Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Thứ ba - 18/07/2023 18:38 160 0
Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Ngày 18/7, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Quang cảnh tại lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí trong Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
 
Các đại biểu tham dự lễ giới thiệu sách
 
Chủ trì Lễ giới thiệu cuốn sách có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm cho biết, cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi.
 
Ban Tổ chức trao sách quý của Tổng Bí thư tặng đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

“Các bài viết, bài phát biểu thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận, trí tuệ sắc sảo, tầm bao quát chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân uỷ Trung ương, kết hợp với thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí đối với những vấn đề trọng yếu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cũng rất thận trọng, cân nhắc kỹ trước những vấn đề còn nhiều ý kiến, theo sát những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực để có sự chỉ đạo phù hợp” - PGS.TS Vũ Trọng Lâm khẳng định.

Với 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 
Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”.
 
Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần đầu sách là Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Theo Tổng bí thư, quân đội nhân dân Việt Nam luôn mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc, nhân dân sâu sắc. Quân đội luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Đảng xác định xây dựng Quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Quân đội được xây dựng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; là đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất; đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
Quân đội dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Công tác đối ngoại quốc phòng cần thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Phần hai là Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư yêu cầu nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác đảng, chính trị trong quân đội.

Với Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng bí thư yêu cầu tích cực huấn luyện, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng tác chiến; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, các vùng kinh tế, chính trị của Tổ quốc.

Đối với Hải quân nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ phải "thấu suốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có vị trí chiến lược của biển, đảo". Các đơn vị hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bộ đội Biên phòng phải là đội quân chính trị tốt, công tác giỏi của quân đội trên mặt trận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; làm tốt công tác vận động quần chúng, kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh biên giới và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng.

Lực lượng Tình báo quốc phòng chú trọng xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng; bảo đảm tốt an ninh, an toàn; nghiên cứu phát triển lý luận nghệ thuật tình báo mang đặc sắc, phong cách Việt Nam.

Phần ba là bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.

Theo tướng Vịnh, Tổng bí thư không phải là nhà quân sự chuyên nghiệp nhưng trong quá trình xây dựng chiến lược quốc phòng Việt Nam, ông đã chỉ đạo rất tường tận, cặn kẽ, sâu sát. Điều này cho thấy "sự uyên bác, vốn hiểu biết sâu rộng" và "tư duy tầm chiến lược" của người đứng đầu Đảng. Điểm cốt lõi trong tư duy của Tổng bí thư là "bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình", bởi hòa bình được coi là giá trị thiêng liêng.

Sách còn có 50 ảnh Tổng bí thư đến thăm, làm việc với các quân, binh chủng, đơn vị quân đội. Theo trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cuốn sách thể hiện bước phát triển về dư duy của Đảng với công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Sách phát triển truyền thống cha ông dựng nước đi đôi với giữ nước, giữ nước từ khi nước chưa nguy và có kế sách ngăn ngừa, loại bỏ nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ và giữ vững hòa bình, ổn định đất nước.
 
Ban Tổ chức trao tặng cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng.
 
Cuốn sách là tài liệu quý, thể hiện sự am hiểu sâu sắc, tư duy ở tầm chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, quốc phòng Việt Nam; trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam và bằng nhãn quan chính trị sắc bén, những kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn cách mạng. Những quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
Cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Quốc phòng tại gian trưng bày sách nhân Lễ ra mắt sách của Tổng Bí thư

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân uỷ Trung ương không chỉ có ý nghĩa đối với lực lượng Quân đội, mà còn có ý nghĩa đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên để hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc”.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội cần tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách trong sinh hoạt chi bộ; liên hệ với thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị mình, địa phương nơi mình đóng quân. Hệ thống giáo dục quốc phòng, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học của Quân đội, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản.

Dịp này, Ban Tổ chức Lễ giới thiệu sách đã trao tặng cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng.

Tác giả bài viết: Minh Anh (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây