Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa X

Thứ năm - 20/06/2019 21:50 1.013 0
Ngày 20-6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa X sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu hội nghị
Các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố...
g
Các đại biểu dự hội nghị
Bắt đầu chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 2 đồng chí: Đoàn Văn Bắc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Lý Thanh Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục - Đào tạo.

2 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch năm
Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền báo cáo dự thảo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, nghị quyết năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 29 chỉ tiêu. So với kế hoạch năm, có 2 chỉ tiêu đã thực hiện vượt kế hoạch là tốc độ tăng GRDP và số hợp tác xã thành lập mới, 6 chỉ tiêu thực hiện trên 80%, 2 chỉ tiêu thực hiện trên 50%, 7 chỉ tiêu thực hiện từ 32% đến dưới 50%, 12 chỉ tiêu cơ bản đạt tiến độ.

Trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đạt 7,54% - mức cao nhất so với cùng kỳ các năm từ 2011 đến nay; trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,98%, dịch vụ tăng 7,58%, nông - lâm - thủy sản tăng 3,79%. Thu ngân sách nhà nước ước 3.957 tỷ đồng, đạt 53%; chi ngân sách ước thực hiện 5.178 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm. Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt thấp do chưa có nguồn vốn. Theo lũy kế đến tháng 6, tỉnh có 210 dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 2.075 triệu USD. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giải quyết dứt điểm 42 nội dung kiến nghị, còn 15 nội dung đang xem xét, đồng thời phối hợp thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã ban hành văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; chỉ đạo xây dựng đề án hợp nhất đảng ủy khối doanh nghiệp và khối các cơ quan tỉnh, các cơ quan báo chí; thành lập tổ rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2025 và 2020-2025; thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 5 trường hợp; thực hiện quy trình giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch cán bộ chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Tính đến 31-5, Đảng bộ tỉnh có 788 tổ chức cơ sở đảng, 2.515 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 35.432 đảng viên; toàn tỉnh đã kết nạp 524 đảng viên, đạt 43,66% so với chỉ tiêu đề ra. 6 tháng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 72 tổ chức đảng và 309 đảng viên; giám sát 42 tổ chức đảng và 75 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 80 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 59, cảnh cáo 16, cách chức 1, khai trừ 4; giải quyết tố cáo đối với 4 đảng viên.

Thực hiện Đề án 999 đã giảm 210 chức danh lãnh đạo
Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy đã chọn 6 đơn vị làm điểm, gồm các huyện, thị ủy: Lộc Ninh, Phú Riềng, Phước Long và Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy. Đến nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành phê duyệt đề án cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm biên chế, sau 1 năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối, giảm lãnh đạo, giảm khâu trung gian và biên chế, đến nay đã giảm được 138 đầu mối cấp phòng và 1.845 biên chế, giảm 210 chức danh lãnh đạo.
h
Các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Trần Tuệ Hiền, Nguyễn Văn Trăm trao quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với 2 đồng chí Đoàn Văn Bắc và Lý Thanh Tâm

Về thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu ở cấp tỉnh, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; nhất thể hóa 1 Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và 1 Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Cấp huyện, có 6/11 đơn vị đã thực hiện chức danh Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ; 2/11 đơn vị thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh thanh tra; 9/11 đơn vị thực hiện Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN; 9/11 đơn vị thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Giảm được 16 đầu mối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giảm 21 tổ chức, 16 lãnh đạo và 78 biên chế.
Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND các cấp, đến nay toàn tỉnh có 3/11 huyện, thị xã áp dụng; 45/111 xã, phường, th trấn áp dụng. Đối với việc hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh giảm được 2 đầu mối; trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh giảm được 21 đầu mối; thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố giảm được 40 đầu mối.

Sẵn sàng đổi mới, sáng tạo để phục vụ nhân dân
Tại hội nghị, có 10 ý kiến thảo luận các vấn đề còn vướng mắc như: giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất; hợp nhất các cơ quan đảng, nhà nước; sắp xếp bộ máy; tình hình dịch tả lợn châu Phi…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Tình hình biên giới ổn định, tuy nhiên chúng ta vẫn phải hết sức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá. Bên cạnh đó, an toàn giao thông, dịch tả lợn châu Phi phải tập trung xử lý, không chủ quan lơ là. Công tác tổ chức cho kỳ thi THPT phải chuẩn bị nghiêm túc, tránh để xảy ra sai sót. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cần tiếp tục duy trì kết quả đạt để phấn đấu trong 6 tháng cuối năm...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị các cấp, ngành, địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được. Tỉnh ủy phải quyết liệt chỉ đạo, điều hành tốt hơn để thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Để làm được điều đó phải tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cấp phó của người đứng đầu, phải thật sự làm cho bộ máy chuyển động để chăm lo cho cuộc sống nhân dân. Đối với nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, xây dựng hạ tầng, bí thư, chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố phải sâu sát cơ sở, có giải pháp xóa nghèo để cuối năm giảm 1.000 hộ nghèo và làm được 1.000km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính, giám đốc các sở, ngành phải sẵn sàng và tích cực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung phục vụ nhân dân. Đối với các khó khăn vướng mắc, Thường trực Tỉnh ủy sẽ có chỉ đạo từng vấn đề. Về Đề án 999, ở cấp tỉnh tiếp tục thực hiện sáp nhập đối với Công ty TNHH MTV cao su Phước Long và Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước; Đảng ủy khối các cơ quan và khối doanh nghiệp; 3 trường cao đẳng nghề.

Tác giả bài viết: Hồng Cúc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây