Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14: Quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ đột phá trong năm 2019

Thứ năm - 24/01/2019 20:18 910 0
Ngày 24-1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (khóa X) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; kết quả bước đầu thực hiện Quyết định 999 của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chương trình làm việc năm 2019 của Thường trực, Ban Thường vụ; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong đảng; lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo hội nghị
Các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

GRDP đạt 7,63%
Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Tỉnh ủy đề ra 22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện có 9 chỉ tiêu đạt, 12 chỉ tiêu vượt, 1 chỉ tiêu không đạt. Trong đó, các chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,63%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cao hơn mức tăng trưởng của cả nước; thu ngân sách đạt 8.276 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 9.669 so với 9.038 tỷ đồng nghị quyết đề ra; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.000 so với nghị quyết đề ra 800 doanh nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,75% so với nghị quyết đề ra 0,5%...

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được chú trọng, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; an ninh trật tự trên tuyến biên giới và trong nội địa ổn định; các dự án phát triển kinh tế, xã hội luôn gắn với đảm bảo quốc phòng. Hoạt động đối ngoại trên địa bàn đạt những kết quả tích cực, nhất là đối ngoại kinh tế, tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với cộng đồng quốc tế; hợp tác giữa Bình Phước với các tỉnh giáp biên thuộc Campuchia tiếp tục duy trì, đã xây dựng hoàn chỉnh cột mốc phụ Việt Nam - Campuchia.

Công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Tính đến tháng 11-2018, các đảng bộ kết nạp được 1.544 đảng viên, đạt 128,66% so với chỉ tiêu. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 428 tổ chức đảng và 1.158 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 357 tổ chức đảng và 429 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 114 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 3 đảng viên.

Tỉnh ủy cũng đã nhìn nhận những hạn chế như: tiến độ thi công các công trình trọng điểm chậm; hoạt động của doanh nghiệp còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp chế biến điều; môi trường kinh doanh có cải thiện nhưng chưa thật sự thông thoáng, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, tiếp cận đất đai, khoáng sản còn rườm rà, phức tạp; ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để; tình trạng giáo viên mầm non ở một số huyện, thị còn thiếu; công tác đánh giá hộ nghèo theo tiêu chí mới chưa phù hợp và sát với thực tế địa phương.

Tập trung nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử
Tình hình thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đến tháng 12-2018, có 7 cơ quan thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, mặt trận và đoàn thể đã hoàn thành việc sắp xếp. Sau khi sắp xếp, ở cấp tỉnh đã giảm được 106 đơn vị cấp phòng, cấp huyện giảm được 60 đầu mối. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh giảm 1.875 biên chế, từ đó chi thường xuyên của tỉnh giảm 38,989 tỷ đồng.

Việc thực hiện Đề án 999 được sự đồng thuận, nhất trí của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân và đạt một số kết quả như bộ máy được tinh gọn, giảm nhiều đầu mối bên trong của các cơ quan, đơn vị; tinh giản biên chế đảm bảo theo lộ trình; chi thường xuyên giảm, một số chức danh đã được nhất thể hóa. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Tỉnh ủy đánh giá vẫn còn tình trạng nhận thức chưa đúng nội dung đề án dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện; một số nơi, lãnh đạo cơ quan còn thiếu quyết tâm; thiếu sáng tạo, ngại va chạm, còn biểu hiện coi trọng lợi ích, nên công tác sắp xếp tổ chức, bố trí công chức lãnh đạo còn chậm; việc bố trí người hoạt động ở thôn, ấp, khu phố theo hướng kiêm nhiệm chưa sâu sát, kỹ lưng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân... Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy chưa đồng bộ với cải cách hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm giấy tờ, văn bản, hội, họp... Từ đó Tỉnh ủy đã đề ra 6 giải pháp để tiếp tục thực hiện đạt kết quả trong thời gian tới.
p
Các đại biểu tham dự hội nghị
Tỉnh ủy đề ra 29 chỉ tiêu phấn đấu năm 2019, như: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,3 đến 7,5%; cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản chiếm 25%, công nghiệp - xây dựng 39%, dịch vụ 36%; thu nhập bình quân 62,2 triệu đồng/ người; kim ngạch xuất khẩu 2,37 tỷ USD, nhập khẩu 1,45 tỷ USD; thu ngân sách phấn đấu đạt 9.000 tỷ đồng, chi ngân sách 10.193 tỷ đồng; thu hút 35 dự án FDI; thu hút đầu tư trong nước 180 dự án; thành lập mới 1.200 doanh nghiệp; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 32,3%; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận chuẩn đa chiều giảm 0,5%; tăng 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển 1.200 đảng viên; tỷ lệ hộ sử dụng điện 98,8%; giải quyết việc làm cho 35.000 lao động....
Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo: Các cấp, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện 20 nhiệm vụ, gồm: chỉ đạo xử lý khắc phục dứt điểm các nội dung kết luận của thanh tra, kiểm toán nhà nước, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với từng ngành, từng cấp có liên quan, đến tháng 6 phải hoàn thành dứt điểm. Từ năm 2019 thực hiện việc đấu giá, đấu thầu qua mạng; công khai minh bạch các chủ trương, chính sách của tỉnh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm. Chấn chỉnh, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân. Tập trung quản lý tốt công tác cán bộ, công chức các cấp, không để xảy ra tình trạng tham nhũng vặt và có biện pháp xử lý nghiêm.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận những vấn đề xã hội quan tâm; kịp thời phản bác quan điểm sai, thông tin không đúng về tình hình của tỉnh, về cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế
,  xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Triển khai chính sách, đề án để xây dựng nhà ở đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực thực hiện. Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân với các tỉnh giáp biên nhằm xây dựng biên giới hòa bình, ổn định. Tập trung nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đối với các đơn vị đã sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Đề án 999 của Tỉnh ủy và đề án của đơn vị đã được phê duyệt thì tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động; đối với các đơn vị chưa sắp xếp do chờ nghị định của Chính phủ thì tạm thời ngưng, song phải chủ động sắp xếp nội bộ trước…

Tác giả bài viết: Hồng Cúc (Báo Bình Phước)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây