Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo

Thứ sáu - 14/01/2022 17:38 1.022 0
Sáng 13/01, tại Tỉnh ủy Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Dự Hội nghị, về phía Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân có đồng chí Đại tá Lã Văn Hùng - UVBTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Về phía Ban Tuyên giáo 04 tỉnh có ký kết công tác phối hợp có các đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; đồng chí Trần Minh Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận; đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước và đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc ban tuyên giáo 04 tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lã Văn Hùng – Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Hội nghị là dịp để Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh nhìn lại kết quả triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo thời gian qua; qua đó, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để cùng bàn bạc, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh ký kết kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2022

Năm 2021, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa các hình thức, phương pháp tuyên truyền với hoạt động thực tiễn, góp phần giáo dục, động viên bộ đội giữ vững bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh đã chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền. Tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các tỉnh về vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài đối với Biển Đông; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, biển đảo; vị trí chiến lược, tiềm lực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng của các vùng biển Việt Nam; tuyên truyền về kết quả xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… 

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu thảo luận tại hội nghị

Vùng 4 Hải quân chủ động cung cấp thông tin kịp thời, có chiều sâu, định hướng dư luận trước những vấn đề “nóng”, phức tạp, nhạy cảm. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Khánh Hoà tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam thông qua phát tờ rơi, pa-nô… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh thường xuyên cung cấp bản tin thông báo nội bộ, kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình chấp hành pháp luật của Nhân dân, lịch sử, truyền thống, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương; kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của địa phương hướng về biển, đảo của Tổ quốc đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân, dân. 
 
Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về biển đảo được đẩy mạnh. Vùng 4 Hải quân chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các báo đài trung ương và địa phương thực hiện các cầu truyền thanh, truyền hình chúc tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương, phản ánh hoạt động sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và đón tết của quân và dân trên quần đảo Trường Sa và Vùng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Cường – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Bình Phước, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Đồng thời đề xuất đối với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến những diễn biến mới về tình hình biển, đảo cho Ban Tuyên giáo 04 tỉnh thực hiện tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Báo, Đài của tỉnh cung cấp phim, phóng sự tài liệu phản ánh các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, các hoạt động vươn khơi bám biển của các ngư dân… phục vụ công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa 04 địa phương với Bộ Tư lệnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác tuyên truyền về tình hình biển đảo.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân và gắn với chương trình “Hải Quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; công tác dân vận, chính sách, giúp dân phòng chống thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn được triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Đại tá Lã Văn Hùng – Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân và đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên tuyền biển đảo năm 2021

Kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đã góp phần quan trọng và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Đặc biệt làm cho Nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng to lớn của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về những diễn biến tình hình và phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển đảo, về vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam và các lực lượng trong quản lý đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tố quốc. Qua đó, tạo sự yên tâm và đồng thuận, nhất quán trong thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc Việt Nam trong hành trình tiến ra biển và làm chủ biển, với mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia biển mạnh vào năm 2030. 

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác tuyên truyền biển, đảo của các địa phương trong năm 2021, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; qua đó, kiến nghị, đề xuất để công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trong thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 8 cá nhân được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng giấy khen có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 (Bình Phước có 02 đồng chí là: Phan Duy Khiêm-Trưởng phòng Thông tin-Khoa giáo và Lê Thành Trung-Chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp) . Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh cũng ký kết kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2022. Cũng tại Hội nghị các đại biểu thống nhất đề xuất tỉnh Ninh Thuận sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh trồng lưu niệm cây bàng vuông tại khuôn viên Tỉnh ủy Lâm Đồng

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tặng Ban Tuyên giáo các tỉnh bộ tài liệu tuyên truyền về biển đảo; đồng thời, tặng 2 cây bàng vuông trồng lưu niệm tại khuôn viên Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 

Tác giả bài viết: Thành Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây