Bảo đảm quyền bình đẳng của đồng bào dân tộc thiểu số (Bài 3)

Thứ bảy - 04/11/2023 20:15 48 0
Bình Phước là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh trong khu vực Đông Nam bộ, có lịch sử lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Sự đa dạng này một mặt tạo ra những nét phong phú, đa dạng, đặc sắc về văn hóa, con người, vùng đất của địa phương, là “sức mạnh mềm” đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bài 3:
BÌNH PHƯỚC PHÁT HUY “SỨC MẠNH MỀM” ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC

Bình Phước là địa phương có 41 dân tộc sinh sống, đây là điển hình cho sự đa dạng về dân tộc của đất nước. Sự đa dạng này một mặt tạo ra những nét phong phú, đặc sắc về văn hóa, con người, vùng đất của địa phương, là “sức mạnh mềm” đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điển hình cho sự đa dạng về dân tộc của đất nước

Tỉnh Bình Phước có diện tích tự nhiên là 6.876,76 km2, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, là cửa ngõ, cầu nối của vùng Đông Nam bộ với Tây nguyên và Campuchia; có đường biên giới dài 258,939 km (có 15 xã biên giới, thuộc 03 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập); có 08 huyện, 02 thị xã, 01 thành phố với 111 xã, phường, thị trấn; dân số toàn tỉnh có 1.034.667 người, trong đó người dân tộc thiểu số 203.519 người, chiếm 19,67%; có 41 dân tộc thiểu số sinh sống đan xen trên địa bàn 111 xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thị xã, thành phố; chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, tập trung ở địa bàn miền núi, vùng sâu, biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh. Trên địa bàn tỉnh có 58 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó có 05 xã và 25 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Bình Phước là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh trong khu vực Đông Nam bộ, có lịch sử lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Sự đa dạng này một mặt tạo ra những nét phong phú, đa dạng, đặc sắc về văn hóa, con người, vùng đất của địa phương, là “sức mạnh mềm” đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với đặc điểm nêu trên, Bình Phước cũng là một vùng thường bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá nhằm thực hiện “Diễn biến hoà bình”.

Nhưng với sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh, trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước đã phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết, đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bảo dân tộc

 Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm nắm tình hình, triển khai giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tăng cường đối thoại với dân và tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực dân tộc được quan tâm theo hướng: Thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc, trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị tích cực tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh xã hội, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Bình Phước biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống. (Ảnh: Nhất Sơn)

Bình Phước có 2 chủ trương rất nhân văn, hiệu quả. Đó là Chương trình giảm 1.000 hộ DTTS nghèo mỗi năm và hỗ trợ cho đồng bào DTTS khó khăn mua bảo hiểm y tế. Qua đó trong 4 năm thực hiện đã giúp giảm hơn 4.000 hộ DTTS nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm sâu chỉ còn 6,17%... Bên cạnh đó, Bình Phước còn thực hiện chính sách hỗ trợ cho đồng bào DTTS khó khăn mua bảo hiểm y tế với tổng giá trị 62 tỷ đồng, nhờ đó có hơn 76 ngàn người dân có thẻ bảo hiểm y tế…

Trong năm 2021-2022, toàn tỉnh đã giảm 2.453 hộ nghèo DTTS, đạt 129,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra (mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo DTTS), đưa số hộ nghèo DTTS cuối năm 2021 còn 516 hộ, chiếm tỷ lệ 43,36 % trong tổng số hộ nghèo. Riêng năm 2022, do áp dụng chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2021 -2025) nên số hộ nghèo DTTS tăng lên 2.820 hộ, chiếm tỷ lệ 57,91% trong tổng số hộ nghèo (4.870 hộ nghèo). Trong năm 2022 đã giảm 1.166 hộ nghèo DTTS hộ.

Tỷ lệ hộ DTTS sử dụng nước sạch: 98,8%; tỷ lệ hộ DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh: 85,87%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi năm 2022 là 1,96%; Tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng tuổi bậc tiểu học năm 2022 là 96,98%; Tỷ lệ trẻ người DTTS từ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học năm 2022 là 95,60%; Tỷ lệ người DTTS từ 10 tuổi trở lên biết chữ đến năm 2022 là 93,83%; Tỷ lệ mù chữ của nữ người DTTS đến năm 2022 là 8,93%; Tỷ lệ học sinh nữ DTTS ở bậc tiểu học, THCS, THPT đến năm 2022 là 46,07%; Tỷ lệ trẻ em DTTS trong độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở mầm non năm 2022: nhà trẻ 3,1%, mẫu giáo 59,7%.

Toàn tỉnh có 07 trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp tỉnh: 01 trường THPT DTNT; cấp huyện: 02 Trường THCS&THPT DTNT, 04 trường THCS DTNT); năm học 2021-2022, có 2.122 học sinh (740 học sinh THPT, 1.382 học sinh THCS), tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng THCS, THPT đạt 100%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp PTTH đạt 100%; năm học 2022-2023, có 2.319 học sinh (THCS có 1.452 học sinh, THPT có 787 học sinh).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kết luận số 380 -KL/TU ngày 25/6/2022 về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, ấp đặc biệt khó khăn; giải quyết các vấn đề bức xúc; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất.
 
Sinh viên thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại các xã biên giới, xã vùng khó khăn của tỉnh Bình Phước  được hỗ trợ kinh phí học tập (Nguồn Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước)

Song song với việc đào tạo nguồn nhân lực, Bình Phước cũng quan tâm bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, từ năm 2016 đến tháng 5/2023, UBND tỉnh bố trí công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cho 152 sinh viên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành đúng vị trí việc làm; trong đó, có nhiều cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 219 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số là (chiếm tỷ lệ 4,1%); cấp huyện có 1.057 người (tương đương 6,6%); cấp xã hiện có 207 người (tương đương 8,6%).

Tăng cường truyền thông chính sách đến với đồng bào dân tộc

Các hoạt động lễ hội của đồng bào các dân tộc được tỉnh Bình Phước quan tâm tổ chức thường xuyên. Hằng năm, ngành văn hóa tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lễ hội cho đồng bào, tạo không khí lành mạnh, vui tươi, thiết thực và bổ ích. Tiêu biểu như các lễ hội: Mừng lúa mới của đồng bào X’tiêng (Lễ đâm trâu), Lễ Senđônta, Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, Tết Ramwan của đồng bào Chăm. Các tập tục cưới hỏi, ma chay, thờ cúng... của đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước được thực hiện văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm những câu chuyện kể dân gian, bài hát ru, hát sắc bùa, kèn lá, kèn ống, múa lân, cồng chiêng, làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo sưu tầm, tổng kết thực tiễn để đề xuất chính sách bảo tồn và phát triển

Các lễ hội dân gian như lễ hội biểu diễn cồng chiêng, lễ hội té nước cầu mưa, cầu phước, hát múa lâm thôn, lễ hội Phá Bàu của dân tộc Khmer được duy trì. Việc tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng lễ hội, chữ viết âm nhạc, nghề dệt thổ cẩm,... của đồng bào dân tộc thiểu số sống lâu đời ở nơi đây được quan tâm. Có nhiều đề tài, dự án nghiên cứu về văn hóa các dân tộc thiểu số được triển khai. Một số ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang dần được khôi phục và phát triển, cung cấp sản phẩm độc đáo phục vụ cho các hoạt động giao lưu, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng trong việc phát triển văn hóa là rất cần thiết.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhận diện, đấu tranh phản bác đối với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó có nhiều thông tin làm rõ các thành tựu trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo được các cấp, các ngành chú ý triển khai. Các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài địa phương đã đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường các thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ, chữ viết đồng bào, loại hình báo ảnh, phát thanh, truyền hình trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước và các đại địa phương về tiếng dân tộc đã giúp nhận diện rõ phương thức, âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu lừa phỉnh, lợi dụng vấn đề dân tộc, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo để lôi kéo quần chúng tham gia hoạt động chống phá, đồng thời cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về chính sách dân tộc, tự do tôn giáo; vận động đồng bào dân tộc tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương nơi sinh sống. 
 
Theo kế hoạch, thực hiện tổng thể Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước sẽ triển khai thực hiện 10 dự án với tổng kinh phí dự kiến trên 238 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 195 tỷ đồng, tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS (Ảnh: Bùi Dũng)

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 600 trang, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác. Các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng đã chú trọng sử dụng các công cụ, phương tiện của mạng xã hội để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng phủ xanh thông tin tích cực, chủ động dẫn dắt, định hướng luồng thông tin trên không gian mạng liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Với quyết tâm giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, những năm qua, ngoài những chính sách do Trung ương ban hành, Bình Phước đã chủ động triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách... để ưu tiên đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ đó, đã góp phần xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu, nghèo giữa các vùng trong tỉnh./.

Tài liệu tham khảo
1. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Kết luận số 380 -KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành kết luận về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
3. Báo cáo số 109/BC-UBND, ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
4. Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2045.

5. Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS&MN năm 2023.

Tác giả bài viết: Anh Đức - Mỹ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây