Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới

Thứ bảy - 24/09/2022 12:12 1.214 0
Sáng 23-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn.
Cùng chủ trì có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Dự Diễn đàn tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội, đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022. Ảnh: VGP
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan; đại diện Liên minh HTX tỉnh, 17 tổ chức kinh tế HTX và doanh nghiệp liên kết trên địa bàn tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự diễn đàn tại điểm cầu Bình Phước.
 
Diễn đàn năm nay có chủ đề: Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
 
 
Theo Liên minh HTX Việt Nam, hiện cả nước có 28.237 HTX, trong đó có 18.785 HTX nông nghiệp, 9.452 HTX phi nông nghiệp (2.255 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 2.293 HTX thương mại - dịch vụ, 1.582 HTX vận tải, 905 HTX xây dựng, 542 HTX môi trường, 1.181 quỹ tín dụng Nhân dân và 694 HTX khác).
 
 
HTX phân bổ theo các vùng kinh tế, trong đó đồng bằng sông Hồng có 7.085 HTX (25,09%), Đông Bắc có 5.048 HTX (17,88%), Bắc Trung bộ có 4.178 HTX (14,8%), đồng bằng sông Cửu Long có 3.296 HTX (11,67%), Tây Bắc có 2.934 (10,39%), Đông Nam bộ có 2.209 (7,82%), Tây Nguyên có 1.881 HTX (6,66%), duyên hải miền Trung có 1.606 HTX (5,69%). Cả nước có 130.760 tổ hợp tác, 120 liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp.
 
 
Hầu hết các HTX, liên hiệp HTX thành lập mới và chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đều xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể. Nhiều HTX chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, nhiều HTX đã tiếp cận chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường.
 
 
Theo kết quả khảo sát của Liên minh HTX Việt Nam, 83,5% HTX đánh giá việc chuyển đổi số là cần thiết; 18,9% HTX đã có kế hoạch với lộ trình thực hiện cụ thể; 68% HTX có sử dụng ít nhất một trong các phương thức giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến. Nhiều HTX nông nghiệp, đặc biệt là các HTX nông nghiệp có cán bộ chủ chốt và nguồn nhân lực trẻ, năng động đã chủ động tiếp cận, đầu tư, kết nối sản xuất, tiêu thụ với các HTX cùng loại hình hoặc khác loại hình theo chiều hướng tăng ứng dụng chuyển đổi số, thích ứng đặc biệt trong và sau dịch bệnh COVID-19.
 
 
Việc chuyển đổi số hoạt động sản xuất, kinh doanh bước đầu đã làm thay đổi tổ chức và quản trị hoạt động của HTX so với phương thức quản lý truyền thống; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX. Phần lớn các HTX đã nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với tổ chức hoạt động và sự phát triển; xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số (từ 3 - 5 năm) và xác định những nền tảng cần có theo những nét đặc trưng của HTX.
 
 
Tuy nhiên, công cuộc chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể hiện vẫn còn không ít khó khăn. Kết quả khảo sát các HTX cho thấy còn hơn 50% HTX chưa có định hướng về chuyển đổi số, trong đó 37,5% HTX có chủ trương, quyết tâm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, 18,9% HTX chưa xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số.
 
 
Tại Diễn đàn, đại diện các hiệp hội, chuyên gia, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX đã cùng trao đổi những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, nhất là về chuyển đổi số. Đồng thời, nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức và đề ra các giải pháp để chuyển đổi số mạnh và nhanh hơn trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
 
 
Các chuyên gia, diễn giả trong lĩnh vực này cũng đề xuất những hướng phát triển mới hơn cho khu vực kinh tế hợp tác trong tương lai, nhất là các kinh nghiệm hợp tác quốc tế cũng như ứng dụng khoa học - công nghệ mới 4.0 vào sản xuất.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận diễn đàn. Ảnh: VGP
 
Phát biểu kết luận diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển, và được xác định là yêu cầu bắt buộc; là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai.

Phân tích những ưu điểm, hạn chế, khó khăn và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, HTX, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục coi chuyển đổi số là công việc thường xuyên, phải thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất; phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 có 45.000 HTX với 8 triệu thành viên, trong đó có 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao như Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 đã đề ra.

Để làm được điều đó, cả hệ thống chính trị cần đổi mới tư duy từ nhận thức đến hành động; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ theo tinh thần bắt kịp đến cùng các khu vực kinh tế khác, xây dựng được hệ sinh thái chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Mặt khác, cần xây dựng quy hoạch tốt, có tầm nhìn xa, lâu dài, trong đầu tư cần có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo trong chuyển đổi số. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin, nền tảng số phục vụ cho chuyển đổi số, sử dụng thông tin có tính kết nối, liên thông, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung một cách bao trùm, tổng thể, hiện đại.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số quốc gia, các địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án, Chỉ thị về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho các HTX phát triển.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khu vực này, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX; xây dựng mô hình và xây dựng, phát triển nền tảng số cơ bản có thể dùng chung, miễn phí, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX.

Thủ tướng cũng đề nghị các HTX cần chủ động, sáng tạo trong công tác chuyển đổi số, thực hiện điều chỉnh phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh để tồn tại và phát triển, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước./. 

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây