Bình Phước: UBMTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo điều kiện để phát huy quyền làm chủ Nhân dân

Thứ hai - 28/08/2023 18:55 1.473 0
Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên là cầu nối, là người đại diện của các tầng lớp Nhân dân để phản ánh đến các cấp lãnh đạo những vấn đề mà người dân quan tâm, từ đó củng cố và tăng thêm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có bước tăng trưởng khá, tỉnh đã khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập: việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa sâu sát với tình hình thực tế; có lúc, có nơi, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân chưa được bảo đảm, còn xảy ra tình trạng vi phạm quy chế dân chủ cơ sở… Điều đó, ít nhiều suy giảm niềm tin của Nhân dân đối sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Chơn Thành tại buổi tiếp xúc cử tri (Nguồn Báo Bình Phước).
 
Thông qua công tác tổng hợp ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để đảm bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, là dịp để cho mọi người dân thực hiện quyền bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội của Nhân dân. Mặt khác, thông qua công tác tổng hợp ý kiến, nguyện vọng Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên giúp Đảng, Nhà nước hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó phản ánh, kiến nghị và giúp Đảng và Nhà nước đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, là yếu tố căn bản tạo nên sự thống nhất, đồng thuận xã hội, là sợi dây kết nối vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

… góp phần thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân.

Từ ngày 27/6 đến ngày 29/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV để nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại 11 điểm với hơn 1.500 lượt cử tri tham dự, là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân của 40 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 
Cử tri huyện Hớn Quản nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc (Nguồn Báo Bình Phước)

Thông qua các tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 125 lượt ý kiến phát biểu đề cập đến các vấn đề như: công tác phòng, chống tham nhũng; ô nhiễm môi trưởng; các vấn đề trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tình trạng giá điện tăng tình trạng phân bón kém chất lượng gây ảnh hưởng sản xuất của người dân; công tác phòng, chống dịch bệnh; vấn đề xem xét cấp đất cho người nghèo, đồng bảo dân tộc thiểu số từ nguồn đất của tập đoàn cao su; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án quy hoạch kéo dài... Đa số ý kiến đã được các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương giải trình và trả lời, giải trình trực tiếp cho cử tri tại các điểm tiếp xúc; còn 18 ý kiến, kiến nghị của cử tri không thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị cấp Trung ương xem xét, trả lời.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

- Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Hai là, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ về vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ba là, quán triệt đến cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về vị trí, vai trò Mặt trận, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong việc tập hợp, động viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân nhiệt tình, trách nhiệm tham gia đóng góp các ý kiến để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Bốn là, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để mọi người nắm vững quyền công dân trong việc phản ánh, kiến nghị và tham gia, đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Năm là, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục có những chỉ đạo sâu sát về trách nhiệm, tầm quan trọng của việc lắng nghe, bảo vệ và thực hiện tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân của các cơ quan, tổ chức trong toàn bộ hệ thống chính trị.

- Sáu là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân do Mặt trận Tổ quốc chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin để theo dõi việc tập hợp, tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân nhằm tránh bỏ sót, trùng lặp ý kiến.

Tác giả bài viết: Thành Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây