Bình Phước: Chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW trên lĩnh vực văn hóa

Thứ năm - 13/07/2023 19:22 229 0
Việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại từng bước được nâng lên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng, gắn với việc rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung thực hiện bám sát tinh thần Chỉ thị với thực tế địa phương, khẳng định vai trò quan trọng của công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong tình hình mới và đề ra các giải pháp thực hiện sát thực có tính khả thi cao. Trong đó, gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “nếp sống văn minh nơi công sở”, tập trung tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa, xem xét bổ sung vào tiêu chuẩn bình xét danh hiệu văn hóa phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, địa phương.
 
https://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/uploads/news/2023_04/image-20230413193710-3.jpeg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vũ Tiến Điền và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nông Hồng Thức tặng hoa cho các đơn vị
 
Sau khi tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Các cấp, các ngành đều xác định công tác xây dựng văn hóa, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục

Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, ngăn chặn, phê phán, bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Việc tuyên truyền, giáo dục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW được gắn liền với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức nghề nghiệp trong từng cơ quan, đơn vị; phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch với thủ đoạn phát tán, tuyên truyền lối sống thực dụng, lai căng, bạo lực làm băng hoại đạo đức xã hội.

Trong những năm qua, ngành chức năng của tỉnh đã luân chuyển hàng ngàn bản sách, báo xuống các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội thi “Kể chuyện theo sách” đã thu hút hơn 12.000 giáo viên và học sinh tham gia; đưa thư viện sách di động vào trong sân chơi trường học. Ngoài ra, tỉnh cũng trưng bày khoảng 9.500 bản sách gồm: Sách tham khảo, khoa học - kỹ thuật, văn học, y học, truyện thiếu nhi, Đảng Cộng sản Việt Nam, những mẩu chuyện kể về Bác Hồ, biển đảo,... tạo điều kiện cho các em được trực tiếp chọn lựa tài liệu theo nhu cầu, nâng cao nhận thức về lối sống lành mạnh, có ích cho xã hội.

Việc kiểm tra chấp hành pháp luật và các quy định liên quan văn hóa

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập trên địa bàn.

Trong những năm qua, đã tổ chức được 1.457 đợt kiểm tra văn hóa, ra quyết định xử phạt 698 cơ sở với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng. Tiến hành tiêu hủy 1.9 triệu băng đĩa ca nhạc, phim không tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nội dung khiêu dâm. Tháo gỡ 1.700 băng rôn, pano, quảng cáo rao vặt trái phép và 352 quyển sách in lậu, có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan.

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội và các huyện, thị tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực do Ngành quản lý. Từ năm 2010 đến nay, tổ chức kiểm tra 254 đợt với 1.100 lượt cơ sở kinh doanh, qua đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 298 cơ sở với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng, tịch thu 23.300 đĩa CD-VCD-DVD; 01 bộ đầu máy; 07 bức tranh khiêm dâm, đồi trụy. Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa như: karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, massage, game online, trò chơi điện tử có hình ảnh bạo lực, cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm, băng đĩa hình, biểu diễn nghệ thuật không đúng quy định… góp phần phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám định nội dung các xuất bản phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra 4 doanh nghiệp viễn thông, 40 điểm giao dịch đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước lập biên bản xử lý 13 điểm; Kiểm tra hoạt động 38 đại lý internet, lập biên bản xử lý 64 đại lý vi phạm hành chính; Kiểm tra hoạt động báo chí - xuất bản đối với 20 cơ sở in, phát hành, xử lý vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở, nhắc nhở đối với 12 tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời hướng dẫn các đơn vị kinh doanh tuân thủ quy định đối với các loại sách cấm lưu hành và bị thu hồi hằng năm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Qua đó, các đơn vị kinh doanh hiểu và chấp hành những quy định pháp luật về lĩnh vực internet, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đến các cơ sở in ấn, phát hành để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đã đề ra nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tiêu cực, lợi dụng internet để truyền bá tư tưởng phản động, lối sống không lành mạnh, đẩy lùi sự xâm nhập và tác hại của các sản phẩm đồi trụy, phản động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn.

 Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại từng bước được nâng lên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng, gắn với việc rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được kế thừa và phát huy, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao được đề cao, góp phần tích cực trong việc bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của nhân dân; nâng cao ý thức tự quản, tự giác trong việc phát huy các giá trị văn hóa. Việc cưới, việc tang, lễ hội được tổ chức đúng truyền thống và quy định của Nhà nước.

Việc phòng chống các sản phẩm văn hóa độc hại, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội được tăng cường. Bước đầu, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý việc phát tán, tham gia bình luận sai trái trên các trang mạng xã hội. Các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng được khơi dậy trong mọi người, nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, người dân sống có kỷ cương, nền nếp, tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Tác giả bài viết:   Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây