Tinh thần mới, khí thế mới để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (*)

Thứ năm - 13/12/2018 08:49 736 0
Sau phát biểu khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX của Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp. Báo Bình Phước xin đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi.
             - Kính thưa: Chủ tọa kỳ họp;
             -  Kính thưa: các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh;
                       - Thưa: các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách quý.
Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới đại diện các cơ quan trung ương, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
Thưa các đồng chí! Kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh hôm nay sẽ quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo. Thay mặt Tỉnh ủy tôi trao đổi với kỳ họp một số vấn đề sau:
Trong bối cảnh Việt Nam tham gia hội nhập sâu rộng quốc tế; Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ doanh nghiệp và người dân; đây là những thách thức nhưng cũng là mở ra cơ hội lớn để phát triển đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.
Tỉnh ta nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có lợi thế lớn về vị trí, địa lý, nguồn lực về đất đai, tài nguyên khoáng sản, chính sách thông thoáng sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.
Qua hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi; hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và đảm bảo thực hiện tiến độ đề ra, bên cạnh đó cũng còn những khó khăn, hạn chế yếu kém như trong dự thảo các báo cáo đánh giá trình kỳ họp.
Tôi đề nghị các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, tự mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được; luôn thể hiện tinh thần mới, khí thế mới để tiếp tục tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  
Do vậy, năm 2019 có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ X Đại hội Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; điều này đỏi hỏi phải có sự cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.
Thưa chủ tọa kỳ họp, quý vị đại biểu!
Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, có ý kiến định hướng cụ thể về một số nội dung để UBND tỉnh và các cơ quan chức năng chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân xem xét quyết định để tổ chức thực hiện.
Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường đầu tư công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân; các chính sách phải đảm bảo công khai, minh bạch; sửa đổi chính sách thu hút, đầu tư phải thông thoáng, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đúng với quy định của pháp luật. Thực hiện đấu giá, đấu thầu qua mạng trong năm 2019;
Hai là, tập trung phát huy và khai thác các nguồn thu ngân sách mới, đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững; thực hiện tiết kiệm, không tăng chi thường xuyên, tập trung chi cho đầu tư phát triển; địa phương nào thu không đạt phải giảm chi thường xuyên.
Tỉnh ủy thống nhất thu ngân sách năm 2019 đạt 7.500 tỷ đồng
Ba là, tăng cường công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả có tập trung, không dàn chải; tăng chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, đường giao thông, nhất là đường giao thông nông thôn, hạ tầng điện ở cả khu vực thành thị và nông thôn.
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đến hết năm 2019 cơ bản phải giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016 – 2020.
- Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng hàng rào ngoài khu công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp.
Bốn là, về văn hóa – xã hội:
- Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút phát triển nguồn nhân lực của tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xem xét sửa đổi chính sách phù hợp đảm bảo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong những ngành, lĩnh vực mà tỉnh có nhu cầu.
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhất là trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo nhanh bền vững, không để tái nghèo xảy ra, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo phải cụ thể, đúng đối tượng, quản lý nguồn vốn thống nhất có tập trung.
Năm là, đảm bảo giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là giữ vững an ninh kinh tế, an ninh nông thôn để đảm bảo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cho doanh nghiệp đầu tư phát triển.
Các lực lượng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tốt tình hình biên giới, tội phạm, tai nạn giao thông.
Sáu là, đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 999 của Tỉnh ủy và của cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giảm biên chế và thực hiện các chính sách cán bộ theo quy định.
Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án trong tháng 12/2018.
Thưa quý vị đại biểu!
Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các dự thảo nghị quyết là những chính sách quan trọng nhằm tổ chức, thực hiện các quy định của pháp luật và đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến thống nhất từng nội dung cụ thể, để nghị quyết ban hành đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình của tỉnh.
Kỳ họp  hôm nay còn có nhiệm vụ quan trọng là tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021theo quy định và lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương Nghị quyết của Quốc hội.
Với hơn 3 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta cũng đặt được nhiều thành tích nổi bật, bên cạnh đó còn một số hạn chế, khuyết điểm như trong báo cáo đã đánh giá; trong đó có vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong từng ngành, từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này. Do vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan xem xét, quyết định.
Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tựa đề do Báo Bình Phước đặt
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây