Hiệu quả từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề Học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 08/01/2018 02:28 1.129 0
Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016-2018) của tỉnh Bình Phước đã thu hút đông đảo đội ngũ đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo, hội viên các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, nhiều tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, thể hiện sự tâm huyết và tình cảm thiêng liêng của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 26/12/2016 về phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Giải thưởng được chia làm 2 đợt, đợt 1, trao thưởng nhân dịp 19/5/2018 và đợt 2 trao thưởng nhân dịp 19/5/2020.

Để triển khai cuộc thi đạt kết quả tốt, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thị và Đảng ủy trực thuộc; Báo Bình Phước; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước; Tạp chí Văn nghệ Bình Phước; Tạp chí Khoa học thời đại; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật: thường xuyên thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên hội nhà báo, hội viên hội văn học nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sỹ, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội nhà báo, Hội văn học nghệ thuật tỉnh là các cơ quan chủ trì triển khai, xét chọn cấp sơ khảo, chung khảo, lựa chọn tác phẩm chất lượng cao để trao giải ở tỉnh và gửi dự thi cấp Trung ương.

Cơ cấu giải thưởng có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích cho mỗi thể loại. Mức khen thưởng cấp tỉnh: Giải A, mức thưởng bằng 5 lần hệ số lương cơ sở/giải. Giải B, mức thưởng bằng 4 lần hệ số lương cơ sở/giải. Giải C, mức thưởng bằng 3 lần hệ số lương cơ sở/giải. Giải khuyến khích, mức thưởng bằng 2 lần hệ số lương cơ sở/giải. Kinh phí giải thưởng cấp tỉnh 130.000.000 đ từ nguồn ngân sách tỉnh. Các tác giả đạt giải được UBND tỉnh tặng Bằng khen.  

Đa dạng hình thức tuyên truyền
Phát huy cách làm và kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả nổi bật.

Về hoạt động sáng tác, từ năm 2016 (thời điểm phát động theo Quy chế giải thưởng) đến thời điểm kết thúc đợt 1 Giải thưởng, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh Bình Phước đã sáng tác gần 350 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác đăng tải, quảng bá trên Báo Bình Phước, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, Tạp chí Khoa học và Thời đại. Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nêu gương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, trong đó chủ đề về các tấm gương cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số được khai thác có chiều sâu, phong phú, có sức hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Nhiều tác giả đã gửi tham gia và được đăng tải từ 3 đến 4 tác phẩm thuộc các thể loại. 
 
Về hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh đã dành thời lượng thích đáng cho việc đăng tải, phát sóng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác, gửi tham dự. 

Việc chấm, xét giải được thực hiện nghiêm túc, khách quan
Để tổ chức xét chọn đảm bảo chất lượng, Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh thành lập Hội đồng sơ khảo của đơn vị mình để chọn giải thưởng, theo đó: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xét chọn 10 tập thể và cá nhân về thể loại tuyên truyền, quảng bá, biểu diễn, xuất bản phẩm. Hội Văn học Nghệ thuật đã xét chọn 88 tác phẩm gồm các thể loai tranh, ảnh, truyện ngắn, thơ để chấm chung khảo. Hội Nhà báo tỉnh đã xét chọn 10 tác phẩm, gồm các thể loại: Báo hình, báo phát thanh, báo in để chấm chung khảo.

Đối với Hội đồng chung khảo cấp tỉnh, Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Hội đồng chung gồm 11 thành viên và 5 thành viên Tổ giúp việc, Chủ tịch Hội đồng chung khảo là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng chung khảo là những đồng chí trong tỉnh và các chuyên gia ngoài tỉnh về các lĩnh vực văn học nghệ thuật để tiến hành xét chọn chung khảo. Việc xét chọn chung khảo được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín, theo các tiêu chí đã quy định. Kết quả Hội đồng chung khảo cấp tỉnh đã chọn được 65 tác phẩm ở 7 thể loại tham gia xét chọn giải thưởng ở Trung ương. Trong đó có 30 tác phẩm sẽ trao giải ở cấp tỉnh vào tháng 5/2018.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí đã đi sâu thâm nhập thực tế

Giải thưởng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đội ngũ văn nghệ sỹ, các cơ quan báo chí, phóng viên, hội viên hội nhà báo, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng với 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có sức lan tỏa mọi lĩnh vực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí đã đi sâu thâm nhập thực tế để khai thác thực hiện đề tài của cuộc sống hằng ngày. Nhiều tác phẩm đã phản ánh khá thuyết phục việc vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khai thác phát hiện các gương điển hình trong học tập, làm theo Bác; các nhân tố mới cần nhân rộng trong đời sống xã hội hằng ngày; biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên và nhân dân sống, làm việc, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 1 (2016 – 2018) của tỉnh Bình Phước đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Cuộc thi đã tìm được tác giả tiêu biểu, lao động nghệ thuật đầy đam mê, với ý thức và trách nhiệm cao trong sáng tác quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức thành công giải thưởng còn góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Bình Phước đi vào chiều sâu, mang tính bền vững.

Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các tác phẩm, các bài viết, phóng sự phát thanh - truyền hình để khẳng định mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng thời, cổ vũ, động viên các nhà báo, văn nghệ sỹ, các lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực hơn để có những tác phẩm tuyên truyền tốt về chủ đề này./.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay23,762
  • Tháng hiện tại613,111
  • Tổng lượt truy cập7,985,576
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây