Chương trình Hành động của Ứng cử viên đại biểu Quốc hội: ĐIỂU HUỲNH SANG

Thứ ba - 10/05/2016 22:06 965 0
Trang TTĐT tỉnh ủy Bình Phước đăng toàn văn Chương trình hành động của bà Điểu Huỳnh Sang - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Kính thưa: - …

- Các đồng chí đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN  và các ban, ngành, đoàn thể huyện:
- Các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã:
- Các Bác, các cô, chú và các anh, chị cử tri
 
Tôi tên: Điểu Huỳnh Sang.
 
Sinh ngày 25/12/1980.
 
Hiện là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước.
 
Bình Phước tuy là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng lại là mảnh đất giàu tiềm năng, giàu truyền thống cách mạng, đã có nhiều đóng góp, hy sinh to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự cố gắng không ngừng nghỉ của nhân dân, tỉnh Bình Phước đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt chúng ta đã lập được nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (01/01/2007-01/01/2017), như: Cơ cấu kinh tế của tỉnh từng bước chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩm GRDP năm 2015 đạt 29.686 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 3.848 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,8 triệu đồng. Nhìn chung các chỉ tiêu trên tăng gấp 20 lần so với năm đầu tái lập tỉnh; bình quân mỗi năm giảm 1,3% hộ nghèo, đưa 60% số xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo giảm hơn một nữa so với ngày đầu tái lập tỉnh. Kết cấu hạ tầng được nâng cấp, mở rộng, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch. Điện, trường học, bệnh viện và nhiều công trình lớn đang được tập trung xây dựng, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chất lượng giáo dục được nâng cao; nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân đáp ứng ngày càng tốt; hoạt động phát thanh, truyền hình phát triển. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
 
 Là người con được sinh ra trong gia đình cách mạng, lớn lên trên vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng và là cán bộ nữ đã tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII; thông qua các hoạt động của mình trong nhiệm kỳ làm đại biểu, bản thân đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và được đông đảo cử tri cả nước, đặc biệt là cử tri tỉnh nhà khen ngợi, động viên, khích lệ.
 
Trong nhiệm kỳ này, tôi được tỉnh quan tâm, giới thiệu tiếp tục tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đã từng là đại biểu trẻ và nay tiếp tục tham gia là ứng cử viên trẻ - là thành viên của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất vừa là vinh dự, cơ hội để rèn luyện bản thân, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi trách nhiệm hết sức lớn lao với tư cách là người đại diện cho nhân dân. Vì vậy, tôi ý thức mình được nhân dân bầu, nhân dân tin tưởng, giao phó nhiệm vụ, nên nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thượng tôn pháp luật, đóng góp trí tuệ và công sức trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Tôi xin báo cáo dự kiến Chương trình hành động với những nội dung sau:
 
Thứ nhất: Bản thân tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, tích cực tham gia có chất lượng, hiệu quả về lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đại biểu; trau dồi, rèn luyện để nâng cao kiến thức, năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh của người đại biểu của Nhân dân. Nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng là cầu nối quan trọng để chuyển tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, của địa phương đến Nghị trường Quốc hội.
 
Thứ hai: Tăng cường các hoạt động phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương, chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan trong việc hoạch định chính sách để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Bên cạnh việc quyết định những chính sách chung về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, như quan tâm đề xuất nhiều đến chiến lược phát triển kinh tế vùng, miền; đồng thời với sự phát triển bền vững về kinh tế quan tâm, đề xuất những chính sách ưu tiên hợp lý nhằm giải quyết tốt và có hiệu quả hơn những vấn đề xã hội, như: xóa đói giảm nghèo, vấn đề y tế, giáo dục, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới; các chính sách bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; các giải pháp, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó chú trọng những giải pháp khả thi vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt nhằm triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới,…
 
Thứ ba: Tôi nhận thức sâu sắc việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện nhiệm vụ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ hàng đầu của người đại biểu dân cử. Vì Đại biểu mà gắn bó chặt chẽ với cử tri, có trách nhiệm với cử tri sẽ bắt mạch được hơi thở của cuộc sống, góp phần làm cho các quyết định của Quốc hội hợp với lòng dân. Với cương vị công tác hiện nay là TUV- phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; phó chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN tỉnh, việc đi cơ sở tiếp xúc cử tri còn là một kênh thông tin từ thực tế cuộc sống, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để tham mưu cho Tỉnh ủy tốt hơn trong việc chỉ đạo sát, đúng hơn các mặt công tác trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đây cũng là điều kiện rất thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu, vì mối quan hệ công tác dân vận, MTTQ và đại biểu Quốc hội rất mật thiết. Chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội. Để thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân đại biểu Quốc hội cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; đồng thời phải biết trăn trở những vấn đề bức xúc của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề của người dân để củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân khi xây dựng và ban hành các văn bản Luật; tích cực tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hiểu và thực hiện đúng chính sách, pháp luật và giám sát để pháp luật đi vào cuộc sống. Hiệu quả công tác dân vận của người đại biểu Quốc hội là phải làm cho người dân thấy được thấy được Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân thông qua các chính sách được đề xuất, thông qua tại Quốc hội.
 
Thứ tư: Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm và tích cực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung và phụ nữ các dân tộc thiểu số nói riêng nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, phát triển. Trong đóng góp xây dựng pháp luật tôi sẽ tham gia lồng ghép giới trong các dự án luật thông qua các kỳ họp Quốc hội. Trong đó tập trung những vấn đề về cơ chế, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em, như về sức khỏe, sinh sản, giáo dục – đào tạo, lao động – việc làm,… góp phần thúc đẩy mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát huy những gia trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc. 
 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo; Các quý vị đại biểu cử tri!
 
Để làm tốt chương trình hành động, chúng tôi hy vọng và mong muốn sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ban, ngành, đoàn thể; đặc biệt là cử tri và nhân dân nơi cư trú, nơi công tác và những địa bàn mà chúng tôi ứng cử.
 
Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí lãnh đạo MTTQVN các cấp đã tổ chức Hội nghị Gặp gỡ giữa các ứng cử viên Quốc hội và các ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh với cử tri để chúng tôi có điều kiện được gặp gỡ, tiếp xúc và trình bày chương trình hành động của mình.Đặc biệt chúng tôi cảm ơn đến các bác, các cô, chú và các anh, chị cử tri, mặc dù điều kiện tình hình thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng lớn đến đời sống, thế nhưng các bác các cô chú và các anh chị cử tri đã cùng với chính quyền địa phương các cấp cố gắng khắc phục và sắp xếp đến tham dự đông đủ trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các bác, các cô chú và các anh chị cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc cuộc sống của nhân dân ngày càng bớt đi những khó khăn./.              
 
Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây