Chương trình Hành động của Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh: TRẦN VĂN CHUNG

Thứ sáu - 06/05/2016 04:45 1.316 0
Bình Phước đăng toàn văn Chương trình hành động của ông Trần Văn Chung - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.
Họ và tên thường dùng:   TRẦN CHUNG.

 

Họ và tên khai sinh:        Trần Văn Chung.
 
Chức vụ hiện tại:             TUV – Bí thư Huyện ủy Bù Đăng – Bình Phước.
 
I/ Giới thiệu tóm tắt về bản thân và gia đình:
 
1/ Về bản thân: Tôi trưởng thành từ một giáo viên trường THPT Đồng Xoài huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (cũ). Đã từng kinh qua các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện như: PBTTT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đồng Phú; PBT Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài; TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng. Ở vị trí công tác nào tôi cũng đều nổ lực cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Bản thân tôi đã được bầu làm đại biểu HĐND huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài liên tục trong 4 nhiệm kỳ (từ 1991 – 2011). Đồng thời tôi cũng rất vinh dự được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 – 2016). Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân tôi luôn phấn đấu, tu dưỡng, học tập và rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công và trách nhiệm của người đại biểu HĐND.
 
2/ Về gia đình: Gia đình tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Hằng năm gia đình tôi đều được công nhận là Gia đình văn hóa tiêu biểu của khu phố.
 
Vợ tôi kinh doanh sách báo, Văn phòng phẩm tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài. Đây là nguồn thu nhập chính đảm bảo cuộc sống của cả gia đình tôi. Trong kinh doanh gia đình tôi luôn gương mẫu chấp hành các quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với địa phương, nên hàng năm đều được UBND thị xã Đồng Xoài và Cục Thuế tỉnh Bình Phước biểu dương khen thưởng.
 
Các con tôi là những cán bộ công chức nhà nước, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng chí, đồng nghiệp quý mến.
 
3/ Trách nhiệm của bản thân khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh:
 
Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBBC tỉnh Bình Phước giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tôi nhận thấy rằng đây là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân mình. Khi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi phải nổ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Cùng HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát đối với các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Bình Phước nói chung và huyện ta nói riêng. Tôi sẽ lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri để đề nghị các cấp, các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời với vai trò là Bí thư Huyện ủy, tôi sẽ chỉ đạo đối với UBND và các cơ quan, ban, ngành, Đoàn thể huyện, xã, thị trấn giải quyết kịp thời dứt điểm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân.
 
II/ Những vấn đề cần quan tâm giải quyết và một số giải pháp trọng tâm cơ bản:
 
1/ Về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương:
 
- Tình hình trong tỉnh: Nhất trí như báo cáo đã trình bày với cử tri và của các ứng cử viên khác đã báo cáo trong hội nghị.
 
- Tình hình trong huyện: Trong những năm gần đây nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020, tình hình kinh tế, xã hội của huyện ta có những bước phát triển rõ nét. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu tỉnh giao và kế hoạch thông qua HĐND huyện. Đặc biệt lĩnh vực thu ngân sách, đầu tư XD kết cấu hạ tầng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả cao. Từ đó góp phần làm bộ mặt nông thôn huyện ta ngày càng đổi mới, đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên.
 
Nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cũng được chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả như công tác quy hoạch cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác điều động luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá cán bộ; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh kịp thời. Do đó hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng được chú trọng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả. Tuy Bù Đăng là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, cơ sở hạ tầng còn yếu kém và còn rất nhiều khó khăn nhưng 2 xã điểm nông thôn mới của huyện ta là Minh Hưng và Đức Liễu đã đạt 16 tiêu chí. Các xã còn lại cũng rất cố gắng, nên phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện ta có nhiều khởi sắc. Đặc biệt trong 2 năm qua chúng ta đã phát động thực hiện phong trào xã hội hóa làm đường GTNT và điện chiếu sáng đường nông thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện rất hiệu quả, qua đó đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn toàn huyện.
 
- Bên cạnh những thành tựu nổi bật trên, chúng ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế yếu kém, đó là:
 
* Về kinh tế:
 
Công nghiệp: Có bước phát triển khá mạnh nhưng chủ yếu mới chỉ thu hút được các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Kim nghạch xuất - nhập khẩu thấp. Đóng góp cho ngân sách còn rất khiêm tốn.
 
Nông nghiệp: Phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, nhất là 2 cây chủ lực là cao su và điều. Năng xuất của cây điều đạt thấp và còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên; tình trạng gian lận thương mại trong thu - mua, xuất khẩu hạt điều chưa được ngăn chặn.
 
Du lịch: Đã được quan tâm đầu tư nhưng hiệu quả còn thấp, chưa thu hút được khách du lịch. Công tác quản lý, khai thác các địa danh, di tích lịch sử, danh thắng cấp tỉnh chưa được hiệu quả.
 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI: Ngày càng giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư của tỉnh ta.
 
Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đầu tư còn dàn trải, cào bằng. Do thiếu vốn đầu tư nên nhiều xã điểm không về đích theo kế hoạch.
 
Tình trạng thiếu đất sản xuất của đồng bào dân tộc và hộ nghèo chưa được giải quyết dứt điểm. Chính sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tách khỏi lâm phần sau khi quy hoạch 3 loại rừng còn nhiều bất cập, không được nhân dân đồng tình. Chính sách đền bù, tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án còn nhiều bất cập, không thống nhất và khó thực hiện.
 
Tình trạng sinh viên tốt nghiệp đại học (kể cả hệ cử tuyển) nhiều em không xin được việc làm dẫn đến tình trạng thất nghiệp và hộ tái nghèo tăng.
 
2/ Đề xuất một số giải pháp trọng tâm cơ bản:
 
2.1. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.
 
2.2. Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban hành chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Kiên quyết thu hồi quyết định đầu tư đối với các doanh nghiệp chậm triển khai hoặc không đủ năng lực đầu tư.
 
2.3. Có chính sách khuyến khích tăng diện tích cây điều để chống chịu với khô hạn và hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Có chính sách ưu tiên phát triển ngành điều trở thành cây chủ lực mũi nhọn của tỉnh cùng với cây cao su. Tăng cường công tác khuyến nông, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng xuất, chất lượng hạt điều. Xây dựng thương hiệu hạt điều Bình Phước trên thị trường trong nước và quốc tế.
 
2.4. Sớm xây dựng và ban hành quy chế phối hợp quản lý di tích cấp tỉnh và quốc gia, trong đó phân định cụ thể trách nhiệm của xã, của huyện và Sở Văn hóa - thể thao và du lịch. Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn phục vụ du lịch.
 
2.5. Đẩy mạnh xã hội hóa làm đường giao thông nông thôn và điện chiếu sáng. Xây dựng cơ chế chính sách ưu tiên, khuyến khích các dự án đổi đất xây dựng hạ tầng từ đó tăng thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, sắp xếp dân cư, chỉnh trang đô thị, cải tạo bộ mặt nông thôn. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã điểm nông thôn mới, nhất là những xã đã đạt 15 tiêu chí trở lên để về đích trong năm 2016, 2017.
 
2.6. Rà soát các dự án giao đất cho các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hoặc thực hiện không hiệu quả thì kiên quyết thu hồi làm quỹ đất công giao cho các hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu đất sản xuất.
 
Khẩn trương sửa đổi Quyết định 21 cho phù hợp. Nghiên cứu ban hành quy định về chính sách bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án cho phù hợp với từng địa phương, từng khu vực. Bãi bỏ ngay những chính sách, những quy định không phù hợp, khó thực hiện.
 
2.7. Rà soát, đánh giá sát thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết tinh giảm những người không đạt chuẩn, những người có tinh thần và trách nhiệm làm việc kém, ý thức tổ chức kỷ luật không cao, những người hiệu quả làm việc thấp.
 
Thực hiện việc cử tuyển học ngành nào đều nhất thiết phải theo nhu cầu việc làm cụ thể của ngành, của địa phương. Phải tiếp nhận vả bố trí vô điều kiện đối với những sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp trở về. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho hoc sinh, cho thanh niên. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo đối với các trường dạy nghề trong tỉnh. Phát động mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong thnah niên và trong nhân dân.
 
III/ Kết luận:
 
Tất cả 15 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn huyện ta trong đó có 5 ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 25 ở đây đều đã được lựa chọn kỹ càng và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng như UBBC tỉnh giới thiệu. Các ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn và rất xứng đáng trở thành đại biểu HĐND tỉnh nếu được cử tri tín nhiệm. Tuy nhiên theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thì cử tri huyện ta chỉ được bầu 9 đại biểu trên 3 đơn vị bầu cử. Như vậy đơn vị bầu cử số 25 cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn trong số 5 ứng cử viên để bầu 3 đại biểu HĐND tỉnh… Tôi mong rằng các ứng cử viên dù là đại biểu HĐND hay không được bầu đại biểu HĐND thi mỗi chúng ta ở cương vị công tác của mình đều có trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển vững mạnh.
 
Riêng bản thân tôi là người đại diện duy nhất của huyện ta trong số 15 ứng cử viên được giới thiệu lần này. Với cương vị là Bí thư Huyện ủy, là người đứng đầu chịu trách nhiệm cao nhất của địa phương, tôi nhân thức rằng bản thân mình phải tích cực cùng các đại biểu HĐND ứng cử trên địa bàn huyện thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã nêu nhằm đưa kinh tế, xã hội của tỉnh và của huyện ta ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh đảm bảo giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
 
Tôi xin hứa với bà con cử tri và nhân dân trong huyện là sẽ quan tâm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri để kiến nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền giải quyết kịp thời và hiệu quả.
 
Rất trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và cử tri đã lắng nghe. Kính mong nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con cử tri.
 
Xin chân thành cảm ơn!                             
 
Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây