Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Thứ bảy - 23/10/2021 04:30 1.374 0
Việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn được Bình Phước xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng doanh nghiệp, trong đó hạt nhân là sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự đổi mới trong tổ chức thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp được ban hành; cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Bình Phước ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và có những đóng góp quan trọng, tích cực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua. 

Coi doanh nghiệp là động lực phát triển

Trên cơ sở Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 09/7/2012 về triển khai thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững; tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp ở trong nước và quốc tế.

Xem đội ngũ doanh nhân là những chiến sĩ đi đầu trên mặt trận kinh tế, qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng; tăng thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong 10 năm qua, công tác tuyên tuyền trên 04 loại hình báo chí của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã thực hiện phát sóng và đăng tải hơn 5.790 tin, bài, phóng sự về doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh.

ct4 1 12243313102021

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường và Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và hoa cho các doanh nhân
 

Để kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương đối với các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để UBND tỉnh ban hành chính sách giải quyết khó khăn, kiến nghị cho doanh nghiệp ... Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bình Phước đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và lợi nhuận cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách tín dụng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển của nhà nước, vốn vay ưu đãi của các chương trình, dự án, vốn tín dụng thương mại phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Nhằm quan tâm, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tỉnh Bình Phước đã ban hành các kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; các sở, ban, ngành đã tổ chức khoảng 200 lớp tập huấn với các chủ đề thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đã thu hút trên 4.000 lượt doanh nghiệp tham gia.

Đặc biệt, tỉnh Bình Phước chủ trương công khai, minh bạch các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách hỗ trợ thông qua phương tiện thông tin đại chúng để định hướng cho doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư theo quy hoạch. Đồng thời, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; thiết lập "đường dây nóng" để doanh nghiệp, doanh nhân kịp thời phản ánh trực tiếp các vấn đề bức xúc, khó khăn; tổ chức các hội nghị đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành...

Các chương trình, dự án liên quan, các chính sách hỗ trợ được tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân tiếp cận bình đẳng ...; ban hành nhiều cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư..., giảm thời gian đăng ký kinh doanh; triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở tất cả cấp huyện, xã; đối với cấp tỉnh, triển khai đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động từ tháng 4/2017 để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, Bình Phước đã hoàn thành kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia; trên cổng dịch vụ công của tỉnh không còn hồ sơ trễ hạn và vươn lên xếp thứ 2 cả nước về thực hiện chứng thực điện tử. Về kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, từ vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố, tỉnh Bình Phước đã rà soát, kết nối thành công 1.224 dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia, vươn lên đứng đầu cả nước, trong đó, số dịch vụ công mức độ 4 của tỉnh đã kết nối lên cổng là 777 thủ tục.

Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3 tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đó là: Hội doanh nghiệp trẻ; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội Nữ doanh nhân.

trang6 07185313102021

Trong giai đoạn hội nhập, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và phát triển đất nước ngày càng quan trọng. Trong ảnh: Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng đại diện các sở, ngành làm việc với Công ty cổ phần sản xuất - xây dựng, thương mại và nông nghiệp Hải Vương về các dự án đầu tư tại tỉnh (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)

Từ năm 2011 đến nay, Hội doanh nghiệp trẻ đã tổ chức được các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn như: Tổ chức Hội thảo Vốn đầu tư tư nhân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận quỹ đầu tư, nhà tư vấn tài chính. Đầu mối tiếp nhận và bình xét Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và Hội chợ Sao Vàng Đất Việt do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức hàng năm; tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp thiết kế Prosure, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên trong việc liên kết kinh doanh, kinh tế, giúp các doanh nghiệp hạn chế rủi ro, tranh chấp về tính pháp lý của các hợp đồng...


Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tham vấn, đối thoại với cơ quan Nhà nước: Họp mặt với UBMTTQ VN và các hội, đoàn thể của tỉnh nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề nghị chính đáng của các hội, đoàn thể, giúp các hội, đoàn thể hoạt động hiệu quả hơn. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức tiếp xúc cử tri doanh nghiệp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết khó khăn cho cử tri doanh nghiệp và kiến nghị lên Quốc hội. Hàng năm, tổ chức các buổi đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa đã xây dựng và triển khai các kế hoạch trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; định kỳ hàng năm, tổ chức các cuộc hội thảo: "Pháp luật tái cấu trúc doanh nghiệp và hỗ trợ đầu tư” nhằm tạo mối liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp; “Vốn đầu tư tư nhân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận quỹ đầu tư, nhà tư vấn tài chính”; tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp…

2 1

Hội nữ doanh nhân đã huy động được một bộ phận nữ doanh nhân trong tỉnh tham gia sinh hoạt, tạo điều kiện cho chị em có dịp gặp gỡ, giao lưu để trao đổi kinh nghiệm cũng như tìm hiểu thị trường, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển mối quan hệ giữa các doanh nhân nữ trong Hội


Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã thường xuyên chia sẻ, động viên và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua Văn phòng Hội, giữ vai trò cầu nối giữa hội viên doanh nhân nữ với lãnh đạo địa phương; tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu, hợp tác, thúc đẩy cơ hội giao thương, mở rộng và phát triển quy mô cho doanh nghiệp nữ. Giới thiệu doanh nhân nữ tham gia các chương trình bình chọn, các giải thưởng tôn vinh doanh nhân tiêu biểu xuất sắc như: Cúp Bông hồng vàng, chương trình “Khi người phụ nữ là cánh chim đầu đàn”; Biểu tượng vàng “Doanh nhân văn hóa”; Cúp trái tim vàng nhân ái; Cúp vì sự phát triển cộng đồng; Biểu tượng vàng “Doanh nhân văn hóa, nữ tướng thời bình”; Hoa khôi Doanh nhân; Tuyên dương Doanh nhân nữ vì cộng đồng; tham dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020; Công dân Bình Phước tiêu biểu chào mừng 20 năm tái lập tỉnh; kỷ niệm chương vì sự phát triển phụ nữ....

Đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Đội ngũ doanh nhân từng bước phát triển về số lượng và chất lượng; uy tín thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp được nâng cao. Các doanh nghiệp, doanh nhân đều có ý thức chấp hành, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, tăng thu ngân sách Nhà nước, hình thành đội ngũ doanh nhân mới ngày càng năng động và hiệu quả.
 

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng hướng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân năm giai đoạn 2011-2015 tăng 10,8%; tốc độ tăng trưởng bình quân của kim ngạch xuất khẩu đạt 16,9%; thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 32,4 triệu đồng, năm 2015 tăng lên 39,8 triệu đồng. Đến năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,51% so cùng kỳ năm trước, là tỉnh có mức tăng trưởng cao, đứng thứ 5 của cả nước; cơ cấu nền kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 23,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,52%; khu vực dịch vụ chiếm 33,57%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,26%; GRDP bình quân đầu người đạt 69,39 triệu đồng/người/năm.

 

122 10

Lãnh đạo tỉnh tri ân, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách trợ giúp của Nhà nước nên doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian qua phát triển ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực từ năm 2011-2021.
 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, đội ngũ doanh nhân tỉnh Bình Phước đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; đã phát huy được vai trò là lực lượng xung kích trong hoạt động phát triển kinh tế, có nhiều hoạt động và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh - xã hội của tỉnh; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, từ đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phần lớn các doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành, thực hiện tốt quy định của pháp luật, tích cực thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; nhiều doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng.
 

Nghị quyết 09-NQ/TW đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp hoạt động ngày càng tăng, tập trung sức mạnh và đoàn kết thông qua các hiệp hội, hội doanh nghiệp; các khu công nghiệp được mở rộng (Khu công nghiệp Chơn Thành I, Khi công nghiệp Bắc Đồng Phú; Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc;...).
 

Hằng năm, tỉnh định kỳ tổ chức gặp mặt, tôn vinh, biểu dương doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) gắn với việc biểu dương, khen thưởng đối với các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội. Chính sự ghi nhận, biểu dương kịp thời này đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng nỗ lực hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


 

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây