Phước Long: công tác Dân vận góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thứ sáu - 30/06/2023 11:36 96 0
Quán triệt sâu sắc tinh thần các văn kiện của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, những năm qua cả hệ thống chính trị thị xã Phước Long đã cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác Dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Từ đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên; không ngừng tạo ra sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho thấy qua 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh đất nước và thị xã có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Phước Long đã bám sát vào Nghị quyết của cấp trên để chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn nên các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của thị xã có sự tăng trưởng ổn định trong nửa đầu nhiệm kỳ. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt, trong đó tính đến giữa nhiệm kỳ, đã có 24/45 chỉ tiêu (trên 50%) đạt và vượt trước thời hạn. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội được chú trọng đầu tư, diện mạo đô thị có nhiều thay đổi, khang trang, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. (một số dự án trọng điểm, tạo điểm nhấn về hạ tầng, du lịch: dự án xây dựng đường và cải tạo hồ Long Thủy, dự án kết nối trung tâm Long Giang đi Long Phước, dự án cầu bắc qua Sông Bé nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập). Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực; chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính bước đầu đạt kết quả, là một trong 03/11 huyện, thị thành lập Trung tâm điều hành thông minh IOC giúp cho việc theo dõi, giám sát kịp thời, chính xác, phục vụ tốt nhiệm vụ điều hành chỉ đạo của lãnh đạo địa phương.
 
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ thị xã (Ảnh: Báo Bình Phước Online)

Các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo và tăng cường công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Qua công tác dân vận đã kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, góp phần ổn định tình hình từ cơ sở, tạo không khí dân chủ, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, công tác vận động, tập hợp quần chúng có nhiều chuyển biến, bám sát địa bàn khu dân cư góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đặc biệt trong công tác Dân vận chính quyền đã có nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 11,21 %/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 103,3 triệu đồng/người/năm (tăng 14,4 triệu đồng so với năm 2020). Công tác quy hoạch, định hướng phát triển đã từng bước được xác định, các mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển thị xã đến năm 2030 đã được chỉ rõ trong Đề án phát triển đô thị Thị xã Phước Long giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 247-QĐ/TU ngày 13/10/2022 của Thị ủy). Song song đó, các kế hoạch, chương trình hành động trong tất cả lĩnh vực đã được khẩn trương xây dựng, đến nay cơ bản hoàn chỉnh mục tiêu phát triển của thị xã một cách toàn diện, đồng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 260 doanh nghiệp, 08 hợp tác xã và 2.744 hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới (vượt 4,7 lần so với chỉ tiêu nghị quyết là thành lập mới 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh).

Công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, đến nay 02/02 (100%) xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%. Số bác sỹ/vạn dân đạt 9,5 bác sỹ đạt 95%; số giường bệnh/vạn dân đạt 45 giường đạt 100 %; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,14%.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm tháng 6/2023 còn 20 hộ (không còn hộ nghèo là đồng bào DTTS) với 73 nhân khẩu, chiếm 0,14% tổng số hộ; 68 hộ cận nghèo, chiếm 0,47%. Giải quyết việc làm cho 13.896 lượt lao động, bình quân mỗi năm là 3.970 lao động, vượt chỉ tiêu nghị quyết (Nghị quyết mỗi năm giải quyết việc làm 3.500 lao động). Công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được bảo đảm. Tổng số kinh phí chi theo chế độ trong kỳ là hơn 47 tỷ đồng; xây dựng được 25 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới theo hướng công khai, dân chủ. Hoạt động chất vấn, giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được tăng cường. Đổi mới tiếp xúc cử tri, hướng về cơ sở, kịp thời tiếp nhận, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời đúng trình tự pháp luật. Công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt ngay từ khâu chỉ đạo; tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai tích cực.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng bộ thị xã đã chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình thực hành tiết kiệm vì người nghèo, trong 3 năm đã tiết kiệm được hơn 950 triệu đồng, chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, đảng viên mắc bệnh hiểm nghèo, xây nhà, sửa chữa nhà cho mẹ VNAH, sửa chữa nhà cho đảng viên khó khăn về nhà ở với số tiền 600 triệu đồng.

Thực hiện công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Phước Long đã góp phần đổi mới nội dung, phương thức theo hướng có trọng tâm, hiệu quả, nhận thức của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, hội viên ngày càng được nâng lên, với phương châm hướng về cơ sở trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất hợp pháp chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 

Tác giả bài viết: Dũng Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây