THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 26/06/2023 07:26 628 0
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023. Trong đó, ngày 27/6 làm thủ tục dự thi; ngày 28 và 29/6 tổ chức coi thi, ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

Mục đích của Kỳ thi: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục và là một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là tuyển sinh).

ICÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1Các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT

- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; (đã được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 14/4/2023)

- Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
- Công văn số 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/5/2023 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023;

- Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023;

- Công văn số 1022/QLCL-PQLT ngày 21/6/2023 của Bộ GDĐT hướng dẫn Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm năm 2023;
- Công văn số 2955/BGDĐT-TTr ngày 20/6/2023 của Bộ GDĐT về kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh

Xác định quan điểm chỉ đạo ngay từ đầu, đó là tổ chức Kỳ thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, nghiêm túc, đúng quy chế và tổ chức các khâu đúng kế hoạch, không gây áp lực cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi cũng như thí sinh dự thi và Nhân dân; đồng thời, kết quả Kỳ thi phản ánh đúng chất lượng giáo dục, khách quan, công bằng.

UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định phê duyệt phương án tổ chức Kỳ thi; ban hành Chỉ thị về tổ chức Kỳ thi tại Bình Phước; ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể có thành viên trong Ban Chỉ đạo thi.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi; chủ động xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện tốt nhất công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi; có phương án dự phòng để ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI

1. Về quy mô, số lượng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng thi.

Số lượng Điểm thi: 28 (đặt tại các trường THPT, trường THCS&THPT, trường THCS), không có điểm thi dự phòng.

Số phòng thi: 487 phòng thi chính thức, 56 phòng thi dự phòng (02 phòng/ Điểm thi)

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 10.932, trong đó:
- Số thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp: 88 (tỷ lệ 0.8%);
- Số thí sinh dự thi để xét tuyển ĐH, CĐ: 286 (tỷ lệ 2,62%);
- Số thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, CĐ: 10.558;
- Số thí sinh giáo dục phổ thông: 10.389 (tỷ lệ 95.03%) ;
- Số thí sinh giáo dục thường xuyên: 543 (tỳ lệ 4,97%);
- Số thí sinh tự do, tổng số: 354 (tỷ lệ 3,1%). Trong đó số thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp 79; số thí sinh tự do dự thi chỉ xét đại học, cao đẳng: 275;
- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi theo các môn:
 

Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lí GDCD Ngoại ngữ
10.786 4.521 4.515 4.462 10.834 6.367 6.344 5.656 10.146


2Công tác triển khai thực hiện của Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT đã tập trung chỉ đạo các trường hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá, phân loại học sinh, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, nhất là đối với học sinh có học lực yếu, học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, ...

Tổ chức đăng ký dự thi, thu nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh theo đúng quy định; kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT giữa các đơn vị. Xây dựng phương án thành lập các điểm thi, yêu cầu các đơn vị được chọn đặt điểm thi phối hợp rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi. Lựa chọn và chuẩn bị địa điểm phục vụ cho công tác in sao đề thi, làm phách bài thi, coi thi, chấm thi; rà soát các hồ sơ, biểu mẫu và văn phòng phẩm cho kỳ thi và tiến hành in ấn, phát hành.

Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng cho cán bộ làm nhiệm vụ thi của các đơn vị, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng phương án tổ chức việc đi lại, ăn ở cho các thí sinh trong thời gian thi; rà soát các đối tượng học sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để có đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thành lập Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi tổ chức hoạt động đúng quy định của Quy chế thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để tổ chức các khâu của Kỳ thi.

3. Một số kết quả cụ thể

3.1. Đăng ký dự thi

Sở GDĐT đã tổ chức và chỉ đạo các Đơn vị đăng ký dự thi (gồm các trường THCS&THPT, THPT, các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh) bảo đảm thuận tiện cho thí sinh. Các đơn vị đăng ký dự thi chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đăng ký dự thi, tiến hành đăng ký dự thi cho thí sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023: Thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT tại trường phổ thông. Thí sinh tự do: Thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT trực tiếp tại Đơn vị đăng ký dự thi do Sở GDĐT quy định.

Tổng số hồ sơ đăng ký là 10.932 hồ sơ, trong đó: đăng ký trực tuyến là 10.493 hồ sơ; đăng ký trực tiếp là 439 hồ sơ (thí sinh tự do nộp hồ sơ trực tiếp theo quy định của Bộ GD&ĐT), tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến đạt 95,98%.

3.2. Công tác coi thi

- Số lượng Điểm thi: 28 (đặt tại các trường THPT, trường THCS&THPT, trường THCS), không có điểm thi dự phòng.

- Số phòng thi: 487 phòng thi chính thức, 56 phòng thi dự phòng (02 phòng/ Điểm thi)

- Số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi: 1.848, chia ra: Trưởng điểm: 28; Phó Trưởng điểm là CBQL của đơn vị khác: 37, Phó Trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất: 28, Thư ký 171; Cán bộ giám sát: 199; Cán bộ coi thi: 1.074, Công an: 62; Bảo vệ: 60, Nhân viên y tế: 71; Nhân viên phục vụ: 116.

- Các cán bộ tham gia làm thi đều được xác định đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế thi. Sở GDĐT trực tiếp tập huấn cho Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm thi, Thư ký; Hiệu trưởng các trường, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

+ Hiệu trưởng các trường, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX có trách nhiệm tập huấn toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân đơn vị mình; quán triệt kỹ Quy chế thi đến học sinh.

+ Trưởng điểm thi có trách nhiệm tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi vào sáng ngày 27/6/2023; Chiều ngày 27/6/2023, cán bộ tham gia nhiệm vụ Kỳ thi sẽ phổ biến, quán triệt kỹ Quy chế thi cho thí sinh.
Số lượng Điểm thi/Phòng thi/Thí sinh dự thi:

STT

Điểm thi

Số thí sinh

Số phòng thi

1

THPT Đồng Xoài

614

27

2

THPT Nguyễn Du

474

21

3

THPT Hùng Vương

688

32

4

THCS Tân Xuân, Đồng Xoài

439

19

5

THPT TX Phước Long

408

18

6

THPT Phước Bình

526

23

7

THPT chuyên Bình Long

552

24

8

THPT TX Bình Long

503

22

9

THPT Đồng Phú

409

21

10

THPT Bù Đăng

568

23

11

THCS&THPT Lương Thế Vinh

380

17

12

THPT Lê Quý Đôn

347

15

13

THPT Thống Nhất

238

10

14

THPT Phú Riềng

324

14

15

THPT Nguyễn Khuyến

329

15

16

THPT Ngô Quyền

216

10

17

THCS&THPT Võ Thị Sáu

282

15

18

THPT Đăk Ơ

263

12

19

THPT Đa Kia

247

11

20

THPT Thanh Hòa

389

17

21

THCS&THPT Tân Tiến

168

8

22

THPT Lộc Hiệp

183

9

23

THPT Lộc Ninh

501

21

24

THPT Lộc Thái

264

12

25

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

419

18

26

THPT Trần Phú

227

11

27

THPT Chơn Thành

463

20

28

THPT Chu Văn An

511

22


- Tại mỗi Điểm thi đầy đủ các loại phòng: Phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, phòng y tế, phòng bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu, vật dụng không nằm trong danh mục được mang vào phòng thi; trong mỗi phòng thi được bố trí đầy đủ chỗ ngồi cho thí sinh theo Quy chế thi (Riêng 02 Điểm thi: THPT Đồng Phú, THCS&THPT Võ Thị Sáu bố trí 20 thí sinh/phòng thi), đảm bảo thoáng và đầy đủ ánh sáng; trước mỗi phòng thi đều có danh sách thí sinh dự thi, quy định về trách nhiệm của thí sinh.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, mỗi điểm thi bố trí 04 công an, nhân viên bảo vệ; 02 Y/Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho những người làm công tác thi và thí sinh dự thi. Đồng thời, tại các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố đều thành lập tổ ứng trực, chuẩn bị cơ số thuốc, thiết bị và phương tiện sẵn sàng hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe cho những người làm công tác thi và thí sinh dự thi tại các Điểm thi. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế đã triển khai công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước ngày thi đối với các Điểm thi có tổ chức nấu ăn và hàng quán xung quanh tất cả các Điểm thi.

- Công ty Điện lực Bình Phước đã triển khai phương án cung cấp điện thường xuyên liên tục cho tất cả các Điểm thi trên địa bàn tỉnh.

3.3. Công tác chuẩn bị đáp ứng yêu cầu tổ chức Kỳ thi trong điều kiện xảy ra dịch bệnh

- Sở GDĐT đã chỉ đạo các đơn tập trung rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác coi thi; chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án phù hợp kịp thời khắc phục sự cố bất thường thiên tai, dịch bệnh, ... để đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Sở Y tế.

+ Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 02 phòng thi dự phòng. Các phòng thi thông thoáng, đảm bảo giãn cách tối đa cho thí sinh. Trường hợp thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở, ... tổ chức thi tại phòng thi dự phòng.

+ Sở Y tế cử người có chuyên môn phối hợp với nhân viên Y tế hỗ trợ tại điểm thi.

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, trang thiết bị y tế thiết yếu.

- Cán bộ làm thi, thí sinh dự thi: chủ động theo dõi sức khỏe, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở, ... phải báo cáo ngay cho Điểm thi để được xử lý kịp thời, khuyến khích đeo khẩu trang trong quá trình làm thi.

3.4. Công tác in sao đề thi; vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi: cấp độ Mật (theo Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo)

- In sao đề thi: thành lập Ban in sao đề thi, tổ chức in sao tại tỉnh (thực hiện cách ly từ ngày 16/6/2023); địa điểm in sao đảm bảo an toàn, bảo mật, được cách ly vòng độc lập. Tổ chức in sao đúng kế hoạch, không có sai sót trong thực hiện Quy chế và in sao đề thi.

- Vận chuyển đề thi: thành lập Ban Vận chuyển và giao nhận đề thi theo thành phần đúng Quy chế thi; Ban Vận chuyển phối hợp với PA03 - Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức vận chuyển, bàn giao đề thi an toàn, bảo mật tuyệt đối.

- Bảo quản đề thi, bài thi: chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo đúng quy chế (bố trí 01 phòng có 02 tủ riêng biệt để để bảo quản đề thi, bài thi; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ; có 02 camera an ninh giám sát, có bộ lưu điện dự phòng, ...); mỗi Điểm thi bố trí ít nhất 02 cán bộ công an trực, bảo vệ 24h/ngày và 01 Phó Trưởng điểm thi đến từ trường THPT không có thí sinh dự thi tại Điểm thi thường trực trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu trữ tại Điểm thi.

- Vận chuyển bài thi: thực hiện ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của Kỳ thi, các Điểm thi bố trí xe ô tô, cán bộ công an cùng Trưởng điểm và Thư ký đưa các tài liệu liên quan về địa điểm chấm thi theo kế hoạch. Ban Thư ký Hội đồng thi tiếp nhận bài thi, hồ sơ coi thi từ các Điểm thi và chịu trách nhiệm bảo quản, bàn giao bài thi, hồ sơ coi thi cho Ban thư ký kỳ thi theo quy định của Quy chế thi.

3.5. Công tác chấm thi

Các Ban làm phách, Ban chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) của Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi theo Quy chế thi và Công văn hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Thời gian của Ban làm phách: từ 8 giờ 00 phút ngày 30/6/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Địa điểm: Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo. Số lượng người tham gia Ban làm phách: 26 người (Trưởng ban, Phó Trưởng ban, ủy viên: 16; Bảo vệ, Y tế, Phục vụ: 10)
Thời gian làm việc của các Ban chấm thi: từ ngày 29/6/2023 và hoàn thành chậm nhất là ngày 15/7/2023. Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Du, thành phố Đồng Xoài. Dự kiến số lượng người tham gia chấm thi là 131 người (Chấm thi tự luận: 105 người; Chấm thi trắc nghiệm: 26 người)

3.6. Công tác tuyên truyền về kỳ thi

- Sở GDĐT đã ban hành kế hoạch số 1809/KH-SGDĐT ngày 08/06/2023 về việc truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác truyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền về Kỳ thi đến toàn thể học sinh, cha mẹ học sinh, nhân dân trên địa bàn.

3.7. Việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi

- Các sở, ngành cử Lãnh đạo Sở tham gia thành viên Ban Chỉ đạo; tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ tổ chức thi theo đúng chức năng, nhiệm vụ phân công phụ trách.

- Các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, 01 Lãnh đạo UBND huyện trực tiếp làm Trưởng ban.

- Các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, tập trung chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện theo quy định của quy chế thi; chủ động xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn về đề thi, bài thi; không để xảy ra mất an toàn về vệ sinh thực phẩm, giao thông, thông tin liên lạc, ... đặc biệt là tại các Điểm thi, nơi lưu trú của cán bộ và thí sinh; tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra Kỳ thi, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi.

- Quan tâm, nắm chắc tình hình thí sinh để có phương án phù hợp, kịp thời hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, giao thông hoặc những trở ngại khách quan khác, đặc biệt các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ, tác động xấu của thời tiết; kiên quyết không để xảy ra việc thí sinh phải bỏ thi do các yếu tố chủ quan (điều kiện về giao thông, thiên tai, hay hoàn cảnh khó khăn, ...).

- Sở GDĐT phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách các học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, khuyết tật, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND cho chủ trương 517 em là 06 diện xem bổ sung; tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh. UBND tỉnh đã thống nhất đề xuất của Sở GDĐT, hỗ trợ kịp thời cho 517 học sinh với định mức hỗ trợ 300.000đ/01 học sinh.

3.8. Công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chú trọng, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh đã cử cán bộ tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị thi và chỉ đạo các Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi ở tất cả 28 Điểm thi, các địa điểm tổ chức các khâu của Kỳ thi (in sao, chấm thi, ...).
- Sở GDĐT đã ban hành kế hoạch thanh tra Kỳ thi; thành lập tổ trực thanh tra các khâu của Kỳ thi; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra/kiểm tra thi cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ của Thanh tra tỉnh tham gia thanh tra/kiểm tra thi; thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi, công tác coi thi, chấm thi, ... theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan; sự vào cuộc của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân.

- Sở GD&ĐT đã chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức Kỳ thi toàn diện, trọng tâm, đúng kế hoạch.

- Sở GD&ĐT ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức Kỳ thi bám sát Quy chế thi và hướng dẫn thi của Bộ GD&ĐT, phù hợp thực tiễn địa phương.

- Chuẩn bị chu đáo các điều để tổ chức Kỳ thi; trong đó, tập trung chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tổ chức Kỳ thi, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi.

- Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh chuẩn bị lực lượng, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho những cán bộ, cộng tác viên thanh tra tham gia làm nhiệm vụ thanh tra tất cả các khâu của Kỳ thi.

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã chuẩn bị bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng triển khai tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi theo đúng kế hoạch và lịch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tác giả bài viết: Anh Đức (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây