Sự hài lòng của người dân là gốc rễ trong công tác dân vận

Thứ sáu - 14/01/2022 18:29 295 0
Tại Hội nghị Tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để làm tốt công tác dân vận và trở thành người cán bộ dân vận giỏi đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt trong quá trình vận động quần chúng, với sự hài lòng của nhân dân là gốc, là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí.
Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, theo hình thực trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng TT Trung ương Đảng; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (ảnh: danvan.vn)
 
Tại điểm cầu tỉnh Bình Phước: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang cùng lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp màn hình).

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, cùng với sự nỗ lực của hệ thống dân vận các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Kịp thời sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao. Phát huy vai trò công tác dân vận trong phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch, hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.
 
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đã có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" phát triển rộng khắp trong các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị với nhiều mô hình cụ thể, hiệu quả và trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, có sức lan toả; phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền… Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021. Thường trực Ban Bí thư ghi nhận: Năm 2021, trong thành tích chung của Đảng và đất nước có vai trò, đóng góp tích cực của công tác dân vận và của hệ thống dân vận cả nước, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để làm tốt công tác dân vận và trở thành người cán bộ dân vận giỏi đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt trong quá trình vận động quần chúng, với sự hài lòng của nhân dân là gốc, là tiêu chí đánh giá quan trọng nhất trong mọi tiêu chí.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số vấn đề công tác dân vận còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện trong thời gian tới, như: sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có lúc, có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ; nhiều nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khơi dậy tương xứng. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự sâu sát; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu, chưa giải quyết thấu đáo những khó khăn, kiến nghị chính đáng của người dân...

Đồng tình với những nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2022 như Báo cáo đã nêu, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Ban Dân vận các cấp sớm nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy và hướng dẫn triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn; chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng./.

 

Tác giả bài viết: Gia Phúc (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây