Đồng Xoài: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ ba - 25/07/2023 10:26 240 0
Thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về “tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu”.
Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho các đồng chí cán bộ chủ chốt; lồng ghép trong hội nghị Ban chấp hành, trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan. Kết quả đã triển khai quán triệt cho 2.174/2.265 cán bộ, đảng viên đạt 96%. Nhìn chung, công tác triển khai quán triệt Kết luận số 88-KL/TW được các cấp ủy cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, theo đúng thời gian quy định. Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã tùy theo tình hình thực tế có nhiều hình thức triển khai phù hợp, đảm bảo chất lượng, nội dung và tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên.
 
Lãnh đạo thành phố Đồng Xoài dâng hương tại Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài đã được Bộ VH-TT&Du lịch ký Quyết định công nhận Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 2014
 
 Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; tuyên truyền thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong các tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền panô, nhóm zalo các khu phố, ấp và lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; tuyên truyền thông tin lưu động...

Từ năm 2014 đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành 50 văn bản, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố ban hành 40 văn bản để hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương.

Biên soạn, phát hành 07 công trình lịch sử cấp thành phố như Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài giai đoạn 1930 - 1975; Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài giai đoạn 1975 - 2005”; “Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài giai đoạn 1930 - 2018”; Lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố Đồng Xoài giai đoạn 1930 - 2000; Biên soạn và phát hành tài liệu dùng để giảng dạy trong các trường THCS, THPT. Biên soạn và phát hành Tập bài giảng Lịch sử địa phương dùng để giảng dạy trong các trường THCS, THPT; Tổ chức thi sáng tác và đã nghiệm thu tác phẩm “Văn bia - Chiến thắng Đồng Xoài” của tác giả GS.TS Đặng Cảnh Khanh để chỉ đạo khắc văn bia ngoài thực địa.; tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố với 19.650 lượt người tham gia; phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng biên soạn 04 công trình kỷ yếu: Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2000- 2025;  Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2000- 2018; Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố 20 năm xây dựng và phát triển; Kỷ yếu ngành Tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời gửi đề cương tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố đăng, phát 120 tin, bài tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu phát trên hệ thống truyền thanh thành phố; lồng ghép nội dung tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong các đợt tuyên truyền lưu động, văn hóa văn nghệ được 112 buổi, thu hút hàng ngàn người đến xem và cổ vũ. 

Trên địa bàn thành phố có Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài đã được Bộ VH-TT&Du lịch ký Quyết định công nhận Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 2014. Hằng năm, Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi nội dung di tích Địa điểm chiến thắng Đồng Xoài đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Thành phố đã đưa việc quản lý phát huy di tích vào kế hoạch phát triển du lịch Đồng Xoài để kết nối với các điểm du lịch trong và ngoài thành phố. Chú trọng tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại di tích phục vụ nhu cầu của Nhân dân và du khách. Từ khi thành lập đến nay, Di tích đã đón tiếp các đoàn đại biểu với số lượng khoảng trên 4.000 lượt người đến tham quan, dâng hương và tìm hiểu giá trị lịch sử di tích.

Thực hiện phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước, UBND thành phố đã ban hành các văn bản để bảo tồn và phát huy giá trị di tích như vận động hiến tặng được 02 khẩu súng carbin, 02 cây nhiệt đới, 03 cuốn sách gồm: Đại đội 3 trong trận đánh Đồng Xoài (09-10/6/1965) Hồi ký của Nguyễn Thanh Quang, Ban liên lạc Truyền thống Trung đoàn 2, Đoàn Đồng Xoài; sách Đoàn Đồng Xoài; sách người của Chiến trường và một số hình ảnh trưng bày trong Nhà trưng bày tại di tích.

Hàng năm thành phố đều bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn; tu chỉnh Nhà trưng bày Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài. Thông qua hoạt động tuyên truyền, cán bộ, đảng viênNhân dân thành phố hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Từ những hoạt động này đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hiện Kết luận số 88-KL/TW; thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền bối cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 88- KL/TW luôn được các cấp ủy Đảng, các ngành từ thành phố đến các phường, xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. Kịp thời tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu lồng ghép với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại hằng năm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu tại một số phường, xã chủ yếu là thực hiện lồng ghép nên có lúc chưa đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 88-KL/TW. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể cần chủ động xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào các hoạt động kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu. Phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp theo các chủ đề ngày kỷ niệm đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của thành phố. Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tuyên truyền về thân thế sự nghiệp và những cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu bằng các hình thức phù hợp, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế.                  


 

Tác giả bài viết: Thúy Triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây