Đồng Xoài xây dựng và phát triển đô thị theo Nghị quyết số 03- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ bảy - 03/02/2024 18:53 223 0
Theo Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021- 2025 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 (được phê duyệt tại Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước), định hướng phát triển không gian thành phố Đồng Xoài theo hướng hiện đại, thông minh, sinh thái; là trung tâm hạt nhân vùng tỉnh, với 3 mục tiêu: Đô thị trung tâm dịch vụ - thương mại; đô thị thông minh; đô thị sạch - xanh -  sáng - đẹp và an toàn. Phấn đấu đến năm 2030, đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và đến năm 2040 đạt tiêu chí đô thị loại I.
Để chủ trương, định hướng của tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tạo “cú hích” huy động các nguồn lực đầu tư phát triển thành phố, gắn với các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, thành phố đã tổ chức quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công bố rộng rãi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện, như: Kế hoạch số 24-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Chương trình 06-CTr/TU về xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác; Chương trình số 09- Ctr/TU về nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ tư vấn và phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu những nội dung, công việc cụ thể.
 
https://storage-vnportal.vnpt.vn/bpc-khdn/2833/Logo/dong-xoai-ii.jpg
Ngã tư Đồng Xoài về đêm (Ảnh https://dongxoai.binhphuoc.gov.vn)

Sau gần 03 năm thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 3279/QĐ-UBND của UBND tỉnh, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt

Chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm

Qua quán triệt quan điểm, mục tiêu, định hướng của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố đã nhận thức rõ trách nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân; các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh, công dân gương mẫu, tự giác”, “Việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến”, xây dựng đô thị “Xanh-sạch-đẹp gắn với tăng trưởng xanh”, mỗi khu phố, ấp có ít nhất 01km đường “Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn”… được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia, kết quả thành phố đã vận động hiến gần 42ha đất, trị giá hơn 500 tỷ đồng để làm đường, qua đó huy động nguồn lực lớn trong xã hội thực hiện các mục tiêu phát triển thành phố. Ý thức của người dân trong thực hiện quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng… được nâng lên, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, từng bước hạn chế tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn (Năm 2021 xử lý 323 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; năm 2022 xử lý 194 vi phạm trật tự xây dựng; năm 2023 xử lý 120 vi phạm trật tự xây dựng).

Tập trung công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng giao thông

Xác định trong phát triển đô thị, quy hoạch phải đi trước một bước, tạo mô hình tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống có chất lượng cho người dân. Theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt xác định lấy hồ Suối Cam làm trung tâm, phát triển theo hướng hiện đại, sinh thái, thông minh, đồng thời mở rộng không gian đô thị về hướng Tây đến hồ Phước Hòa, Sông Bé. Tập trung triển khai phủ kín quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết theo mục tiêu Chương trình số 167 của UBND thành phố, đến nay tỷ lệ quy hoạch chi tiết đạt khoảng 45% diện tích toàn thành phố.

Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quy hoạch, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật, đăng tải Đồ án quy hoạch chung thành phố, 05 đồ án phân khu, 60 đồ án quy hoạch chi tiết lên hệ thống GIS với tổng diện tích là 167,32 km2; đồng thời cập nhật các hạ tầng kỹ thuật: điện lưới, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng... qua đó đã giúp công tác lãnh đạo, quản lý quy hoạch thuận lợi, người dân có thể tra cứu các thông tin về quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin địa lý để phục vụ nhu cầu dân sinh, giải quyết thủ tục hành chính.

Phát triển hạ tầng giao thông được xác định là lĩnh vực đột phá chiến lược nhiệm kỳ 2020–2025 của tỉnh và thành phố, Đồng Xoài đã phối hợp với sở, ngành tỉnh tiến hành đo vẽ, cắm mốc các tuyến đường theo quy hoạch để có giải pháp huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư cũng như vận động Nhân dân hiến làm đường. Đến nay đã triển khai đầu tư hơn 405km đường đô thị, trong đó hoàn thiện hơn 310km, một số dự án trọng điểm đã và sẽ mang lại sự lan tỏa trong kết nối giao thông, phát triển đô thị như: đường Phan Bội Châu; dự án thoát lũ Suối Đá; đường hai bên Suối Đồng Tiền; Khu Đô thị mới-Công viên trung tâm Đồng Xoài; dự án Xây dựng kè và nạo vét hồ suối Cam; dự án Hồ Suối Cam giai đoạn 2… Theo Báo cáo số 351-BC/TU của Thành ủy Đồng Xoài, kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn NSNN bố trí cho các dự án trên địa bàn thành phố khoảng 6.334 tỷ đồng, trong đó bố trí vốn cho 31 dự án chuyển tiếp, 45 dự án đầu tư mới, hỗ trợ các phường, xã hoàn thiện hạ tầng, đã giải ngân 711 tỷ đồng.

Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị cũng được chú trọng, thành phố tiến hành khảo sát, nâng cấp các tuyến đường bị xuống cấp, đảm bảo mỹ quan đô thị, gắn với phong trào xây dựng đô thị “Xanh-sạch-đẹp gắn với tăng trưởng xanh”, kết quả triển khai được 166 tuyến với tổng chiều dài khoảng 96km đường “Sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn”, 02 tuyến phố văn minh không dùng tiền mặt (Hùng Vương và Lê Duẩn)...

Xây dựng thành phố thông minh

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, thành phố đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, các xã, phường thành lập các Tổ công nghệ cộng đồng để triển khai các nội dung về chuyển đổi số, hướng dẫn cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, phần mềm trong tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính cũng như phản ánh kiến nghị các vấn đề về cải cách hành chính, môi trường, an ninh trật tự…

Thực hiện 50 chỉ số đô thị thông minh (phiên bản 1.0) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố đầu tư, đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố (IOC Đồng Xoài); sử dụng Hệ thống các phần mềm: Quản lý văn bản, i-Office, Hộp thư công vụ, Hội nghị truyền hình trực tuyến, Phòng họp không giấy, LRIS, GRIS, Dịch vụ công trực tuyến… đến nay văn bản đi đến đều được gửi-nhận trên môi trường mạng (trừ văn bản quy định chế độ mật); 100% cán bộ lãnh đạo và các đơn vị sử dụng chứng thư; tỷ lệ hồ sơ trên môi trường mạng, tỷ lệ thu phí, lệ phí, thuế không dùng tiền mặt, sử dụng hoá đơn điện tử và khai thuế điện tử luôn dẫn đầu toàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thực hiện Chương trình đột phá về phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, thành phố đã cử tham gia các lớp LLCT: 86 đồng chí (trình độ cao cấp và trung cấp); 25 đồng chí đi bồi dưỡng các lớp do Tỉnh ủy, Trung ương tổ chức. Hàng năm thành phố tổ chức trên 40 lớp bồi dưỡng cho gần 5000 lượt đảng viên, CBCCVC trong hệ thống chính trị thành phố nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng xử lý công việc, tiếp cận phong cách làm việc quốc tế. Đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, xử lý công việc… đều thực hiện trên môi trường mạng qua các phần mềm kết nối liên thông từ Trung ương đến cơ sở; các cuộc họp, hội nghị đều thực hiện họp không giấy, trực tuyến… qua đó giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp, chia sẻ, trao đổi thông tin thuận lợi, giúp lãnh đạo đưa ra những quyết định kịp thời nhanh chóng, nâng cao hiệu quả công việc.

Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển con người toàn diện, đáp ứng yêu cầu mới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành phố 100% các trường học được kết nối đường truyền băng thông rộng, 98% các phòng học được gắn thiết bị CNTT hỗ trợ, phục vụ hoạt động dạy học, nhất là triển khai Đề án xây dựng trường học thông minh, gắn với dạy học song ngữ; 100% các trường của thành phố triển khai tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện ký số các hồ sơ, học bạ điện tử.

Có thể khẳng định, Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 3279/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài là khung pháp lý quan trọng, xác định rõ định hướng phát triển, nhiệm vụ, trách nhiệm của thành phố trung tâm tỉnh, đồng thời là cơ hội để Đồng Xoài huy động các nguồn lực, bứt tốc phát triển xứng đáng thành trung tâm động lực của tỉnh. Sau gần 03 năm thực hiện, Đồng Xoài đã đạt kết quả quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và xây dựng; tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên. Đến nay, thành phố đạt 51/63 tiêu chí của đô thị loại II, xã Tiến Hưng đạt 12/13 tiêu chí lên phường, xã Tân Thành đạt 60% tiêu chí hạ tầng của phường. Hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân được quan tâm đầu tư như: xây dựng các Công viên Xoài, Công viên Suối Cam, Vườn hoa Đồng Xoài, đặc biệt năm 2023 thành phố đã hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng Quảng trường Thành phố với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Đây không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội lớn của thành phố mà còn tạo thêm không gian công cộng, khu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng... Ngoài ra, Thành phố đang tiếp nhận nhiều dự án trọng điểm như Dự án Khu Đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài; tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt; hồ bậc thang suối Cam; Đường cặp theo đường dây 500KV đoạn Đồng Xoài - Đồng Phú; Đường kết nối Đồng Xoài - Hớn Quản; Đường vành đai thành phố Đồng Xoài từ KCN Đồng Xoài I; các Khu đô thị hiện đại như Cát Tường, The light, The gold… đang hội tụ nhiều tiềm năng, cơ hội, tạo nên sức bật mạnh mẽ để thành phố phát triển theo hướng đô thị “hiện đại, sinh thái, thông minh”.

Tác giả bài viết: An Nhiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây