - Phó Bí thư, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnhNguyễn Thị Kim Nga
30/11/1961
TUV - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh


Lâm Văn Phúc
04/7/1957
TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnhMa Ly Phước
11/05/1965
TUV - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhNguyễn Thanh Quang
05/10/1955
TUV - Bí thư Thị ủy Bình LongHuỳnh Văn Sách
1962
TUV - Phó Giám đốc Công an tỉnhPhạm Hùng Sơn
14/7/1957
Từ năm 2010 -tháng 11/2014:TUV - Bí thư Thị ủy Phước Long
Từ tháng 12/2014 - tháng 10/2015: TUV - Phó Trưởng ban
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Bùi Văn Thạch
09/09/1963
TUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Lê Hoàng Thanh
10/5/1955
TUV - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Hà Văn Thành
01/01/1960
Từ năm 2010 - Ngày 01/4/2014: TUV - Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Từ tháng 4/2014: TUV - Bí thư Huyện ủy Đồng Phú


Nguyễn Hồng Trà
20/07/1967
Từ năm 2010 - tháng 4/2013: TUV - Bí thư Huyện ủy Bù Đốp
Từ tháng 4/2013 - năm 2015: TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý
dự án phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia MậpNguyễn Hữu Trí
19/02/1962
TUV - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnhLê Thị Xuân Trang
29/01/1969
TUV - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủyNguyễn Quang Toản
 09/12/1959
TUV - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch


Nguyễn Thị Tâm
12/06/1961
TUV - Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủyNguyễn Văn Tới
15/5/1957
TUV - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônTrần Thị Ánh Tuyết
01/5/1967
Từ năm 2010 - tháng 10/2014: TUV - Phó trưởng ban Thường trực
Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Từ tháng 10 /2014: TUV - Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh


Bùi Quang Việt
09/9/1955
Từ năm 2010 -  tháng 5/2014: TUV - Giám đốc sở Tài nguyên môi trường
Từ tháng 6/2014: TUV - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập92
  • Hôm nay22,795
  • Tháng hiện tại326,727
  • Tổng lượt truy cập20,579,905
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây