Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động ngày càng đi vào chiều sâu

Thứ sáu - 15/07/2022 12:13 3.590 0
Sáng ngày 14/7, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa IX; sơ kết giữa nhiệm kỳ (2019 - 2024) và công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2022.
Tham dự hội nghị, về phía Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN có đồng chí Võ Văn Thiện - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban công tác phía Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước có: đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Văn Mi - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh; Các đồng chí ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa IX; Các đồng chí đại diện lãnh đạo: các Ban xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện, thị ủy, thành ủy; UBND - UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố.  
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhấn mạnh từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 lan rộng, hoành hành khắp thế giới trong đó có Việt Nam và đây là một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Nhưng “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đứng trước những thử thách vô cùng to lớn đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh vẫn vững tay chèo chống, kiên cường chiến đấu, luôn bám sát theo sự định hướng, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp đồng bộ với chính quyền tỉnh và các tổ chức thành viên, đã thể hiện bản lĩnh của “Người cán bộ Mặt trận” với trách nhiệm cao, luôn là những chiến sĩ tiên phong trên “tuyến đầu chống dịch”.
 
Đồng chí Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua và 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nâng cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX đề ra, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Bình Phước phát biển bền vững. Theo đó, Giữa nhiệm kỳ 2019 – 2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện 09/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Hệ thống Mặt trận các cấp đã phối hợp tuyên truyền được 18.378 cuộc với 799.492 lượt người tham dự; tuyên truyền trên hệ thống loa, đài truyền thanh được 44.291 giờ; cấp phát 228.501 tờ rơi, tờ gấp đến từng hộ gia đình; tổ chức 765 chuyên đề tuyên truyền, phổ biến.  

Đến nay, 100% khu dân cư tổ chức có hiệu quả “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc”, 851/851 khu dân cư đạt chuẩn văn hoá, trên 223 ngàn gia đình được công nhận gia đình văn hoá trở lên, có 70% khu dân cư không còn tệ nạn xã hội, 95% khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông. Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh vận động được 217 tỷ 119 triệu đồng và các hàng hóa quy thành tiền là 24 tỷ 961 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2.919 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ 779 hộ phát triển sản xuất, trao học bổng cho 7.407 học sinh với 8 tỷ 634 triệu đồng.

Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận tiền và hàng hóa quy ra tiền là 157,1 tỷ đồng và đã phân bổ hỗ trợ 147,7 tỷ đồng. Các mô hình: Cây gạo ATM, Chuyến xe nhân ái, Phiên chợ không đồng; “Công nghệ số với công tác tuyên truyền” đã được phát huy hiệu quả, tích cực trong đợt cao điểm phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật; góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%; từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức giám sát 20 nội dung, với 298 đợt giám sát chuyên đề và đột xuất, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mà người dân quan tâm hoặc còn nhiều bức xúc đặc biệt là tổ chức các Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid - 19, giám sát công tác tổ chức bầu cử, qua giám sát đã phát hiện những vấn đề còn hạn chế, kiến nghị chính quyền các cấp điều chỉnh và có giải pháp khắc phục, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật. Nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu và phản hồi, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân.
 

Đồng chí Võ Văn Thiện - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban công tác phía Nam

Đưa ra đề xuất cho hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, Trưởng ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Võ Văn Thiện mong muốn hoạt động của các phong trào phải đi vào thực chất với chủ thể là người dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định không ai khác ngoài mặt trận có thể tổ chức được ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ông đề nghị nên tăng số lượng người dân tham gia ngày hội, đồng thời, tăng cường tác tuyên truyền vận động trong hoạt động của mặt trận cần phải tuyên truyền “sâu” xuống người dân và theo đối tượng đặc thù, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tuyên dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, nhất là ở cơ sở. Đồng thời tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; chú trọng hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận từ năm 2019 đến nay được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang đề nghị UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MTTQVN các cấp. Từ đó, đề ra các giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện trong nửa nhiệm tới; tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch. 

Tác giả bài viết: Minh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây