Hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa, văn nghệ diễn ra rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở

Thứ tư - 17/11/2021 07:39 1.293 0

Hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa, văn nghệ diễn ra rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 01/11/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật” trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.
Công tác quán triệt, triển khai thực hiện
 
Ngay sau khi có Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh”, ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Phước; Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về ban hành Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các tuyên truyền viên trong quá trình tham gia tập luyện biểu diễn, góp phần động viên khích lệ phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị, thành ủy đã triển khai Chỉ thị lồng ghép trong các hội nghị cho cán bộ, đảng viên.
 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ 13 năm 2021 với chủ đề: “Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 46-KH/TU về phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, chỉ đạo định hướng sáng tác, biểu diễn, quảng bá qua công tác giao ban báo chí định kỳ hàng tháng. Trên cơ sở đó, theo dõi, kiểm tra nhắc nhở, rút kinh nghiệm, không để xảy ra những sai sót trong khâu biên tập của Tạp chí Văn nghệ cũng như định hướng sáng tác theo chủ đề hàng tháng đúng
trọng tâm, trọng điểm.
 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc. Từ năm 2016 đến năm 2021, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã triển khai 15 hội nghị thông tin thời sự cho toàn thể hội viên với hơn 1.000 lượt người. Tổ chức trên 50 kỳ sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi hội triển khai các văn bản về lĩnh vực văn học, nghệ thuật với hơn 800 lượt người được phổ biến.

Công tác quán triệt, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong đó, phổ biến kịp thời tinh thần nội dung các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản liên quan đến văn hóa, văn học, nghệ thuật và các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các quy chế, nội quy, Điều lệ Hội.

Xét chọn các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu tham gia các cuộc thi hiệu quả

Thực hiện Kế hoạch 46-KH/TU ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 1 (2016-2018) kết quả đạt 02 giải cấp Trung ương (lĩnh vực Âm nhạc và Nhiếp ảnh), tỉnh trao 10 giải cá nhân và 01 giải tập thể cho Tạp chí Văn nghệ đã có thành tích quảng bá, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật. Giai đoạn 2 (2018-2020) kết quả 12 Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật đạt giải do tỉnh trao; Chi hội Nghiên cứu Văn nghệ dân gian hoàn thành nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu, ứng dụng kết quả các Đề tài cấp tỉnh của Bình Phước về văn hóa dân tộc S’tiêng”, hiện nay đã xuất bản sách; Thường trực Hội hỗ trợ Hội viên chi hội Âm nhạc số tiền 20.000.000đ nhằm khuyến khích Hội viên sáng tác, phổ biến tác phẩm. Chi hội Âm nhạc đã phát hành CD và tuyển tập ca khúc Bình Phước Khúc Tình Ca với 29 tác phẩm; Xét chọn 20/35 tác phẩm âm nhạc gửi Đoàn Ca múa Nhạc dân tộc phối hợp biểu diễn; Gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật về đề tài Hải quân giai đoạn 2016-2020 gồm 69 tác phẩm, trong đó: Ghi chép 05, Tản văn 03, Ký sự 01, Thơ 37, Nhạc 03, Mỹ thuật 16, Nhiếp ảnh 01; Tác giả Thanh Phương đã sáng tác được trên 80 tác phẩm và đã in thành Tuyển tập “Bình Phước tôi yêu”.
 
Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
 
Từ năm (2016 - 2021), ngành văn hóa tham gia 18 Liên hoan cấp toàn quốc và khu vực. Kết quả tham gia đạt 30 Huy chương Vàng, giải A; 45 Huy chương Bạc, giải B; 08 giải C và nhiều giấy khen, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND các tỉnh đăng cai tổ chức. Tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, thu hút đông đảo các diễn viên, ca sĩ, tuyên truyền viên và nghệ nhân đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh biểu diễn phục vụ nhân dân. Đồng thời, hàng năm tổ chức biểu diễn và lưu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ưu tiên phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đoàn Ca múa nhạc dân tộc đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bình quân được 90 buổi/năm và chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, bình quân được 350 buổi/năm; tham gia 04 đợt liên hoan, hội diễn cấp toàn quốc.

Tỉnh Bình Phước hiện có hơn 13.000 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, mỹ thuật có liên quan đến lịch sử kháng chiến, lĩnh vực dân tộc học, khảo cổ học… được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh, trong đó có 01 bảo vật quốc gia là Đàn đá Lộc Hòa. Để góp phần bảo tồn và phát huy tốt giá trị hiện vật, từ năm 2016 đến nay, Bảo tàng tỉnh Bình Phước đã tổ chức và phối hợp với các bảo tàng ngoài tỉnh tổ chức gần 30 đợt trưng bày thu hút gần 45.000 lượt khách, qua đó giới thiệu về vùng đất, con người Bình Phước, nhất là sự hình thành của vùng đất Bình Phước và quá trình lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh cách mạng của quân dân Bình Phước đến với các đoàn khách tham quan, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.
 
Ngày 19-1-2021, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XV (mở rộng) nhằm triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 20211. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lê Văn Quang trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam” cho các cá nhân

Các cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các tác giả, tác phẩm, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh trên các loại hình báo chí; đã có nhiều tin, bài viết phản ánh đa dạng về văn hóa, văn học, nghệ thuật. Trong đó, có 537 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác văn học về truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước; 33 tác giả, tác phẩm sáng tác văn học, nghệ thuật được trao giải cấp tỉnh; 35 cá nhân được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật; đồng thời, tham gia xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật; phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đẩy mạnh các hoạt động văn học nghệ thuật của cấp huyện

Hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn, xuất bản trong lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn các huyện, thị, thành phố đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, thực hiện đúng định hướng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức vui tươi, sôi nổi, thu hút hàng chục ngàn lượt người tham gia. Ngoài ra, một số huyện còn tích cực tham gia nhiều hội thi, nhiều chương trình giao lưu văn hóa và có những thành tích cao. Huyện Hớn Quản tham gia Liên hoan đờn ca tài tử tỉnh đạt 2 giải A và 2 giải B; Liên hoan Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh đạt 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải bạc và 2 giải ba toàn đoàn (2017); huyện Phú Riềng tham gia Liên hoan đờn ca tài tử tỉnh năm 2018 đạt 3 giải nhì, 3 giải ba; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước năm 2019 đạt giải vàng. Huyện Lộc Ninh tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần XI đạt 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 01 giải A, 01 giải nhì, 01 giải diễn viên xuất sắc nhất, 01 giải đạo diễn xuất sắc nhất và giải nhất toàn đoàn; tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Bình Phước lần XII đạt 02 HCB, 01 giải B, 01 giải ba và đạt giải nhì toàn đoàn; Liên hoan Đờn ca Tài tử tỉnh Bình Phước lần IV, đạt 02 giải ba, 05 giải khuyến khích; tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử tỉnh Bình Phước lần V, đạt 02 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích; tham gia trình diễn, giới thiệu bảo vật quốc gia Đàn đá Lộc Hòa.

Hầu hết trên địa bàn các huyện, thị, thành phố đều có đội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Trong đó, tiêu biểu có làng văn hóa, làng ca hát ở Chơn Thành, câu lạc bộ dân ca hát then ở Đồng Phú, đờn ca tài tử ở Đồng Xoài, cồng chiêng ở Lộc Ninh, Bù Đăng hoạt động sôi nổi, qua đó góp phần gìn giữ, giới thiệu, quảng bá về các loại hình nghệ thuật độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến với đông đảo công chúng.
 
Đồng chí Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh trao giấy khen cho các hội viên nhân dịp Đại hội lần thứ V Chi hội Văn học (ảnh Báo Bình Phước online)

Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng được thành lập năm 2008, đến nay đã kết nạp được 90 hội viên trong đó 01 đồng chí Phó Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin huyện kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch hội, hoạt động với nhiệm vụ tập hợp lực lượng văn nghệ sỹ trên địa bàn vào tổ chức hội, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân thông qua các hoạt động văn học, nghệ thuật ở địa phương.

Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng đã phát động trong hội viên sáng tác được trên 1.300 tác phẩm (Thơ, nhạc, truyện ngắn, tản văn, hội họa, nhiếp ảnh…), phát hành 01 tập san “Diễn đàn văn học nghệ thuật” với số lượng 1.000 cuốn. Hàng năm, các chương trình “Đêm thơ, nhạc Nguyên tiêu” được tổ chức thường xuyên, nghiêm túc. Tại các xã Thống Nhất, Phú Sơn, Minh Hưng, Bom Bo, Phước Sơn, Đăng Hà… đã tổ chức 16 đợt giao lưu văn nghệ với các đơn vị trong và ngoài huyện nhằm quảng bá các sáng tác mới của hội viên. Nhiều tác phẩm chất lượng của Hội viên được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước chọn đăng trên “Tạp chí văn nghệ”. Có 05 Hội viên đạt các giải thưởng cao tại các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật của các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có tác phẩm âm nhạc đạt giải nhất cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động và được quảng bá rộng rãi.

Qua 05 năm triển khai thực hiện chỉ thị, đạt được một số kết quả bước đầu. Các hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi rộng khắp từ tỉnh đến cơ sởđã động viên văn nghệ sỹ, những người yêu thích lĩnh vực văn học, nghệ thuật tích cực sáng tác, biểu diễn, tham gia giới thiệu tác phẩm văn học, nghệ thuật ở địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và nhu cầu sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật cho công chúng; Tình hình tư tưởng của đa số văn nghệ sỹ, cán bộ, hội viên ổn định, luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tôn chỉ, mục đích, điều lệ Hội; hoạt động sáng tác, biểu diễn theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng; Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật, việc giới thiệu quảng bá về vùng đất, con người Bình Phước đến với đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh ngày càng khởi sắc, phát triển; công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như Hoạt động sáng tác chỉ tập trung ở một số văn nghệ sĩ lớn tuổi, đề tài về vùng đất, con người và những thành tựu của tỉnh còn mờ nhạt, chưa được quan tâm sáng tác nhiều; Hoạt động quảng bá, biểu diễn chủ yếu tại thời điểm vào những ngày lễ, tết, sự kiện chính trị lớn và tập trung tại các đô thị, trung tâm.

Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển phong trào văn học, nghệ thuật ở địa phương, đơn vị mình; Tăng cường công tác chỉ đạo định hướng sáng tác lành mạnh, theo đúng trọng tâm, chủ đề, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, tránh sáng tác có nội dung lệch lạc, lạm dụng khai thác quá mức các mặt tiêu cực của đời sống xã; vận động đội ngũ văn nghệ sĩ nâng cao nhận thức trong hoạt động sáng tác, bám sát mảng đề tài về vùng đất, con người Bình Phước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gương người tốt việc tốt, điển hình tiêu biểu về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, thông tin, bình luận của đội ngũ văn nghệ sĩ trên các trang mạng xã hội để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các biểu hiện sai trái./.
 

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây