Chương trình Hành động của Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh: Quách Thị Ánh

Thứ tư - 18/05/2016 22:05 1.195 0
Trang TTĐT Tỉnh ủy Bình Phước đăng toàn văn Chương trình hành động của bà Quách Thị Ánh - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Tôi tên là: Quách Thị Ánh

Sinh ngày: 09/8/1979

Quê quán: xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Hành chính công

Hiện là Trưởng phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy – cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Tôi rất vinh dự vì đợt bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ này tôi được cơ quan và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Cá nhân tôi nhận thức rằng, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của người cán bộ đảng viên đối với tập thể, đối với nhân dân. Tôi mong muốn được cử tri địa phương tín nhiệm, ủng hộ để tôi có thể trở thành người đại biểu của nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đó là HĐND tỉnh. Để từ đó tôi có thể góp sức mình cùng với chính quyền và nhân dân địa phương chung tay xây dựng tỉnh nhà trong đó có huyện Phú Riềng vừa vững mạnh về kinh tế vừa văn minh, tiến bộ về mặt xã hội; đảm bảo mọi người dân được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, ổn định, an toàn; bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Kính thưa quý cử tri!

Như chúng ta đã biết, Huyện Phú Riềng mới được tái lập gần 01 năm nay với diện tích tự nhiên hơn 67.000 ha, dân số khoảng trên 92.000 người, thành phần dân cư tương đối đa dạng (trên địa bàn huyện hiện có 10 thành phần dân tộc cùng chung sống, dân cư tập trung từ nhiều vùng miền khác nhau). Phú Riềng là huyện cơ bản thuần nông, thu ngân sách địa phương còn thấp, thu nhập người dân bấp bênh do nguồn thu chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính trong khi đầu ra của các mặt hàng nông sản trong những năm gần đây thiếu ổn định; tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước của huyện còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tế công tác quản lý nhà nước ở địa phương và do vậy chưa phục vụ tốt nhu cầu của người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số xã trên địa bàn huyện còn nổi lên một số vấn đề đáng lưu ý như: đơn thư khiếu kiện nhất là khiếu kiện về đất đai diễn biến phức tạp và vẫn còn một số vụ kéo dài, vượt cấp (có 02 trường hợp khiếu kiện vượt cấp tại Hà Nội); tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Dự báo trong thời gian tới, cùng với quá trình phát triển của địa phương sẽ có rất nhiều vấn đề, nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp của huyện Phú Riềng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong đó, nổi cộm là các vấn đề sau đây:

Thứ nhất, tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương chưa hoàn thiện theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ CBCC còn thiếu, một bộ phận hạn chế năng lực chưa đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay. Thực trạng này dẫn đến công tác quản lý nhà nước và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của huyện sẽ có những hạn chế, yếu kém nhất định, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, tất yếu sẽ phát sinh đơn, thư khiếu kiện, gây mất ổn định chính trị.

Thứ hai, cùng với quá trình xây dựng và phát triển địa phương theo hướng tăng dần tỉ trọng thương mại, dịch vụ, nhiều cụm dân cư, thôn ấp nông thôn sẽ có diện mạo mới với sự phát triển của nhiều loại hình dịch vụ thì tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội cũng sẽ gia tăng. Thêm vào đó, do nằm giữa hai đô thị lớn của tỉnh là Đồng Xoài, Phước Long và giáp ranh với huyện Bù Đăng (những địa bàn có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp) nên Phú Riềng cũng sẽ chịu ảnh hưởng do các loại tội phạm sẽ chọn địa phương chúng ta làm “bãi đáp” hoặc “dạt” về đây để trú ẩn mỗi khi bị lực lượng chức năng của các địa phương trên ra quân, trấn áp, làm cho tình hình an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn phức tạp.

Thứ ba, do là địa phương mới tái lập nên sẽ có nhiều hạng mục công trình được đầu tư xây dựng mới; nhiều chương trình, dự án, quy hoạch được triển khai thực hiện kéo theo rất nhiều sự thay đổi ảnh hưởng đến người dân (phải đăng ký, đăng ký lại QSD đất; quyền sở hữu tài sản, đăng ký kinh doanh; khiếu kiện, tranh chấp khác về dân sự, hành chính). Mặt khác, trong giai đoạn 2016-2020, Phú Riềng của chúng ta có 05 xã được tỉnh đưa vào kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới (trong đó có 02 xã đưa vào chỉ đạo điểm và dự kiến về đích năm 2017 là Bù Nho và Phú Riềng; 03 xã tập trung chỉ đạo để hoàn thành trong năm 2020 là Long Hưng, Long Tân và Phước Tân). Quá trình đầu tư phát triển này nếu không được quản lý chặt chẽ rất dễ phát sinh tham nhũng nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới và tình trạng sách nhiễu, tham nhũng vặt trong các lĩnh vực: địa chính, đất đai, cấp phép kinh doanh, xây dựng và trong lĩnh vực thanh tra, tư pháp…gây bức xúc trong nhân dân.

Những vấn đề nêu trên nếu không có giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, với tư cách của người đang trực tiếp làm công tác tham mưu cho cấp ủy về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tôi xin đề ra một số giải pháp như sau:

1. Liên hệ chặt chẽ với cử tri để nắm tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những vấn đề còn khó khăn, những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của chính quyền các cấp huyện Phú Riềng nhằm kịp thời phản ánh những vấn đề nêu trên đến các cơ quan, người có thẩm quyền có giải pháp khắc phục hiệu quả.

2. Cùng với chính quyền và cử tri huyện Phú Riềng giám sát chặt chẽ việc triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương đặc biệt là các chương trình, dự án có ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đảm bảo việc phát triển KTXH phải gắn liền với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh và đặc biệt giám sát chặt chẽ không để môi trường đầu tư phát triển là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng và các loại tệ nạn xã hội sinh sôi, nảy nở.

3. Kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực (bao gồm cả kinh phí và con người) một cách hợp lý nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước huyện Phú Riềng, bảo đảm cho chính quyền huyện hoạt động hiệu quả.

4. Giám sát chặt chẽ tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự nhất là an ninh nông thôn trên địa bàn huyện Phú Riềng, không để xảy ra điểm nóng. Chất vấn và đề nghị người đứng đầu các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các loại án, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải không để tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng.

5. Kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, đảm bảo mọi thắc mắc, kiến nghị, phản ánh của công dân phải được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Tránh tình trạng bao che, đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến đơn thư vượt cấp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước.

Tất cả những giải pháp nêu trên đều cần phải có lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Trong phạm vi giới hạn về mặt thời gian của buổi trao đổi này, tôi không thể trình bày hết. Tôi mong rằng sẽ được cử tri huyện Phú Riềng ủng hộ, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này để tôi có cơ hội biến chương trình hành động này thành những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần cùng với chính quyền và bà con cử tri huyện Phú Riềng chung tay xây dựng huyện Phú Riềng trở nên giàu đẹp, văn minh, tiến bộ. Cuối cùng, điều tôi muốn nói là, dù có trúng cử hay không, cá nhân tôi với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và là người trực tiếp công tác trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, sẽ tham mưu Tỉnh ủy dành sự quan tâm nhất định đối với Phú Riềng trong vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng với mong muốn nhân dân huyện Phú Riềng nói riêng và nhân dân tỉnh Bình Phước nói chung đều được bình đẳng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cảm ơn Quý vị cử tri đã quan tâm lắng nghe Chương trình hành động của tôi và cảm ơn MTTQ các cấp đã tổ chức cho tôi và các ứng cử viên được gặp gỡ tiếp xúc với bà con cử tri xã Phú Riềng, Phú Trung và Long Tân của huyện Phú Riềng trong một không khí hết sức vui vẻ, ấm cúng và đoàn kết.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây