Hội thảo khoa học 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thứ hai - 27/02/2023 01:58 640 0
Sáng nay 27-2, tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, phòng văn hóa - thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tham dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Hội thảo một lần nữa khẳng định nền tảng lý luận, giá trị, nguyên tắc cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam, từ đó tìm ra những định hướng, giải pháp góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới nhằm hiện thực hóa văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời cụ thể hóa lộ trình triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Cách đây 80 năm, vào tháng 2-1943, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua bản Đề cương về văn hóa Việt Nam. Ra đời trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đề cương là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong 3 mặt trận (chính trị, kinh tế, văn hóa). Thời điểm và bối cảnh ra đời của đề cương cho thấy tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. Từ điểm khởi nguồn này, trải qua tiến trình lịch sử với rất nhiều biến động, việc phát triển các giá trị mang tính cương lĩnh của đề cương vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, đây vẫn là một trong những vấn đề cơ bản của đất nước giai đoạn mới. Muốn phát triển bền vững đất nước, không chỉ văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội, mà phải xây dựng và phát triển văn hóa, con người - tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững.

Trải qua 80 năm, các luận điểm của đề cương xác định về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển

Như vậy, trải qua 80 năm, các luận điểm của đề cương xác định về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho phát triển; sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội và các nguyên tắc vận động của văn hóa đã được chứng minh là những giá trị nền tảng cốt lõi, định hình đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ những nội dung: Giá trị lý luận của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; giá trị thực tiễn của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong phát triển văn hóa, xây dựng con người; “Đề cương về văn hóa Việt Nam” - động lực phát triển văn hóa, xây dựng con người theo hướng bền vững.

Nguồn tin: BPO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây