Vững tin và tự hào về đường lối đối ngoại của Đảng

Thứ bảy - 30/03/2024 04:38 153 0
Mới đây, những đảng viên trong chi bộ chúng tôi phấn khởi đón nhận và tâm huyết nghiên cứu bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Đây là bài viết rất công phu, khoa học, tổng kết một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc và rõ ràng về lịch sử của Đảng ta từ quá trình hình thành, phát triển và thành tựu đạt được trong vai trò là tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua.

Tổng Bí thư chỉ ra 5 bài học sâu sắc từ thực tiễn, 5 phương diện bao trùm trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để truyền đạt cho cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ làm và dễ thực hiện tốt, từ đó thống nhất trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Nhiều đảng viên trong chi bộ đặc biệt ấn tượng với phần 3 trong bài viết. Trong đó Tổng Bí thư đã nhấn mạnh việc phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời, thể hiện sự chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham quan triển lãm bên lề phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.
 
Qua quá trình gần 40 năm của sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” rất đặc sắc. Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đất nước đã mở rộng, làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với 193 nước, trong đó có 3 nước quan hệ đặc biệt, 6 nước đối tác chiến lược toàn diện, 12 nước đối tác chiến lược và 12 nước đối tác toàn diện. Việt Nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế; có nhiều sáng kiến, đề xuất và chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của Liên hợp quốc, ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế khác…

Thành quả gắn liền với những bài học kinh nghiệm quý giá đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thiết nghĩ, các cơ quan thông tấn, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung, ý nghĩa bài viết, tạo sự lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng cần triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả gắn với đẩy mạnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: Theo LÊ XUÂN TÙNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây