Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Chơn Thành

Thứ năm - 07/12/2023 08:56 238 0
Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thời gian qua, Thị ủy Chơn Thành tiếp tục phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo". Với nhiều cách làm sáng tạo, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trên địa bàn thị xã hiện có 93 mô hình “Dân vận khéo” đang hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực (trong đó: lĩnh vực kinh tế 12 mô hình, lĩnh vực văn hóa- xã hội 53 mô hình, lĩnh vực quốc phòng- an ninh 19 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 09 mô hình), góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 02/12/2021 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, đồng thời đưa nội dung “Dân vận khéo” vào nghị quyết hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban dân vận Thị ủy, khối dân vận các xã, phường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; ban hành văn bản hướng dẫn, lựa chọn đơn vị điểm, bình chọn và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”, hướng dẫn tiêu chí đánh giá điển hình “Dân vận khéo”; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân, tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình, cách làm hay, đưa phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống. 

Thường trực Thị ủy Chơn Thành tại buổi đối thoại với đại diện trí thức, nhân dân trên địa bàn thị xã năm 2023 (Ảnh: Báo Bình Phước online)

Các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên lĩnh vực kinh tế đã được thị xã Chơn Thành tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các đề án về nông nghiệp, đề án về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn; hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh liên kết nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm do hợp tác xã sản xuất; quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; chú trọng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng các dự án trọng điểm của thị xã và hỗ trợ triển khai các dự án của tỉnh đang triển khai trên địa bàn. Phối hợp chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất, giải tỏa mặt bằng các dự án: KCN và dân cư Becamex- Bình Phước; dự án đường phía Tây quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành- Hoa Lư, dự án đường giao thông kết hợp du lịch hồ Phước Hòa…Các cấp, các ngành ở thị xã phối hợp thực hiện các phương thức vận động đa dạng, phong phú, linh hoạt đến từng người, từng nhà nên công tác chăm lo cho người nghèo, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, vận động nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn thị xã có hơn 1000 doanh nghiệp, có 17 hợp tác xã và 8.872 hộ kinh doanh đang hoạt động. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân trong sản xuất, kinh doanh; huy động được nhiều nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế; tập trung triển khai thực hiện các công trình trọng điểm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để nhân dân có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh, nhất là nhân dân khu vực vùng sâu, vùng xa, những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
 

Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành Hà Duy Đạt phát biểu tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế- xã hội năm 2023 (Ảnh: Báo Bình Phước online)

Trong năm 2023, kinh tế của thị xã Chơn Thành tiếp tục phát triển, có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất các ngành (nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng) ước tăng 14,38% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 11.184 tỷ đồng, tăng 8,16%. Thu ngân sách ước thực hiện 693,979 tỷ đồng, đạt 83% dự toán điều chỉnh tỉnh giao; chi ngân sách ước thực hiện 847,252 tỷ đồng, đạt 99,7% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng; hiện nay thị xã đang đề nghị tỉnh xem xét công nhận thị xã Chơn Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phường Thành Tâm, xã Minh Thắng đạt nông thôn mới nâng cao; xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu tại các xã Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Quang Minh.

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy ý thức tự lực, tự cường, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống văn hóa, tình làng, nghĩa xóm, xây dựng nếp sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đổi mới đời sống, bộ mặt nông thôn, đô thị, nâng cao ý thức trách nhiệm và mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng dân cư. Các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện, nhân đạo, quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần hạn chế dịch bệnh; xây dựng các mô hình văn hóa tiêu biểu như: “mô hình con đường không có rác thải”; “mô hình thắp sáng đường giao thông”; “mô hình hiến đất, góp tiền và ngày công làm đường giao thông nông thôn”; “mô hình xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết”; “mô hình người cao tuổi làm nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài”; câu lạc bộ “ông kể cháu nghe”; “mô hình hũ gạo tình thương”; câu lạc bộ “không sinh con thứ ba”; “mô hình thanh niên tình nguyện trong chuyển đổi số”…Tính riêng năm 2023, công tác văn hóa, xã hội đã giải quyết việc làm cho 5.452 người, đạt 136,3% kế hoạch tỉnh giao, đào tạo nghề cho 2.135 lao động, có 94% dân số tham gia bảo hiểm y tế… 

Đối với lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân; chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo; định hướng nội dung và tạo điều kiện cho khối dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội cơ sở hoạt động có hiệu quả. Chính quyền các cấp tăng cường giáo dục tinh thần trách nhiệm, thái độ, phong cách cho đội ngũ cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn quỹ vận động trong nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức với nhân dân. MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào trọng tâm của mỗi đoàn thể; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng- an ninh cũng được cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể trên địa bàn thị xã tập trung phối hợp, triển khai với nhiều hình thức phong phú, trong đó quan tâm nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là đối với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền để nhân dân hiểu, không tin, không nghe theo và làm theo sự xúi giục của người xấu; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa các lực lượng vũ trang trong công tác nắm tình hình, đẩy mạnh thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cùng với việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thị xã Chơn Thành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, bằng nhiều việc làm cụ thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết:   Lê Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây