Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đánh giá thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 10/07/2023 04:35 1.220 0
Sáng 10-7, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 nhằm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền.

Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Dự hội nghị có sự tham dự của Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương Đào Công Nhanh; Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh Cao Hồng Hưng; Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Công Dẫn; Vụ phó Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Quỳnh Trang, cán bộ theo dõi địa bàn Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương và các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh việc sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, hội nghị là dịp để nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, định hướng lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng điều hành phân công các tổ thảo luận

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cũng đã nêu ra một số ý kiến và gợi mở để hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định về báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; chủ trương về việc chuyển giao chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước cho UBND tỉnh quản lý; chủ trương triển khai quy hoạch vị trí sân bay chuyên dùng Hớn Quản…

12/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra đạt và vượt

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; thành lập các Ban chủ nhiệm chương trình. Trên cơ sở đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, cập nhật các chủ trương, định hướng mới của Trung ương, ngày 30-9-2021, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh để thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ ưu tiên, 3 chương trình đột phá và 15 chỉ tiêu cơ bản; thành lập 13 Ban chủ nhiệm các chương trình để triển khai thực hiện và thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. Kết quả đã ban hành 58 chủ trương, chính sách trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đạt được một số kết quả tích cực, với tốc độ phát triển kinh tế ở mức khá và liên tục qua các năm; các chỉ tiêu quan trọng như tổng sản phẩm trên địa bàn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người… cơ bản đúng kế hoạch, tạo khả năng đến năm 2025 sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường tiếp tục được quan tâm, các chính sách hỗ trợ người dân được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn, vùng sâu, biên giới có sự thay đổi đáng kể.


 

Đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận tại tổ

Toàn Đảng bộ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả quan trọng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số đạt kết quả tích cực, cải thiện thứ hạng đáng kể qua từng năm… Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo, thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên…

Trong chương trình hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chia thành 3 tổ thảo luận để phát huy tinh thần trách nhiệm, tính dân chủ, thẳng thắn, khách quan tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được và có những đề xuất, kiến nghị để hội nghị sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI từ nay đến hết nhiệm kỳ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới…

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất đối với báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo đánh giá cho biết, ngay từ đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 14 so với cả nước. Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp quý 2 của tỉnh có sự phục hồi nhanh, đạt 8,85%. Cơ cấu kinh tế ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,47%, công nghiệp và xây dựng chiếm 41,8%, dịch vụ chiếm 34,73%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo tồn và phát huy giá trị. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh được đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả, đúng quy định. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn được chú trọng, có nhiều đổi mới đột phá…

Phát huy những kết quả đã được, trong 6 tháng cuối năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực để triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm; Quyết liệt điều hành các giải pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, nhất là những dự án lớn, trọng điểm; Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tập trung công tác nắm tình hình nội địa, ngoại biên, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên mới...

Nguồn tin: BPO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây