Thị xã Phước Long chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ

Thứ năm - 22/02/2024 06:15 139 0
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thị xã Phước Long tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, thị xã Phước Long đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên để nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thúc đẩy phong trào thi đua trong thế hệ trẻ. Gương mẫu thực hiện các cuộc vận động, các phong trào xã hội ở địa phương. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thiếu nhi, nhà bảo tàng truyền thống, tổ chức giao lưu, gặp gỡ, đối thoại với các nhân chứng lịch sử cho cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên.
 
https://danvanbinhphuoc.vn/uploads/news/2023_08/image-20230823140645-2.jpeg
Chương trình “Ông kể cháu nghe” nói chuyện truyền thống cho học sinh trường THPT Phước Long, thị xã Phước Long.
 
Để triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Thị ủy đẩy mạnh triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, gắn với việc quán triệt, học tập triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Thanh niên sống đẹp - sống có ích” … đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phương thức tuyên truyền, giáo dục của đoàn được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tầng lớp thanh thiếu nhi, phương thức tuyên truyền truyền thống kết hợp với tuyên truyền thông qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Website ... để tuyên truyền, vận động được nhanh chóng, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực. Thị xã Phước Long đã có nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp gắn với triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

Trong 05 năm qua, Phước Long đã kết nạp được hơn 3.200 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn. Công tác xây dựng tổ chức Đội, kết nạp đội viên hàng năm được nâng cao. Hiện thị xã có 14 Liên đội với tổng số hơn 5.000 đội viên. Quan tâm đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đạt được các kết quả tốt đẹp. Triển khai, tổ chức nhiều cuộc vận động như “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ tiến bước lên Đoàn”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Thi đua làm nghìn việc tốt”… tạo không khí thi đua sôi nổi. Các hoạt động hỗ trợ, từ thiện nhân đạo, giúp đỡ thanh thiếu nhi được vận động thực hiện tốt như tặng quà, trao học bổng, xây dựng nhà khăn quàng đỏ, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho học tập, vui chơi, giải trí… được đoàn quan tâm thực hiện chu đáo.
 
https://phuoclong.binhphuoc.gov.vn/uploads/phuoclong/news/2023_05/image-20230526084648-11.jpeg
Chương trình văn nghệ tại buổi Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Phước Long

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Với các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”, các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh được duy trì, thành lập mới đã góp phần tạo môi trường giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm và tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức đến trường” tuyên dương học sinh, xuất sắc tiêu biểu. Việc xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên tiếp tục được các cấp cơ sở đoàn quan tâm như tổ chức hội thi và Ngày hội đọc sách, thi trưng bày sách trong thanh thiếu nhi tại hội trại hè. Thời gian qua, Thị đoàn Phước Long đã vận động, kêu gọi đóng góp hỗ trợ trao tặng 550 suất học bổng tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường với số tiền hơn 500 triệu đồng. Tuyên dương 75 em học sinh tiêu biểu xuất sắc trong học tập. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại, nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp, lập nghiệp với thanh niên, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã tham gia. Đồng thời, việc tổ chức học tập các nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, thu hút trên 95% đoàn viên thanh niên tham gia học tập; việc học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, hầu hết các đoàn viên đều tham gia học tập. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương được các cấp bộ đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức như liên hoan thanh niên dân tộc sản xuất giỏi, liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, họp mặt thanh niên sinh viên và nhiều hoạt động khác.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã có sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhiều phong trào, việc làm của tuổi trẻ Phước Long trong học tập và làm theo lời Bác đạt kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Tiêu biểu trong phong trào xung kích xây dựng văn minh đô thị và tham gia xây dựng nông thôn mới, thường xuyên tổ chức các đợt ra quân bóc, xoá quảng cáo rao vặt trái phép; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân vào các "Ngày thứ Bảy tình nguyện" và "Ngày Chủ nhật xanh", phát động phong trào "Tuổi trẻ Phước Long chung tay xây dựng nông thôn mới", thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã tham gia. Ngoài lực lượng chính là đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã cũng tích cực chung tay tình nguyện xây dựng môi trường bằng những việc làm phù hợp lứa tuổi. Tham gia đảm nhận giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên trường; giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường vào giờ cao điểm... Với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo phù hợp với tâm lý lứa tuổi, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, vui chơi giải trí, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em và xây dựng đội vững mạnh như: tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa hè, vui chơi, giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi trên địa bàn.

Cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn thị xã Phước Long tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp tình hình thực tế, góp phần xây dựng văn minh đô thị. Triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, nắm bắt và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng thanh niên; quan tâm, chú trọng đến chất lượng của các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong tình hình mới; tập hợp đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chuyển đổi số, đào tạo cho cán bộ Đoàn toàn diện về trình độ lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, kiến thức chuyên môn ngành và ngoại ngữ, tin học để hoạt động thực tiễn hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục thông qua các phong trào, hành động, việc làm cụ thể, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên, thanh niên và học sinh. Nhiều hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động hiến máu nhân đạo, thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... đã có ý nghĩa giáo dục thiết thực, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, ở địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương Phước Long, góp phần xây dựng thị xã không ngừng phát triển trong thời gian tới.
                                                                                   

Tác giả bài viết: Thúy Triều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây