Chương trình Hành động của Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh: Huỳnh Anh Minh

Chủ nhật - 15/05/2016 22:07 984 0
Trang TTĐT Tỉnh ủy Bình Phước đăng toàn văn Chương trình hành động của ông Huỳnh Anh Minh - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

     Kính thưa quý vị đại biểu!

     Kính thưa toàn thể cử tri!

     Tôi tên Huỳnh Anh Minh, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

     Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng và xin kính chúc quý vị, toàn thể cử tri cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

      Kính thưa toàn thể cử tri!

     Bản thân tôi được tỉnh điều động về công tác tại huyện Hớn Quản từ những ngày đầu huyện mới lái lập và đi vào hoạt động từ 01/11/2009, đến ngày 22/5/2011, cử tri đơn vị số 04, huyện Hớn Quản (gồm các xã: An Khương, Thanh An, Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Quan, Phước An) đã bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khu vực Hớn Quản và cử tri đơn vị số 1 (xã Tân Khai) đã bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện. Trải qua một số cương vị công tác từ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và rồi Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tôi đã đem hết nhiệt tình và khả năng để cùng với HĐND tỉnh, HĐND huyện, tập thể UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã đoàn kết, chung sức kế thừa và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa kinh tế – xã hội huyện vượt qua khó khăn của những ngày đầu tái lập.

     Trong nhiệm kỳ 2011-2016, thực hiện quy chế hoạt động của HĐND và sự tín nhiệm của cử tri, tôi và các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao kỹ năng hoạt động để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Từ ngày đầu nhiệm kỳ, tôi đã tham gia tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong hoạt động giám sát, tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri qua đó đã phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, từ đó có ý kiến với các cơ quan liên quan tìm các giải pháp khắc phục.

      Được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và sự tin tưởng của tổ chức đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi rất lấy làm vinh dự, đồng thời cũng ý thức được trách nhiệm rất lớn của mình trước cử tri. Theo Luật định, tôi xin trình bày Chương trình hành động khi được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ tới như sau:

        1/ Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tích cực tham  gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực. Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức phẩm chất, nâng cao trình độ, kiến thức để làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và đồng bào trong tỉnh.

        2/ Với trách nhiệm của người cán bộ và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm 2015 – 2020. Cụ thể:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao; Giải quyết việc làm; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chính sách đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, cùng nhân dân ra sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

       3/ Góp phần cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện tốt giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kéo giảm các tệ nạn xã hội, tội phạm và tai nạn giao thông. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

       4/ Đối với huyện Hớn Quản, trong quyền hạn và nhiệm vụ được giao, sẽ quan tâm, hỗ trợ huyện, đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm, triển khai các dự án lớn, các cụm, khu công nghiệp được tỉnh phê duyệt trên địa bàn như sớm khởi công xây dựng nhà máy xi măng Minh Tâm, thực hiện giai đoạn tuyến đường tiếp nối đường Minh Hưng-Đồng Nơ đến nhà máy xi măng Minh Tâm, quan tâm thúc đẩy dự án khu công nghiệp Sikico  ở Đồng Nơ; tiếp tục hỗ trợ huyện hoàn thiện xây dựng và triển khai các dự án khu trung tâm hành chính huyện; có chính sách hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

     Với chức trách là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và là Ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo với quý cử tri về một số nhiệm vụ trọng tâm của bản thân trong thời gian sắp tới như sau:

      - Tập trung giám sát những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri, như: việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, việc bồi thường, GPMB, bố trí tái định cư ở các dự án đảm bảo đúng pháp luật, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo môi trường xã hội và pháp lý lành mạnh cho người dân.

      - Chỉ đạo các cấp các ngành tích cực hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ công chức giải quyết có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng, trong quản lý đất đai, môi trường, phát triển đô thị; việc đảm bảo an toàn giao thông là các vấn đề đang được cử tri quan tâm.

       - Công tác cải cách thủ tục hành chính, những vấn đề liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên toàn tỉnh cũng đang là vấn đề cần được giải quyết thấu đáo, giúp cho người dân và tổ chức giảm bớt thời gian đi lại và hạn chế những thủ tục rườm rà, làm cho bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, tạo môi trường thông thoáng là điều kiện thu hút đầu tư cho tỉnh và huyện phát triển nhanh và bền vững.

      - Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án của các nhà đầu tư triển khai trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng và quan tâm đến lợi ích chính đáng của các hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

      - Thường xuyên tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng các nội dung phản ảnh của cử tri. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các vụ khiếu nại kéo dài trên địa bàn tỉnh.

     Với mục tiêu và quyết tâm trên đây, bản thân tôi rất mong được sự tín nhiệm cao của cử tri huyện nhà để tôi tiếp tục có điều kiện đóng góp sức lực, khả năng của mình cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung, huyện Hớn Quản nói riêng trong thời gian tới.

       Xin trân trọng cám ơn những tình cảm qúy báu mà đồng bào, đồng chí và cử tri Hớn Quản đã động viên, chia sẻ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.  Cảm ơn UBMTTQVN tỉnh, các đơn vị liên quan đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc lần này. Kính chúc toàn thể cử tri, quý vị đại biểu cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây