Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

Thứ sáu - 24/03/2017 04:09 4.326 0

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2005-2010

Ban Biên tập kính gửi bạn đọc danh sách BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010
CÁC ỦY VIÊN
 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA VIII
 NHIỆM KỲ 2005 – 2010
Nguyễn Hữu Luật
10/10/1947
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
(Tháng 11/2007: Nghỉ hưu theo chế độ)
Nguyễn Tấn Hưng
15/5/1955
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Từ tháng 4/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Từ tháng 11/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh


Võ Đình Tuyến
03/7/1954
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Trương Tấn Thiệu
19/5/1955
Từ năm 2005 - tháng 11/2007: UVTVTU - Bí thư Thị ủy Đồng Xoài
Từ tháng 12/2007: Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Phạm Văn Tòng
10/4/1956
Từ năm 2005 - năm 2007: UVTVTU - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Từ tháng 12/2007: UVTVTU - Bí thư Thị ủy Đồng Xoài

Nguyễn Văn Lợi
03/8/1961
Từ năm 2005 -Tháng 5/2008: UVTVTU - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Từ năm 2008 – năm 2010: UVTVTU - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Bùi Thế Thành
17/7/1950
Từ năm 2005 - năm 2007: UVTVTU - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Từ năm 2008 - năm 2010: UVTVTU - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nguyễn Văn Trăm
20/11/1959
UVTVTU - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (2005 - 2006)
Năm 2006 - năm 2013: Phó Chủ nhiệm - Chủ nhiệm Cục Chính trị, Quân khu VII

Nguyễn Chí Cường
12/6/1950
UVTVTU - Giám đốc Công an tỉnh


Nguyễn Thị Lan Hương
18/5/1958
UVTVTU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguyễn Huy Phong
03/02/1957
       Từ năm 2005 - tháng 3/2007: UVTVTU - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Từ tháng 03/2007: UVTVTU - Bí thư Huyện ủy Chơn Thành

Nguyễn Thắng
26/8/1950
UVTVTU - Chủ Nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Bùi Văn Danh
06/02/1955
Từ năm 2005 - tháng 2/2007: UVTVTU - Bí thư Huyện ủy Phước Long
Tháng 02/2007 - năm 2010: UVTVTU – Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Nguyễn Văn Giới
14/6/1954
Từ năm 2005  - tháng 8/2010: TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Từ tháng 8/2010 - tháng 10/2010: UVTVTU - Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh

Nguyễn Văn Tính
01/02/1954
Từ năm 2005 - năm 2007: TUV - Bí thư Huyện ủy Chơn Thành
Từ năm 2007 - tháng 8/2010: TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Từ tháng 8/2010: UVTVTU - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Trần Văn Gôm
07/12/1954
Từ năm 2005 - 2007: TUV - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Từ tháng 8/2008 -  năm 2010: UVTVTU - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
kiêm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Ngô Văn Bình
Thiếu ảnh
Từ năm 2007 - 2008: UVTVTU - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh


Nguyễn Phi Hùng
Từ năm 2009: UVTVTU - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnhVõ Quyết Chiến
05/4/1959
TUV - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhVõ Văn Chương
01/5/1950
TUV - Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh


Võ Thủy Cúc
15/10/1956
TUV - Bí thư Huyện ủy Bình Long


Đỗ Anh Dũng
4/4/1954
TUV - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Đoàn Tấn Dũng
18/6/1956
TUV - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguyễn Minh Được
12/10/1956
Từ năm 2005 - tháng 2/2007: TUV - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Từ tháng 02/2007 - năm 2010: TUV- Bí thư Huyện ủy Phước Long


Phan Sỹ Giản
02/9/1953
TUV - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Thu Hà
02/02/1959
TUV - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Điểu Hơn
30/9/1956
TUV - Trưởng Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh


Lê Hùng
1952
TUV - Bí thư Huyện ủy Đồng Phú


Bùi Mạnh Hùng
08/6/1956
TUV - Chánh văn phòng Tỉnh ủy

Hồ Văn Hữu
20/8/1957
TUV - Giám đốc Sở Công nghiệp


Giang Văn Khoa
01/10/1956
Từ năm 2005 - 2007: TUV - Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh
Từ năm 2008 - 2010: TUV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Thế Lịch
05/5/1953
TUV - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh


Vũ Thành Nam
04/12/1956
TUV - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư


Nguyễn Văn Năm
20/11/1954
TUV - Bí thư Huyện ủy Bù Đăng


Trịnh Thị Nga
18/8/1961
TUV - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Nguyễn Thị Pha
11/6/1956
TUV - Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh


Lâm Văn Phúc
04/7/1957
TUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnhTrần Phụng
13/12/1958
TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương  6 - 2 Tỉnh ủy


Đỗ Văn Quang
18/7/1953
TUV - Giám đốc Sở Nội vụ


Đỗ Quốc Quýt
31/10/1953
TUV - Giám đốc Công ty Cao su Sông Bé


Trần Thị Kim Sang
5/5/1956
TUV - Giám đốc Sở Y tế

Phạm Hùng Sơn
14/7/1957
Từ 2005 - 2008: TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Từ năm 2008 - 2010: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo
Phòng chống tham nhũng tỉnh

Hà Văn Thành
01/01/1960
Từ năm 2005 -Tháng 01/2008: TUV - Bí thư Huyện ủy Bù Đốp
Từ 2008 - 2009: TUV -Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Từ năm 2009 - 2010: TUV - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Vũ Sỹ Thắng
02/8/1957
TUV - Hiệu trưởng Trường Chính trị


Huỳnh Văn Tiến
01/5/1952
TUV - Phó giám đốc Công an tỉnh


Nguyễn Bá Tòng
12/02/1948
TUV - Giám đốc Công ty cao su Lộc Ninh


Nguyễn Văn Tới
15/5/1957
TUV - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Hồng Trà
20/7/1967
Từ năm 2005 - tháng 7/2010: TUV - Bí thư Tỉnh đoàn
Từ tháng 7/2010: Bí thư Huyện ủy Bù Đốp


Trần Ngọc Trai
14/5/1962
TUV - Giám đốc Sở Tài chính

Nguyễn Thanh Vân
19/01/1958
TUV - Giám đốc Sở Giao thông vận tải


Bùi Quang Việt
09/9/1955
TUV - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay21,229
  • Tháng hiện tại483,607
  • Tổng lượt truy cập20,736,785
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây