UBMTTQ: Tuyên truyền gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Thứ hai - 31/07/2023 19:24 61 0
Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Hướng dẫn về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân năm 2023; công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023; tuyên truyền các chương trình và kế hoạch của Tỉnh ủy để hướng các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác; hướng dẫn hệ thống Mặt trận các cấp tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Kết quả đã tổ chức được 3.047 cuộc, có 155.475 lượt người tham dự; phát trên loa truyền thanh 5.398 giờ; phát 12.465 tờ rơi, khẩu hiệu các loại cho người dân.

Tính đến hết tháng 6/2023 đã có 11/11 huyện, thị, thành phố; 96/111 xã, phường, thị trấn đã xây dựng và vận hành trang Fanpage của Mặt trận và cung cấp đường Link cho Mặt trận tỉnh; có 08/11 huyện, thị thành phố, 61/96 xã, phường, thị trấn tham gia hệ thống vận hành Trang Fanpage của Mặt trận.
 
Trang Fanpage của Mặt trận Bình Phước phục vụ rất hiệu quả công tác tuyên truyền
 
Hệ thống Mặt trận các cấp đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc tuyên truyền trên Internet (website), nhất là trên mạng xã hội (trang cộng đồng “Fanpage Facebook”). Kết quả, hệ thống Mặt trận các cấp đã đang tải 3.648 tin bài trên “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) thu hút hơn 40.487 lượt tương tác; Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đăng tải trên Website 352 bài, thu hút hơn 5.327 lượt người truy cập và 994 tin bài trên “Trang cộng đồng” (Fanpage Facebook) tiếp cận trên 19.159 với 12.743 lượt tương tác.  Trang Fanpage Mặt trận Đồng Phú đăng tải 975 tin bài với hơn 8.403 lượt tương tác; Trang Fanpage Mặt trận thành phố Đồng Xoài đăng tải 619 tin bài với 12.500 lượt tương tác; Trang Fanpage Mặt trận Phú Riềng đăng tải 569 tin bài với 8.325 lượt tương tác; Trang Fanpage Mặt trận Lộc Ninh đăng tải 532 tin bài với 5.968 lượt tương tác; Trang Fanpage Mặt trận thị xã Phước Long đăng tải 490 tin bài với 3.174 lượt tương tác; Trang Fanpage Mặt trận thị xã Bình Long đăng tải 233 tin bài với 1.756 lượt tương tác; Trang Fanpage Mặt trận Bù Gia Mập đăng tải 230 tin bài với 361 lượt tương tác. Tiêu biểu là Trang Fanpage Mặt Trận Lộc Ninh, Trang Fanpage của Mặt trận các cấp huyện Lộc Ninh; Trang Mặt trận Thuận Phú (huyện Đồng Phú).

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động ở địa bàn khu dân cư

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở khu dân cư. Cụ thể, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được UBMTTQVN các cấp chủ động triển khai thực hiện; với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã vận động nhân dân đóng góp, hiến đất làm đường, làm nhà và vệ sinh đường liên thôn, liên xã đạt hiệu quả; song song đó, UBMTTQVN các cấp đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Ngoài ra, MTTQVN các cấp tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng các mô hình hay và hiệu quả như: mô hình “khu phố nghĩa tình”, mô hình “đoàn kết tương trợ, góp vốn xoay vòng”, góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế.
 
Ngày 27/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Trung (huyện Phú Riềng) phối hợp với Ban Thôn Phú An tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng Khu dân cư “Sáng- xanh- sạch-đẹp”.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Họp mặt với gần 200 vị chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo và già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, đã nhận được 48 lượt ý kiến, kiến nghị của chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín. Nhìn chung, các ý kiến đã được lãnh đạo Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan trao đổi và trả lời trực tiếp tại buổi họp mặt. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị, thành phố cũng đã tham mưu cho Huyện, thị, thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố tổ chức gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Kết quả, đến thời điểm này đã có 11/11 huyện, thị, thành phố đã tổ chức họp mặt, đã trao tặng 630 phần quà, trị giá 428 triệu đồng.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tổ chức 04 đoàn đi thăm hỏi, động viên và chúc mừng các vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trong và ngoài tỉnh. Riêng, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đi thăm, chúc mừng lễ Giáng Sinh và tặng 15 phần quà cho các tổ chức tôn giáo và các cá nhân chức sắc tôn giáo tiêu biểu Công giáo và đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh. Đối với Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố cũng đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cho các cơ sở tôn giáo, chi hội và các điểm nhóm trên địa bàn huyện với 385 phần quà, trị giá 388,8 triệu đồng; Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức đi thăm, tặng quà động viên 257 già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh trị giá 189,3 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi thăm, tặng quà và động viên chức sắc tiêu biểu các tôn giáo, các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQVN tỉnh qua các thời kỳ với gần 350 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng, tổng trị giá 175 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị thành phố cũng đã tổ chức đi thăm, tặng quà chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ giáng sinh và tết cổ truyền của dân tộc với 415 phần quà, trị giá 448,8 triệu đồng…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Đoàn đi tiếp xúc cử tri chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại 03 huyện Bù Gia Mập, Lộc Ninh và Bù Đăng. Kết quả, có khoảng 596 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện; gần 200 đại biểu là trí thức trên địa bàn tỉnh tham gia tiếp xúc và đã nhận được 48 lượt ý kiến phát biểu từ chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 12 lượt ý kiến xung quanh 17 nhóm vấn đề của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động của các tôn giáo, chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trí thức.

Tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Trên cơ sở dội dung Bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Camphuchia các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Kh’mum giai đoạn 2022 -2027 được ký kết vào ngày 26/10/2022 tại tỉnh Bình Phước và Chương trình công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2023. Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy cho phép Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Đoàn cán bộ tỉnh đi  thăm và chúc tết Chol Chnam Thmay các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tbong Kh’mum thuộc Vương quốc Campuchia. Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước do đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc tết, tặng quà các tỉnh Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmum, với tổng quà tặng trị giá trên 75 triệu đồng. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm nắm tình hình việc triển khai thực hiện nội dung bản ghi nhớ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước với Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia các tỉnh  Kratie, Mundulkiri, Tbong Khmum giai đoạn 2022-2027. Qua đó góp phần làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa các tỉnh ngày càng khăng khít và bền chặt hơn.

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an nình biên giới quốc gia trong tình hình mới. Kết quả đã tuyên truyền được cho 2.653 lượt người, với 19 văn bản phổ biến, tuyên truyền; Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được UBMTTQVN các cấp quan tâm, toàn tỉnh có nhiều chương trình phối hợp với Công an nhằm thực hiện tốt công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 29.419 hộ gia đình đăng ký thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Ngoài ra, MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền đến người dân về Quy chế biên giới giữa Việt Nam - Campuchia, kết quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. Phối hợp củng cố hoạt động của các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải ở khu dân cư, nhất là vùng biên giới. Duy trì hoạt động giao lưu kết nghĩa như: giữa nhân dân ấp Vườn Bưởi (xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) với nhân dân Phun CoocThôm (xã Tuần Lung, huyện MiMốt, tỉnh TboungKhmum,Vương quốc Campuchia); Giữa nhân dân ấp Thạnh Biên (xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh) và Đồn biên phòng Chiu Riu với Phun Miên Chay (xã Soracha, huyện Sanuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia)….

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp đồng bộ với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, đổi mới phương pháp, cách làm cụ thể đi vào chiều sâu và hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: việc phối hợp giữa MTTQ với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng có liên quan trong công tác tuyên truyền có lúc, có việc chưa được thường xuyên, chặt chẽ, có lúc còn chồng chéo, nội dung chưa đa dạng... nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân.

Tác giả bài viết: Minh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây