Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu - 18/02/2022 18:08 1.320 0
Thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15/02/2022, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Huỳnh Thị Hằng đã ký ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. 
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, chất lượng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị đi vào chiều sâu. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, các kênh thông tin của tỉnh phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch này phải bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.
 
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, không chỉ nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho mỗi báo cáo viên mà còn là dịp tuyên truyền, giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại các địa phương, góp phần đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Kế hoạch đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Đó là: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; Đổi mới công tác tuyên truyền, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước; Chú trọng hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, ý thức trách nhiệm nêu gương của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa 2021-2025 về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị; nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ trước tình hình mới; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, giáo dục.

Về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, ý thức trách nhiệm nêu gương của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Tại các diễn đàn, các sự kiện quan trọng, các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, trả lời đường dây nóng, cán bộ, công chức, viên chức phải thật sự gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, gần dân, trọng dân, nhất là cán bộ lãnh đạo để tạo hình ảnh, dấu ấn tốt đẹp của người cán bộ luôn được dân mến, dân tin yêu. Coi trọng việc giải quyết các vấn đề chính đáng mà nhân dân yêu cầu, nhân dân phản ánh. Chú ý giải quyết hết sức có trách nhiệm những vấn đề có liên quan đến đời sống của người dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, dù khó đến đâu cũng phải ra sức giải quyết nghiêm túc, trách nhiệm.

Kiên quyết phê bình việc làm hình thức, nói suông, nói không đi đôi với làm, thái độ vô cảm, chậm đổi mới, kém năng động trong công tác, tinh thần, trách nhiệm chưa cao, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trì trệ trong giải quyết công việc. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức lối sống, làm việc vô trách nhiệm... làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất lòng tin của nhân dân. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực giúp đỡ cộng đồng.

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa 2021 - 2025 về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triền đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Kế hoạch nêu rõ: Công tác bồi dưỡng, đào tạo, giáo dục lý luận chính trị phải có kế hoạch đảm bảo phù hợp, thiết thực, tránh mở lớp tràn lan, chạy theo số lượng. Chú trọng đưa việc học tập lý luận chính trị đi vào nền nếp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết khắc phục việc lười học hoặc học tập, nghiên cứu không đến nơi, đến chốn mà vẫn “đạt chuẩn”. Chú trọng giảng dạy bằng hình thức trực tuyến, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường biện pháp giảng dạy tích cực bằng cách trao đổi, liên hệ thực tiễn, thực hành sát với thực tế… Các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo mở các lớp đào tạo nguồn cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phục vụ cho công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác nhân sự ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp…

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, giáo dục, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 18-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Khai thác hiệu quả tính năng mạng xã hội của Zalo, Facebook; lập các nhóm (group) để trao đổi, tiếp nhận thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong điểm tin các hoạt động nổi bật của địa phương, đơn vị.

Cung cấp thông tin đảm bảo chính thống, chính xác để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, qua trang mạng xã hội Zalo, Facebook..., nhất là trong triển khai các dịch vụ công, trong giáo dục pháp luật, nhu cầu tìm hiểu pháp luật, trong giải quyết những việc liên quan đến đời sống, quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cứ nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cụ thể hóa các nội dung được giao tại kế hoạch này, để triển khai thực hiện hiệu quả; xem xét, bố trí kinh phí để triển khai một số nội dung cụ thể có trong kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

 

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây