Bình Phước đoạt giải tập thể xuất sắc Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư - 26/10/2022 20:16 1.239 0
Tối 23/10 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 tổ chức lễ trao giải cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao.
Tham dự có: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành phố trên cả nước.
 
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Đào Thị Lanh đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước nhận giải tập thể xuất sắc trong triển khai cuộc thi (áo dài màu xanh đứng giữa)
 
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện. 

Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng.
 
Tác phẩm “Mài bút sắc để giữ vững trận địa tư tưởng” của tác giả Thanh Phương đạt giải Khuyến khích cuộc thi

Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc.
 

Điểm đáng ghi nhận ở Cuộc thi năm nay là sự tham gia rất trách nhiệm của không chỉ đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phóng viên báo chí mà còn của đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Nhiều đồng chí đảng viên lão thành rất tích cực tham gia Cuộc thi, với các bài viết thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao và tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tác giả cao tuổi nhất là 100 tuổi, ở thành phố Hải Phòng). Đội ngũ thanh niên, sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng và có cả học sinh trung học phổ thông tham gia nhiệt tình với Cuộc thi (tác giả trẻ tuổi nhất là 16 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp). Đặc biệt, Cuộc thi có sự tham gia của một số học giả nước ngoài với các tác phẩm có chất lượng tốt, được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao.
 
Tác phẩm “Ranh giới” của tác giả Khánh Diễm đạt giải Khuyến khích cuộc thi
 
Sau hơn 8 tháng phát động, Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị trên khắp 63 tỉnh, thành phố với 116.252 tác phẩm dự thi. Có 15 đơn vị/địa phương thu nhận từ 1.000 tác phẩm trở lên, điển hình là Quân ủy Trung ương với 56.243 bài, Tỉnh ủy Bắc Giang với 10.577 bài, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 7.230 bài, Tỉnh ủy Thanh Hóa với 6.883 bài, Tỉnh ủy Kiên Giang với 6.450 bài, Thành ủy Hà Nội với 5.488 bài… Các đơn vị/địa phương sau khi thu nhận các bài viết dự thi đã tiến hành sàng lọc, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 02 vòng Sơ khảo và Chung khảo theo hình thức chấm độc lập đối với từng tác phẩm và tiến hành rà quét trùng lặp bằng phần mềm chống đạo văn để bảo đảm tính khách quan và chất lượng khoa học của Cuộc thi. 

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, Cuộc thi có chất lượng chuyên môn cao với nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Các tác phẩm dự thi bám sát các vấn đề nổi lên về lý luận, thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. 

Trong đó, tập trung bảo vệ, khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh, đường lối của Đảng; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá XIII; cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổng kết thực tiễn, cung cấp những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Các tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đoạt giải khuyến khích cuộc thi
 
Xem xét kỹ lưỡng các tác phẩm, Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao 12 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải. Ban tổ chức cũng trao 15 giải tập thể xuất sắc, 20 giải triển vọng và tác giả cao tuổi nhất (cụ ông Nguyễn Đình Yên (100 tuổi) ở phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng); tác giả trẻ tuổi nhất (em Nguyễn Thị Thảo Nguyên (16 tuổi), học sinh Trường THCS&THPT Tân Thành, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước đoạt giải tập thể xuất sắc, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đoạt 3 giải khuyến khích, gồm: Tác phẩm “Lời thề và sự bội ước trước khi lên án!” của nhóm tác giả Minh Nhâm - Lê Thạch - Thùy Linh - Sỹ Hòa; tác phẩm “Ranh giới” của tác giả Khánh Diễm và tác phẩm “Mài bút sắc để giữ vững trận địa tư tưởng” của tác giả Thanh Phương.

Để cuộc thi có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước đã đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo đánh giá, những kết quả đạt được từ cuộc thi sẽ giúp nâng cao chất lượng các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình; góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, tạo sức “đề kháng” trước các thông tin xấu, độc đang tràn lan trên mạng xã hội hiện nay.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây