Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022): Mãi là niềm tự hào, tự tôn dân tộc

Thứ tư - 31/08/2022 12:01 626 0
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, mở ra chân trời mới cho tương lai, phù hợp với xu thế thời đại: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta…
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân yêu nước Việt Nam cần nhận thức và hành động theo đúng tinh thần tự lực, tự cường. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng. Bởi vì, Đảng ta ra đời dựa trên yêu cầu tất yếu của cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, cứu thoát đồng bào khỏi xiềng xích nô lệ và ách lầm than; là Đảng của khát vọng và niềm tin tất thắng; Đảng là tổ chức chính trị duy nhất đại diện, trung thành tuyệt đối với lợi ích của dân tộc, của nhân dân.
 
Mít tinh phát động Tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. Ảnh tư liệu
 
Sự nghiệp cách mạng mà Đảng lãnh đạo đã vượt qua nhiều thử thách lịch sử nhờ vào đức hy sinh của hàng triệu chiến sĩ cộng sản và đồng bào cả nước, gươm kề cổ, súng kề tai vẫn không hề nao núng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự bồi đắp tinh thần cách mạng từ mọi miền đất nước, gom góp máu xương của các phong trào cách mạng ở muôn nơi, là sự giác ngộ cách mạng đến đỉnh điểm, bung ra sức mạnh tổng hợp đúng lúc thời cơ ngàn năm có một đã chín muồi, hưởng ứng nhiệt thành lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa toàn quốc do lãnh tụ Hồ Chí Minh thay mặt Đảng, Mặt trận Việt Minh phát động.

Sau khi Tổng khởi nghĩa thành công, nếu không mau lẹ quyết tâm tổ chức Lễ độc lập, thì chắc chắn thành quả cách mạng cũng bị quân thù đoạt cướp, số phận Cách mạng Tháng Tám năm 1945 sẽ lại giống như Công xã Paris (năm 1871). Tinh thần hưởng ứng, ủng hộ tuyệt đối của đồng bào ta đối với Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu là phép thử chính trị về ý chí cách mạng, niềm tin tưởng không gì lay chuyển nổi đối với chế độ mới. Sự tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đẩy lùi thù trong giặc ngoài, đưa đất nước vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” mà đồng bào ta thể hiện trong năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám thực sự là tình huống có một không hai trong lịch sử hiện đại thế giới, vì đó là sự biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới cờ Đảng quang vinh. Sức nước ngàn năm vẫn là lòng dân đã gắn bó máu thịt với ý Đảng, tất cả vì ý chí, khát vọng trường tồn dân tộc: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
 
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh: Tư liệu

Có thể khẳng định, toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tới nay và tiếp về sau đều được đặt tiền đề từ thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Sự tự tin chính trị, sự giác ngộ chính trị và những bài học quý báu về vận động quần chúng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước căm thù giặc trong quần chúng, quy tụ lòng dân, dự báo và chớp lấy thời cơ, đấu tranh giữ chính quyền, củng cố chính quyền non trẻ,... đều là những giá trị riêng có, thể hiện sự sáng tạo vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh lịch sử Việt Nam, phác họa, định hình nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bằng tuyên truyền, vận động mà bằng hành động nêu gương đích thực. Đảng trở thành những giá trị cao đẹp, giàu tính nhân văn, nhân bản trong thực tiễn cách mạng, trong đời sống hằng ngày, nêu gương, đi trước mở đường cho đồng bào ta noi theo. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng còn thì cách mạng còn, dân tộc còn, chế độ còn. Đảng còn là nhờ Đảng biết dựa vào lòng Dân, “lòng Dân yêu Đảng như là yêu con” thì không kẻ thù nào có thể đánh đổ được Đảng. Đảng chọn nhân dân làm cha mẹ để phụng sự, còn nhân dân thì chọn Đảng làm nơi gửi gắm niềm tin tương lai dân tộc. Cả hai sự lựa chọn có tính lịch sử đã làm ra chìa khóa mở cánh cửa lịch sử dân tộc Việt Nam thời hiện đại.
 
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập - Việt Nam đất nước anh hùng” với thông điệp tôn vinh những giá trị trường tồn, bất diệt của dân tộc Việt Nam đã diễn ra tối 28/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lòng dân Việt Nam càng được cố kết, đại đoàn kết làm nên trường lũy bất khả chiến bại. Từ truyền thống lịch sử, nhất là từ tiền đề Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng đã đúc rút được bài học vô giá về sức mạnh giữ nước, đó là hình thành thế trận lòng dân. Những giá trị tinh thần bất diệt ấy vẫn mãi linh thiêng trong lòng người dân Việt Nam yêu nước. Có Đảng soi đường dẫn lối, khát vọng dân tộc Việt Nam hùng cường ắt thành hiện thực.

Nhìn lại những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam 77 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh, nhân ái, đoàn kết một lòng tự hào về Đảng ta - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc, luôn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh đến bến bờ vinh quang. Tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, tư tưởng và cuộc đời của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là kho tàng vô giá của dân tộc Việt Nam cho hôm nay và mai sau. Sự cộng hưởng vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân Việt Nam chính là những nhân tố cơ bản, cốt lõi làm nên sức mạnh từ thế nước và lòng dân Việt Nam.

Bác Hồ căn dặn: “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Có lẽ chưa bao giờ như hôm nay, bằng trải nghiệm thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thấm thía ý nghĩa cao cả và tính thực tiễn của lời dạy bảo đó. Hiển hiện rõ ràng sức mạnh của thế nước và lòng dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam có thể đạp bằng chông gai, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúng ta đang sống trong thời khắc đáng nhớ của những ngày mùa thu lịch sử. Mùa thu nay, từ đỉnh cao này, càng thấm sâu lòng biết ơn với Bác Hồ và Đảng ta, mỗi người dân Việt Nam càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật Nhà nước, làm cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…” như tâm nguyện của Người.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự đổi đời, là điểm son lịch sử của dân tộc ta. Con đường Cách mạng Tháng Tám là con đường của nhân dân, con đường của dân tộc Việt Nam. Với những trang vàng truyền thống của lịch sử Cách mạng Tháng Tám mãi mãi in sâu vào ký ức của thế hệ hôm nay và mai sau.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây