Vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Thứ sáu - 07/06/2024 20:00 864 0
Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư đã chỉ rõ việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới có vai trò rất quan trọng vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Chỉ thị 06-CT/TW đã xác định gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước. Vì thế, đối với nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.
 
Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc góp phần phát triển đất nước. Ảnh internet.
 
Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 17/9/2021, trong đó yêu cầu lãnh đạo các cấp trong tỉnh chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa đang triển khai trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức Đảng ở các các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai Chỉ thị 06-CT/TW.
 
Ảnh: Phát huy vai trò của gia đình nhằm tạo môi trường gia đình sớm, góp phần xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, phát triển toàn diện (Nguồn camau.gov.vn).
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong tỉnh phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình; gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, đơn vị. Quán triệt từng cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động Nhân dân tích cực xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế gia đình, gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác xây dựng gia đình.

Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh, đổi mới nội dung và hình thức công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng trong xây dựng gia đình văn hóa. Phát huy vai trò nền tảng của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư để ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU ngày 01/10/2021 sát với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, góp phần đưa Chỉ thị 06-CT/TW thực sự đi vào cuộc sống.

Mong rằng các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong tỉnh sẽ phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tỉnh ủy để công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững tỉnh Bình Phước nói riêng và đất nước nói chung.

Tác giả bài viết: Phong Nhã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây