Phát huy sức mạnh toàn dân trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Thứ sáu - 16/06/2023 23:02 1.141 0
Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chức, tạo tiền đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hội nghị sơ kết hoạt động, mô hình điểm “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh, trật tự” trên địa bàn TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Hội nghị sơ kết hoạt động, mô hình điểm “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh, trật tự” trên địa bàn TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Những năm qua thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, cấp ủy chính quyền đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự…để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân. Công an các phường, xã đã chủ động đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đang phát huy hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2021 - 2023”. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy luôn được đẩy mạnh thực hiện quán triệt và tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động ở địa bàn cơ sở được triển khai đồng bộ gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động khảo sát nắm tình hình an ninh trật tự, tình hình tội phạm, ma túy, củng cố các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải ...được tiến hành đồng bộ ở khu dân cư. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã duy trì hoạt động 327 mô hình tại các khu dân cư thuộc 111 xã, phường, thị trấn và 48 mô hình trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các mô hình đã phát huy tốt tác dụng và hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình “Tiếng kẻng an ninh", "Tổ An ninh nhân dân tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm hoạt động hoặc nếu có thì phát hiện nhanh ngăn chặn kịp thời", “Đội xe ôm phòng, chống tội phạm”,... Kết quả: Tuyên truyền được 89 giờ và 2165 băng rôn, áp-phích; đồng thời còn vận động nhân dân phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, toàn tỉnh đã duy trì hoạt động hiệu quả 2.100 camera an ninh.

Thông qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã tổ chức cho 843/843 khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, khu dân cư bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, khu dân cư văn hóa và hộ gia đình đăng ký thực hiện “Gia đình văn hoá”, “Gia đình không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông”. Đầu năm, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 95% khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới ở 68/86 xã. Riêng mô hình “Camera an ninh” được lực lượng Công an triển khai từ năm 2018 đến nay được UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đã triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 2.100 mắt; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả 59 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp tỉnh và cấp huyện và 190 điểm sáng chấp hành pháp luật của cấp xã với tổng số 615 “tổ, nhóm nòng cốt”, “câu lạc bộ pháp luật” ở khu dân cư với hơn 4.000 thành viên... 

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an và quần chúng nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ các mô hình và kinh nghiệm của các địa phương làm tốt, cho thấy sự cần thiết tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, trong đó trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, chế độ chính sách để lực lượng này thực hiện tốt vai trò tham mưu trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Tác giả bài viết: Thúy Triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây